دلگرم
امروز: شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۵ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی
آموزش کامل درس به درس علوم دوم ابتدایی
4
زمان مطالعه: 7 دقیقه
در این پست کتاب علوم دوم ابتدایی درس به درس آموزش داده می شود . با ما در مجله دلگرم همراه باشید .

آموزش علوم دوم ابتدایی درس به درس

درس علوم دوم ابتدایی

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است.


در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می شود.

به همین دلیل می بایست همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی به عبارتی کسب علم مفید، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر و خلّق پرورش دهد، در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجّه قرار گیرد.

جهت حرکت در راستای تحقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامه ی درسی ملّی، توجّه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

درس علوم دوم ابتدایی ، درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه یعنی خود، خلق، خلقت و خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد.

کلاس علوم، فضایی است شاد و پر جنب و جوش که مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت و گو، تفکّر، اظهارنظر و همکاری گروهی در آن جریان دارد. نباید آن را به محلّی برای ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد.

کتاب علوم، منبعی است برای معرفی فعّالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود. نباید آن را به منبعی برای تصویرخوانی تبدیل کرد.

پیش از تدریس هر درس، همیشه به منابع یادگیرى همچون رسانه هاى آموزشى مانند فیلم و نرم افزار مراجعه نمایید.

یادگیرى از همکاران نیز یک منبع یادگیرى مفید به شمار مى آید. هر درس علوم، پیرامون یک زمینه ى یادگیرى شکل مى گیرد و فرصتى را فراهم مى کند که دانش آموزان « شایستگى یاد گرفتن » را کسب کنند. این فرصت هاى یادگیرى را به پرسش و پاسخ هاى حافظه مدار تبدیل نکنید.

به هدف هاى اصلى هر درس توجّه داشته باشید.

کارى کنید که دانش آموزان در موقعیت یادگیرى مناسب قرار بگیرند و به توانمندى ها و شایستگى هایى که در کتاب راهنماى معلّم ذکر شده، دست یابند.

در تدریس علوم دوم ابتدایی، به همراه کتاب درسى، تا حدّ امکان از مواد آموزشى دیگر مانند فیلم، نرم افزار آموزشى و کتاب کار بهره بگیرید.

اگر نمایش فیلم هاى علوم در کلاس امکان پذیر نیست، در فضاى دیگرى از مدرسه این امکان را به وجود آورید که بچّه ها بتوانند فیلم هاى تهیّه شده براى هر درس را ببینند و به عنوان یک منبع یادگیرى درباره ى آن با هم گفت و گو کنند و از آن بیاموزند.

در فعّالیت هاى علوم، سه نوع کار را بگنجانید:

  1. فعّالیت فردى
  2. فعّالیت گروهى
  3. فعّالیت کلاسى (دسته جمعى)

محیط یادگیرى علوم را متنوع کنید. گاهى کلاس را به بیرون ببرید و گاهى بیرون را به کلاس بیاورید! در ارزشیابى علوم زمان خاصّى وجود ندارد.

تمامى لحظه هاى کلاس علوم، زمان مناسبى براى مشاهده ى رفتار و عملکرد دانش آموز و سوق دادن او به سمت یادگیرى بهتر است.

این پیام اصلى رویکرد« ارزشیابى در خدمت یادگیرى است » را مدّنظر داشته باشید.

سخنى با والدین گرامى از کتاب علوم دوم ابتدایی

علوم در همه جا:

درس علوم دوم ابتدایی تنها در مدرسه و کلاس درس اجرا نمى شود. بلکه تمامى عرصه هاى زندگى، محلّ یادگیرى علوم است شما مى توانید معلّم علوم فرزند خود باشید و همه جا را به کلاس علوم تبدیل کنید.

کمک آرى، جایگزینى نه:

فرزندان خود را در انجام فعّالیت ها یارى کنید امّا جایگزین آن ها نشوید.

پشتیبانى از مدرسه:

همیشه مدرسه را در تهیّه ى وسایل مورد نیاز انجام فعّالیت ها پشتیبانى نمایید.

توجّه به پرسش ها:

کنجکاوى و پرسشگرى را در فرزند خود تقویّت کنید و پرسش هاى او را مورد توجّه قرار دهید.
بپرسید:

با فرزند خود درباره ى آنچه در کلاس علوم اتّفاق مى افتد، گفت و گو کنید. بپرسید چه کار کردى؟ چه پرسیدى؟ چه یاد گرفتى؟

وسایل خانگى:

هنگام کار با وسایل خانگى و لوازم منزل، اصول علمى آن ها را به کودک آموزش دهید.

تمرین یادگیرى:

هر رسانه ى عمومى (صدا و سیما، مجلّات، کتاب ها و…) مى تواند یک منبع یادگیرى باشد. شما این امکان را به واقعیت تبدیل کنید.

لذّت یادگیرى:

بسیارى از آزمایش ها در خانه قابل انجام هستند. لذّت یادگیرى همراه با فرزند خود را هرگز از دست ندهید.
کتاب خوانى نیز یک فعّالیت علمى به شمار مى آید.

توجّه به جاى تشویق:

به جاى تشویق فرزند خود و دادن جایزه، سعى کنید با توجّه و دقّت به کار او، احساس رضایت مندى و تأیید خود را نشان دهید.

همکارى با گروه:

فرزند خود را به همکارى با دیگر دانش آموزان در مدرسه ترغیب کنید. او باید طعم موفقیت را در گروه بچشد.

علوم و مشاغل:

درباره ى شغل هاى مختلفى که در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فنّاورى با فرزند خود گفت و گو کنید.

نگاه عمیق به یادگیرى:

کتاب درسى را به منبعى براى پرسش و پاسخ هاى حفظى تبدیل نکنید.

ایمنى، قبل از هر چیز:

نکات ایمنى، بهداشتى و پیشگیرى را مستقیماً و با جدّیت به فرزند خود آموزش دهید.

خواندن کلید یادگیری:

ایجاد توانمندی (خواندن همراه با درک و فهم متن های اطّلاعاتی و ادبی) یک هدف آموزشی بسیار مهم است و در یادگیری مادام العمر نقش بسیار مهمّی دارد.
این کار از طریق خواندن کتاب، همراه با دادن فرصت تأمّل، دریافت و تفکّر درباره ی مطالب آن، تقویتّ می شود.
مطالبی که در پایین برخی صفحات با کادر خاکستری مشخّص شده، توصیه هایی برای والدین جهت کمک به فرزندان است.

کتاب علوم دوم ابتدایی:

بخش های مختلف کتاب درسی شامل:

هشدار:

این بخش با هدف توجه به نکات ایمنی، بهداشتی و پیشگیری از حوادث تلخ در نظر گرفته شده است و بر حسب هر یک از موضوعات درسی نکاتی برای آموزش به دانش آموزان مطرح شده است.

نکته تاریخی:

این بخش با هدف توجه به پیشینه فرهنگ و تاریخ تمدن ایران و اسلام مطرح شده است.

ایستگاه تفکر:

این بخش با هدف توجه به تفکر در ابعاد مختلف آن مطرح شده است.

شگفت یهای آفرینش:

این بخش با هدف توجه به خالق هستی، درک عظمت هستی و شگفتی های جهان خلقت ارائه شده است.

فعالیت خارج از کلاس:

این فعالیت ها با هدف انتقال آموخته ها به خارج از موقعیت های یادگیری کلاسی مطرح شده است و امکان کسب تجربه های فردی و گروهی را برای دانش آموزان فراهم می کند.

کار و فناوری:

این بخش با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با مشاغل مرتبط با موضوعات درسی ارائه شده است.

آداب و مهار تهای زندگی:

این بخش با هدف آشنایی با برخی از آداب و رسوم فرهنگی جامعه و نیز کسب مهارت های زندگی مورد نیاز ارائه شده است.

علم و زندگی:

این بخش با هدف مرتبط ساختن آموخته های دانش آموزان با مسایلی که در محیط زندگی آنان وجود دارد ارائه شده است.

بخش غیرتجویزی:

این بخش با هدف مداخله معلمان در اجرای برنامه درسی پیش بینی شده و معلمان می توانند بر حسب نیاز دانش آموزان، موقعیت های محلی فعالیت هایی را برای یادگیری دانش آموزان طراحی و اجرا کنند.

درس های علوم دوم ابتدایی

درس اوّل: زنگ علوم (گردش در باغ)
درس دوم: هوای سالم، آب سالم
درس سوم: زندگی ما و گردش زمین 1
درس چهارم: زندگی ما و گردش زمین 2
درس پنجم: پیام رمز را پیدا کن 1
درس ششم: پیام رمز را پیداکن! 2
درس هفتم: اگر تمام شود
درس هشتم: بسازیم و لذّت ببریم!
درس نهم: سرگذشت دانه
درس دهم: درون آشیانه ها
درس یازدهم: من رشد می
درس دوازدهم: برای جشن آماده شویم
درس سیزدهم: بعد از جشن
درس چهاردهم: از گذشته تا آینده (نان)

separator line

حتماً بخوانید:
آموزش ریاضی دوم ابتدایی به بهترین و ساده ترین روش

آموزش ریاضی دوم ابتدایی به بهترین و ساده ترین روش

در این مطلب از دلگرم کتاب ریاضی دوم ابتدایی با روشی شیرین و داستان گونه آموزش داده می شود . با ما همراه باشید .


این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (4 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است