هجری قمری

درگذشت مبلغ و مفسر قرآن حاج آقا حسين اثني عشري (1384 ق)

درگذشت مبلغ و مفسر قرآن حاج آقا حسين اثني عشري (1384 ق)

۵ سال پیش
درگذشت عالم برجسته ميرزا ابوالقاسم اردوبادي (1333 ق)

درگذشت عالم برجسته ميرزا ابوالقاسم اردوبادي (1333 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت حضرت امام سجاد(ع)(38 ق)

ولادت حضرت امام سجاد(ع)(38 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز قيام شاهزاده اسماعيل ميرزا صفوی جهت ايجاد حكومت صفويه(905 ق)

آغاز قيام شاهزاده اسماعيل ميرزا صفوی جهت ايجاد حكومت صفويه(905 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابوسعيد ابوالخير عارف و شاعر معروف(440 ق)

درگذشت ابوسعيد ابوالخير عارف و شاعر معروف(440 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
روز جانباز

روز جانباز

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت حضرت اباالفضل العباس(ع)(26 ق)

ولادت حضرت اباالفضل العباس(ع)(26 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد آيت ‏اللَّه سيدحسين خادمي رييس حوزه‏ ي علميه‏ ي اصفهان(1319 ق

تولد آيت ‏اللَّه سيدحسين خادمي رييس حوزه‏ ي علميه‏ ي اصفهان(1319 ق

۲۰۲۰ سال پیش
ورود امام حسين(ع) به مكه ‏ي منوره(60 ق)

ورود امام حسين(ع) به مكه ‏ي منوره(60 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
روز پاسدار

روز پاسدار

۲۰۲۰ سال پیش
تولد عارف شهير ميرزا محمدحسن اصفهاني معروف به صفي ‏علي‏شاه (1251 ق)

تولد عارف شهير ميرزا محمدحسن اصفهاني معروف به صفي ‏علي‏شاه (1251 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت امام حسين(ع)(4 ق)

ولادت امام حسين(ع)(4 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
انتشار نخستين شماره از روزنامه‏ ي نسيم شمال(1325 ق)

انتشار نخستين شماره از روزنامه‏ ي نسيم شمال(1325 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تصرف شهر نخجوان در قفقاز توسط سپاهيان امپراتوری عثمانی(920 ق)

تصرف شهر نخجوان در قفقاز توسط سپاهيان امپراتوری عثمانی(920 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز اولين حمله‏ ی امير تيمور گوركاني به سرزمين خوارزم(773 ق)

آغاز اولين حمله‏ ی امير تيمور گوركاني به سرزمين خوارزم(773 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد خواجه عبداللَّه انصاری عارف والامقام و نويسنده‏ ي بزرگ اسلامي(396 ق)

تولد خواجه عبداللَّه انصاری عارف والامقام و نويسنده‏ ي بزرگ اسلامي(396 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
واجب شدن روزه‏ ی ماه مبارك رمضان(2 ق)

واجب شدن روزه‏ ی ماه مبارك رمضان(2 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت عالم بزرگوار شيخ محمد حسن نجفي مؤلف و فقيه گرانقدر شيعه(1266ق)

رحلت عالم بزرگوار شيخ محمد حسن نجفي مؤلف و فقيه گرانقدر شيعه(1266ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن طاووس فقيه و اديب مسلمان(693 ق)

درگذشت ابن طاووس فقيه و اديب مسلمان(693 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت‏ اللَّه ميرزا جواد سلطان القراء (1418 ق)

رحلت آيت‏ اللَّه ميرزا جواد سلطان القراء (1418 ق)

۵ سال پیش
رحلت آيت‏ اللَّه سيدمحمد هادي ميلاني فقيه بزرگ و مرجع عالي مقام شيعه(1395 ق)

رحلت آيت‏ اللَّه سيدمحمد هادي ميلاني فقيه بزرگ و مرجع عالي مقام شيعه(1395 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن قُتَيبه محدث و اديب(276 ق)

درگذشت ابن قُتَيبه محدث و اديب(276 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات همسر گرامي رسول‏خدا، حضرت خديجه به روايتي(سه‏ سال قبل ازهجرت)

وفات همسر گرامي رسول‏خدا، حضرت خديجه به روايتي(سه‏ سال قبل ازهجرت)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت عالم بزرگوار آيت ‏اللَّه شيخ محمدرضا آل ياسين (1370 ق)

رحلت عالم بزرگوار آيت ‏اللَّه شيخ محمدرضا آل ياسين (1370 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت علامه ‏ي بزرگ سيد محمدكاظم يزدي عالم جليل و استاد كم نظير شيعه(1337 ق)

رحلت علامه ‏ي بزرگ سيد محمدكاظم يزدي عالم جليل و استاد كم نظير شيعه(1337 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت شاعر شيعي قفقاز علي‏ اكبر طاهرزاده (1329 ق)

درگذشت شاعر شيعي قفقاز علي‏ اكبر طاهرزاده (1329 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
امضاء قرارداد انحصار توتون و تنباكو بين ايران و انگليس(1308 ق)

امضاء قرارداد انحصار توتون و تنباكو بين ايران و انگليس(1308 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
حركت حضرت امام حسين(ع) و خاندان پيامبر از مدينه به مكه(60 ق)

حركت حضرت امام حسين(ع) و خاندان پيامبر از مدينه به مكه(60 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
خلع سلاح ستارخان و باقرخان و مجاهدين تحت فرمان آن‏ها در تهران(1328 ق)

خلع سلاح ستارخان و باقرخان و مجاهدين تحت فرمان آن‏ها در تهران(1328 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ميرزا احمد مجتهد آذربايجاني عالم بزرگ شيعه(1265 ق)

درگذشت ميرزا احمد مجتهد آذربايجاني عالم بزرگ شيعه(1265 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد جارُاللَّه زمخشري خوارزمي عالم نحوي و دانشمند بزرگ مسلمان(467 ق)

تولد جارُاللَّه زمخشري خوارزمي عالم نحوي و دانشمند بزرگ مسلمان(467 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
مبعث پيامبر ختمي مرتبت حضرت محمد بن عبداللَّه(ص)(سيزده سال قبل از هجرت)

مبعث پيامبر ختمي مرتبت حضرت محمد بن عبداللَّه(ص)(سيزده سال قبل از هجرت)

۲۰۲۰ سال پیش
انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه در زمان مظفرالدين شاه قاجار (1319 ق)

انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه در زمان مظفرالدين شاه قاجار (1319 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات احمد بن ابراهيم معروف به ابن خلكان مورخ مشهور عرب(681 ق)

وفات احمد بن ابراهيم معروف به ابن خلكان مورخ مشهور عرب(681 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد ابن دُوبَيتي مورخ و محدث مسلمان(558 ق)

تولد ابن دُوبَيتي مورخ و محدث مسلمان(558 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات حضرت ابوطالب عموي گرامي پيامبراسلام(ص) به روايتي(10 بعثت)

وفات حضرت ابوطالب عموي گرامي پيامبراسلام(ص) به روايتي(10 بعثت)

۲۰۲۰ سال پیش
ارتحال عالم رباني و فقيه بزرگوار شيعه آيت اللَّه ابوالفضل خوانساری نجفی (1422 ق)

ارتحال عالم رباني و فقيه بزرگوار شيعه آيت اللَّه ابوالفضل خوانساری نجفی (1422 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت آيت ‏اللَّه شيخ عبدالكريم عيدگاهی شهيدی (1334 ق)

شهادت آيت ‏اللَّه شيخ عبدالكريم عيدگاهی شهيدی (1334 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت شاه نعمت اللَّه ولي از اولياء بزرگ و صاحبْ طريقتِ شيعه(830 ق)

درگذشت شاه نعمت اللَّه ولي از اولياء بزرگ و صاحبْ طريقتِ شيعه(830 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت امام موسي كاظم(ع) در زندان هارون ‏الرشيد خليفه ‏ي ستمكار عباسي(183 ق)

شهادت امام موسي كاظم(ع) در زندان هارون ‏الرشيد خليفه ‏ي ستمكار عباسي(183 ق)

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم