هجری قمری

شهادت حضرت امام زين العابدتقویم تاریخين(ع) به روايتي (95 ق)

شهادت حضرت امام زين العابدتقویم تاریخين(ع) به روايتي (95 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
دفن اجساد مطهر شهداي كربلا در شب دوازدهم (61 ق)

دفن اجساد مطهر شهداي كربلا در شب دوازدهم (61 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ورود كاروان اسيران كربلا به كوفه (61 ق)

ورود كاروان اسيران كربلا به كوفه (61 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت محدث شهير ابوعيسي ترمذي (279 ق)

درگذشت محدث شهير ابوعيسي ترمذي (279 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز حركت اسرا و اهل‏بيت امام حسين(ع) به شام (61 ق)

آغاز حركت اسرا و اهل‏بيت امام حسين(ع) به شام (61 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت عالمِ مبارز ميرزا علي ‏ثقة الاسلام ‏تبريزي توسط عوامل ‏روس در تبريز (1330 ق)

شهادت عالمِ مبارز ميرزا علي ‏ثقة الاسلام ‏تبريزي توسط عوامل ‏روس در تبريز (1330 ق)

۶ سال پیش
هلاكت عبيداللَّه بن زياد توسط سپاهيان مختار (67 ق)

هلاكت عبيداللَّه بن زياد توسط سپاهيان مختار (67 ق)

۶ سال پیش
عاشوراي حسيني و شهادت امام حسين(ع) به همراه ياران وفادارش در صحراي كربلا توسط سپاه يزيد(61ق)

عاشوراي حسيني و شهادت امام حسين(ع) به همراه ياران وفادارش در صحراي كربلا توسط سپاه يزيد(61ق)

۶ سال پیش
انفجار بمب در حرم امام‏ رضا(ع) در عاشوراي حسيني توسط منافقين (1415 ق)

انفجار بمب در حرم امام‏ رضا(ع) در عاشوراي حسيني توسط منافقين (1415 ق)

۶ سال پیش
جواب ردّ حضرت ابوالفضل ‏العباس (ع) به امان نامه‏ ي شمربن ذي ‏الجوشن (61ق)

جواب ردّ حضرت ابوالفضل ‏العباس (ع) به امان نامه‏ ي شمربن ذي ‏الجوشن (61ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تاسوعاي حسيني (61 ق)

تاسوعاي حسيني (61 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت فقيه بزرگ آيت‏ اللَّه ملاعلي زنجاني (1290 ق)

درگذشت فقيه بزرگ آيت‏ اللَّه ملاعلي زنجاني (1290 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد ابوسهل كوهي رياضي‏دان و منجم ايراني (329 ق)

تولد ابوسهل كوهي رياضي‏دان و منجم ايراني (329 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ممنوعيت استفاده از نهر فرات براي كاروان امام حسين(ع) به دستور عمر بن سعد (61ق)

ممنوعيت استفاده از نهر فرات براي كاروان امام حسين(ع) به دستور عمر بن سعد (61ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت شيخ جعفر بن حاج محمد نزاري نقدي (1370 ق)

درگذشت شيخ جعفر بن حاج محمد نزاري نقدي (1370 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد نجم الدين ابوالفتح يوسف شيباني جغرافي‏دان مسلمان (601 ق)

تولد نجم الدين ابوالفتح يوسف شيباني جغرافي‏دان مسلمان (601 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت‏ اللّه العظمي سيد محمدهادي ميلاني (1313 ق)

ولادت مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت‏ اللّه العظمي سيد محمدهادي ميلاني (1313 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات عالم و محدث شهير شيعه سيد رضي گردآوردنده‏ ي نهج‏ البلاغه (406 ق)

وفات عالم و محدث شهير شيعه سيد رضي گردآوردنده‏ ي نهج‏ البلاغه (406 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت‏ اللَّه حاج شيخ محمد باقر كمره ‏اي (1416 ق)

رحلت آيت‏ اللَّه حاج شيخ محمد باقر كمره ‏اي (1416 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شكست و عقب‏ نشيني روس‏ها در نبرد ايروان در زمان فتحعلي شاه قاجار (1219 ق)

شكست و عقب‏ نشيني روس‏ها در نبرد ايروان در زمان فتحعلي شاه قاجار (1219 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت فاضل مراغي فقيه و اصولي قرن سيزده و چهارده هجري قمري (1310 ق)

درگذشت فاضل مراغي فقيه و اصولي قرن سيزده و چهارده هجري قمري (1310 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات ابن ادريس كاتب و شاعر مسلمان مراكشي (1264 ق)

وفات ابن ادريس كاتب و شاعر مسلمان مراكشي (1264 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن ناقيا شاعر و اديب بغدادي (485 ق)

درگذشت ابن ناقيا شاعر و اديب بغدادي (485 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تعطيلي مجلس شوراي‏ ملي در پي اولتيماتوم روسيه به مجلس در زمان احمدشاه (1330 ق)

تعطيلي مجلس شوراي‏ ملي در پي اولتيماتوم روسيه به مجلس در زمان احمدشاه (1330 ق)

۶ سال پیش
تولّد ابن خَلّوف كاتب و شاعر مسلمان (829 ق)

تولّد ابن خَلّوف كاتب و شاعر مسلمان (829 ق)

۶ سال پیش
ورود سپاه عمر بن سعد به سرزمين كربلا (61 ق)

ورود سپاه عمر بن سعد به سرزمين كربلا (61 ق)

۶ سال پیش
دعوت جهاني اسلام توسط پيامبر اكرم (7 ق)

دعوت جهاني اسلام توسط پيامبر اكرم (7 ق)

۶ سال پیش
روز آزاد شدن حضرت يوسف (ع) از زندان و استحباب روزه براي رفع هر گرفتاري

روز آزاد شدن حضرت يوسف (ع) از زندان و استحباب روزه براي رفع هر گرفتاري

۶ سال پیش
درگذشت فقيه بزرگ شيعه ابوالحسين مسعود بن عيسي معروف به شيخ ورام (605 ق)

درگذشت فقيه بزرگ شيعه ابوالحسين مسعود بن عيسي معروف به شيخ ورام (605 ق)

۶ سال پیش
ورود كاروان اباعبداللَّه الحسين (ع) به سرزمين كربلا (61 ق)

ورود كاروان اباعبداللَّه الحسين (ع) به سرزمين كربلا (61 ق)

۶ سال پیش
آغاز هفته احيای امر به معروف و نهي از منكر

آغاز هفته احيای امر به معروف و نهي از منكر

۶ سال پیش
رحلت آيت ‏اللَّه العظمي سيد عبداللَّه شيرازي زعيم حوزه‏ ي علميه‏ ي مشهد (1405ق)

رحلت آيت ‏اللَّه العظمي سيد عبداللَّه شيرازي زعيم حوزه‏ ي علميه‏ ي مشهد (1405ق)

۶ سال پیش
رحلت فقيه بزرگوار ميرزا جعفر قزويني (1297 ق)

رحلت فقيه بزرگوار ميرزا جعفر قزويني (1297 ق)

۶ سال پیش
ارتحال آيت اللَّه سيدابوالحسن رفيعي قزويني (1395 ق)

ارتحال آيت اللَّه سيدابوالحسن رفيعي قزويني (1395 ق)

۶ سال پیش
شهادت روحاني آگاه و مبارز انقلابي شيخ محمد خياباني در تبريز(1338 ق)

شهادت روحاني آگاه و مبارز انقلابي شيخ محمد خياباني در تبريز(1338 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تصرف شهر بيروت توسط سپاهيان مسلمان شام و مصر در جنگ با صليبي ‏ها(690ق)

تصرف شهر بيروت توسط سپاهيان مسلمان شام و مصر در جنگ با صليبي ‏ها(690ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن ‏خياط دانشمند و نحوي بزرگ(320 ق)

درگذشت ابن ‏خياط دانشمند و نحوي بزرگ(320 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت حاج ملاهادي سبزواري فيلسوف عظيم و دانشمند شهير جهان اسلام(1289 ق)

رحلت حاج ملاهادي سبزواري فيلسوف عظيم و دانشمند شهير جهان اسلام(1289 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
صدور دستور ساخت قلعه و بناي حصار شهر تبريز توسط شاه عباس اول(1014 ق)

صدور دستور ساخت قلعه و بناي حصار شهر تبريز توسط شاه عباس اول(1014 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تهاجم وحشيانه‏ ي سپاهيان يزيد بن معاويه و وقوع حادثه ي دردناك حَرّه در مدينه(63 ق)

تهاجم وحشيانه‏ ي سپاهيان يزيد بن معاويه و وقوع حادثه ي دردناك حَرّه در مدينه(63 ق)

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم