هجری قمری

تشكيل دولت رضاخان ميرپنج (1342 ق)

تشكيل دولت رضاخان ميرپنج (1342 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ملاعبداللَّه بن محمد توني بشروي معروف به فاضل توني (1071 ق)

درگذشت ملاعبداللَّه بن محمد توني بشروي معروف به فاضل توني (1071 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن‏ مرزبان اديب، مورخ، متكلم و محدّث مسلمان (309 ق)

درگذشت ابن‏ مرزبان اديب، مورخ، متكلم و محدّث مسلمان (309 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
اقامه‏ ي نخستين نماز جمعه‏ ي تاريخ اسلام توسط پيامبر اكرم(ص) (1 ق)

اقامه‏ ي نخستين نماز جمعه‏ ي تاريخ اسلام توسط پيامبر اكرم(ص) (1 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت ‏اللَّه ميرزا احمد مدرس يزدي مدرس برجسته‏ ي حوزه‏ ي علميّه‏ ي مشهد (1319 ق)

رحلت آيت ‏اللَّه ميرزا احمد مدرس يزدي مدرس برجسته‏ ي حوزه‏ ي علميّه‏ ي مشهد (1319 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت اللَّه سيد روح‏ اللَّه خاتمي نماينده‏ ي امام و امام جمعه‏ ي يزد (1409 ق)

رحلت آيت اللَّه سيد روح‏ اللَّه خاتمي نماينده‏ ي امام و امام جمعه‏ ي يزد (1409 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات صدرالدين محمدقاضي جهان قزويني موسيقي‏دان و استاد فصاحت (1008 ق)

وفات صدرالدين محمدقاضي جهان قزويني موسيقي‏دان و استاد فصاحت (1008 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت اَعمَش فقيه و محدث جليل القدر شيعه (148 ق)

درگذشت اَعمَش فقيه و محدث جليل القدر شيعه (148 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز غزوه‏ ی دُومةُ الجَندل به رهبری رسول اكرم(ص) (5 ق)

آغاز غزوه‏ ی دُومةُ الجَندل به رهبری رسول اكرم(ص) (5 ق)

۶ سال پیش
بناي مسجد قُبا نخستين پايگاه عبادي در اسلام توسط پيامبر در نزديكي مدينه (1 ق)

بناي مسجد قُبا نخستين پايگاه عبادي در اسلام توسط پيامبر در نزديكي مدينه (1 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت‏ اللَّه محمد كوهستاني بهشهري از زُهّاد و علماي مازندران(1392 ق)

رحلت آيت‏ اللَّه محمد كوهستاني بهشهري از زُهّاد و علماي مازندران(1392 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
قتل كعب بن اشرف شاعر مفسد به امر پيامبر اسلام(ص) (3 ق)

قتل كعب بن اشرف شاعر مفسد به امر پيامبر اسلام(ص) (3 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد ابن‏ فارس رازي دانشمند بزرگ ايراني (325 ق)

تولد ابن‏ فارس رازي دانشمند بزرگ ايراني (325 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
هلاكت يزيد بن معاويه لعنة اللَّه عليه در شام پس از سه سال و نه ماه حكومت (64 ق)

هلاكت يزيد بن معاويه لعنة اللَّه عليه در شام پس از سه سال و نه ماه حكومت (64 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد ملك الشعراء بهار اديب و سياست‏مدار ايراني(1304 ق)

تولد ملك الشعراء بهار اديب و سياست‏مدار ايراني(1304 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد قاضي جُرجاني از ادبا و فقهاي بزرگ شافعي(290 ق)

تولد قاضي جُرجاني از ادبا و فقهاي بزرگ شافعي(290 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز دوران حكومت 500 ساله‏ ي عباسيان در مكه بنا به روايتي (132 ق)

آغاز دوران حكومت 500 ساله‏ ي عباسيان در مكه بنا به روايتي (132 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
فتح بيت المقدس از سوي سپاه اسلام پس از نبردهاي خونين ميان مسلمانان و سپاهيان روم در عهد خلافت عمر بن خطاب (16 ق)

فتح بيت المقدس از سوي سپاه اسلام پس از نبردهاي خونين ميان مسلمانان و سپاهيان روم در عهد خلافت عمر بن خطاب (16 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز هفته‏ ي وحدت

آغاز هفته‏ ي وحدت

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت فقيه، مفسر و محدث بزرگ سيد مهدي قزويني (1400 ق)

رحلت فقيه، مفسر و محدث بزرگ سيد مهدي قزويني (1400 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد عالم و عارف بزرگ شريعت‏ اصفهاني فقيه برجسته و مرجع‏ كبير(1266ق)

تولد عالم و عارف بزرگ شريعت‏ اصفهاني فقيه برجسته و مرجع‏ كبير(1266ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت احمد بن حنبل، پيشواي مذهب حنبلي‏ها (241 ق)

درگذشت احمد بن حنبل، پيشواي مذهب حنبلي‏ها (241 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت رسول خاتم، پيامبر اكرم(ص) بنابر قول اهل سُنَّت (سال عام الفيل)

ولادت رسول خاتم، پيامبر اكرم(ص) بنابر قول اهل سُنَّت (سال عام الفيل)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات آيت‏ اللَّه شيخ مهدي مدرس يزدی فقيه وارسته (1413 ق)

وفات آيت‏ اللَّه شيخ مهدي مدرس يزدی فقيه وارسته (1413 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت ‏اللَّه سيدحسن صدر عالم برجسته ‏ي مسلمان (1354 ق)

رحلت آيت ‏اللَّه سيدحسن صدر عالم برجسته ‏ي مسلمان (1354 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد عالم بزرگ شیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی مؤلف و محقق شهیر(1293 ق)

تولد عالم بزرگ شیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی مؤلف و محقق شهیر(1293 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ميرمحمد رضوي قمي از علماي بزرگ قزوين (976 ق)

درگذشت ميرمحمد رضوي قمي از علماي بزرگ قزوين (976 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
اشغال جزيره‏ ي هرمز توسط نيروهاي پرتغالي (913 ق)

اشغال جزيره‏ ي هرمز توسط نيروهاي پرتغالي (913 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن قُولَوِيْهْ از بزرگان اماميه در حديث و فقه (368 ق)

درگذشت ابن قُولَوِيْهْ از بزرگان اماميه در حديث و فقه (368 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ازدواج پيامبر اكرم با حضرت خديجه(س) پانزده سال قبل از بعثت (25 عام ‏الفيل)

ازدواج پيامبر اكرم با حضرت خديجه(س) پانزده سال قبل از بعثت (25 عام ‏الفيل)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات عبدالمطلب جدّ بزرگوار پيامبر گرامي اسلام (ص) (8 عام ‏الفيل)

وفات عبدالمطلب جدّ بزرگوار پيامبر گرامي اسلام (ص) (8 عام ‏الفيل)

۲۰۲۰ سال پیش
واگذاري امتياز احداث راه آهن جلفا - تبريز به روسيه (1331 ق)

واگذاري امتياز احداث راه آهن جلفا - تبريز به روسيه (1331 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز ساختمان مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور گوهرشاد خاتون (841 ق)

آغاز ساختمان مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور گوهرشاد خاتون (841 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
اولين روز امامت حضرت امام ‏مهدي(عج) پس از شهادت پدر بزرگوار ايشان(260 ق)

اولين روز امامت حضرت امام ‏مهدي(عج) پس از شهادت پدر بزرگوار ايشان(260 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت عالم جليل، شيخ حسين بن عبدالصمد عاملي پدر شيخ بهايي (984 ق)

رحلت عالم جليل، شيخ حسين بن عبدالصمد عاملي پدر شيخ بهايي (984 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تصرف شهر تفليس توسط سلطان جلال الدين خوارزمشاه (623 ق)

تصرف شهر تفليس توسط سلطان جلال الدين خوارزمشاه (623 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت پيشواي يازدهم مسلمانان حضرت امام حسن عسكري(ع) (260 ق)

شهادت پيشواي يازدهم مسلمانان حضرت امام حسن عسكري(ع) (260 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت علي بن محمد تنوخي اديب و شاعر(342 ق)

درگذشت علي بن محمد تنوخي اديب و شاعر(342 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ورود امين السلطان صدر اعظم محمد علي شاه قاجار به ايران(1325 ق)

ورود امين السلطان صدر اعظم محمد علي شاه قاجار به ايران(1325 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
مرگ ارغون خان ايلخان مغول پس از هفت سال حكومت در آذربايجان(690 ق)

مرگ ارغون خان ايلخان مغول پس از هفت سال حكومت در آذربايجان(690 ق)

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم