هجری قمری

درگذشت ابن‏ مَسكويه حكيم و فيلسوف اسلامي (421 ق)

درگذشت ابن‏ مَسكويه حكيم و فيلسوف اسلامي (421 ق)

۵ سال پیش
شهادت عمارياسر صحابي بزرگ پيامبر در جنگ صفين (37 ق)

شهادت عمارياسر صحابي بزرگ پيامبر در جنگ صفين (37 ق)

۵ سال پیش
رحلت فقيه نامدار شيعه آيت ‏اللَّه العظمي سيدابوالقاسم ‏خوئي (1413 ق)

رحلت فقيه نامدار شيعه آيت ‏اللَّه العظمي سيدابوالقاسم ‏خوئي (1413 ق)

۵ سال پیش
حمله‏ ي آقامحمدخان قاجار به گرجستان (1209 ق)

حمله‏ ي آقامحمدخان قاجار به گرجستان (1209 ق)

۵ سال پیش
خلع محمد بن عبدالملك زيات از وزارت به دستور متوكل‏ عباسي (223 ق)

خلع محمد بن عبدالملك زيات از وزارت به دستور متوكل‏ عباسي (223 ق)

۵ سال پیش
وفات سلمان فارسي صحابي بزرگوار پيامبر اسلام (35 ق)

وفات سلمان فارسي صحابي بزرگوار پيامبر اسلام (35 ق)

۵ سال پیش
ولادت امام موسی کاظم (ع) (128ق)

ولادت امام موسی کاظم (ع) (128ق)

۵ سال پیش
قتل ميرزا آقاخان كرماني از همكاران سيدجمال الدين اسدآبادي (1314 ق)

قتل ميرزا آقاخان كرماني از همكاران سيدجمال الدين اسدآبادي (1314 ق)

۵ سال پیش
تولد قطب الدين شيرازي فيلسوف ايراني (634 ق)

تولد قطب الدين شيرازي فيلسوف ايراني (634 ق)

۵ سال پیش
رحلت آيت اللَّه محمدعلي معصومي عالم و فقيه بزرگوار اسلام (1372 ق)

رحلت آيت اللَّه محمدعلي معصومي عالم و فقيه بزرگوار اسلام (1372 ق)

۵ سال پیش
تولد ابن يونس فقيه و طبيب مسلمان (551 ق)

تولد ابن يونس فقيه و طبيب مسلمان (551 ق)

۵ سال پیش
شهادت حضرت رقيه(س) دختر كوچك امام حسين(ع) در شام (61 ق)

شهادت حضرت رقيه(س) دختر كوچك امام حسين(ع) در شام (61 ق)

۵ سال پیش
رحلت استاد بزرگ اخلاق ميرزا محمد علي شاه ‏آبادي (1369 ق)

رحلت استاد بزرگ اخلاق ميرزا محمد علي شاه ‏آبادي (1369 ق)

۶ سال پیش
تصرف شهر بغداد پايتخت خلفاي عباسي توسط هلاكوخان مغول (656 ق)

تصرف شهر بغداد پايتخت خلفاي عباسي توسط هلاكوخان مغول (656 ق)

۶ سال پیش
درگذشت فقيه و فيلسوف بزرگ احمد امين (1390 ق)

درگذشت فقيه و فيلسوف بزرگ احمد امين (1390 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن دُرَيهِم رياضي‏دان و منجم مسلمان (762 ق)

درگذشت ابن دُرَيهِم رياضي‏دان و منجم مسلمان (762 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت ابوحَيّان غَرناطي معروف‏ترين عالم نحوي عرب (745 ق)

رحلت ابوحَيّان غَرناطي معروف‏ترين عالم نحوي عرب (745 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شكست قيام زنگيان و درگذشت فرمانده ‏ي زنگيان، معروف به صاحب الزنج (270 ق)

شكست قيام زنگيان و درگذشت فرمانده ‏ي زنگيان، معروف به صاحب الزنج (270 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت حضرت زيد فرزند امام زين‏ العابدين(ع) در قيام عليه دولت بني اميه (122 ق)

شهادت حضرت زيد فرزند امام زين‏ العابدين(ع) در قيام عليه دولت بني اميه (122 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات سيده نفيسه عالمه‏ ي اسلامي (208 ق)

وفات سيده نفيسه عالمه‏ ي اسلامي (208 ق)

۶ سال پیش
درگذشت محمد بن عبداللَّه معروف به حاكم نيشابوري محدث و فقيه مسلمان (405 ق)

درگذشت محمد بن عبداللَّه معروف به حاكم نيشابوري محدث و فقيه مسلمان (405 ق)

۶ سال پیش
تولد شيخ الرئيس ابوعلي سينا فيلسوف و دانشمند شهير ايراني در بخارا (370 ق)

تولد شيخ الرئيس ابوعلي سينا فيلسوف و دانشمند شهير ايراني در بخارا (370 ق)

۶ سال پیش
ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) (57 ق)

ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) (57 ق)

۶ سال پیش
ورود كاروان اهل‏ بيت امام حسين(ع) به شام (61 ق)

ورود كاروان اهل‏ بيت امام حسين(ع) به شام (61 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز مرحله‏ ي نهايي جنگ صفين ميان سپاهيان امام علي(ع) و لشكريان معاويه (37 ق)

آغاز مرحله‏ ي نهايي جنگ صفين ميان سپاهيان امام علي(ع) و لشكريان معاويه (37 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
قتل جعفربرمَكي و سقوط خاندان برمكيان به فرمان هارون‏ الرشيدعباسي (178ق)

قتل جعفربرمَكي و سقوط خاندان برمكيان به فرمان هارون‏ الرشيدعباسي (178ق)

۶ سال پیش
رحلت آيت‏ اللَّه سيدعلي حجت كوه كمره ‏اي از علما و فقهاي بزرگ شيعه (1360 ق)

رحلت آيت‏ اللَّه سيدعلي حجت كوه كمره ‏اي از علما و فقهاي بزرگ شيعه (1360 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت محمد هروي مورخ مسلمان (903 ق)

درگذشت محمد هروي مورخ مسلمان (903 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ويران ساختن قسمتي از بغداد توسط سپاه مغول به فرمان هلاكوخان (656 ق)

ويران ساختن قسمتي از بغداد توسط سپاه مغول به فرمان هلاكوخان (656 ق)

۶ سال پیش
تولد حكيم بزرگ ميرزا محمدطاهر تنكابني (1280 ق)

تولد حكيم بزرگ ميرزا محمدطاهر تنكابني (1280 ق)

۶ سال پیش
تصرف شهر تبريز توسط نادرشاه افشار (1143ق)

تصرف شهر تبريز توسط نادرشاه افشار (1143ق)

۶ سال پیش
تولد ابوالحسن اسماعيل (ابن سيده) اديب و لغوي نابيناي مسلمان (398 ق)

تولد ابوالحسن اسماعيل (ابن سيده) اديب و لغوي نابيناي مسلمان (398 ق)

۶ سال پیش
تولد ميرزا محمدحسين اديب آزاد شاعر ايراني (1298 ق)

تولد ميرزا محمدحسين اديب آزاد شاعر ايراني (1298 ق)

۶ سال پیش
درگذشت عالم جليل القدر ملا عبداللَّه تُسْتَري دانشمند عهد صفوي (1023 ق)

درگذشت عالم جليل القدر ملا عبداللَّه تُسْتَري دانشمند عهد صفوي (1023 ق)

۶ سال پیش
آغاز سلطنت دو ساله‏ ي احمد فئودار هفتمين پسر هلاكوخانِ مغول (681 ق)

آغاز سلطنت دو ساله‏ ي احمد فئودار هفتمين پسر هلاكوخانِ مغول (681 ق)

۶ سال پیش
محاصره‏ ي مكّه و سنگ‏ باران كعبه از سوي سپاهيان يزيدبن معاويه (64 ق)

محاصره‏ ي مكّه و سنگ‏ باران كعبه از سوي سپاهيان يزيدبن معاويه (64 ق)

۶ سال پیش
خلع امير كبير از وزارت نظام پس از عزل وي از صدارت عُظمي (1268 ق)

خلع امير كبير از وزارت نظام پس از عزل وي از صدارت عُظمي (1268 ق)

۶ سال پیش
قتل محمد امين به دستور برادرش مأمون در جنگ بين سپاهيان دو طرف (198ق)

قتل محمد امين به دستور برادرش مأمون در جنگ بين سپاهيان دو طرف (198ق)

۶ سال پیش
انتشار نخستين روزنامه در ايران (1253 ق)

انتشار نخستين روزنامه در ايران (1253 ق)

۶ سال پیش
شهادت حضرت امام زين ‏العابدين(ع) امام چهارمِ شيعيان بنا به روايتي (94 يا 95 ق)

شهادت حضرت امام زين ‏العابدين(ع) امام چهارمِ شيعيان بنا به روايتي (94 يا 95 ق)

۶ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم