هجری قمری

درگذشت یعقوب ليث صفاري فرمانروا و بنيانگذار سلسله‏ ي صفاريان(265 ق)

درگذشت یعقوب ليث صفاري فرمانروا و بنيانگذار سلسله‏ ي صفاريان(265 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
وفات شيخ محمدغزالي دانشمند معاصر(1416 ق)

وفات شيخ محمدغزالي دانشمند معاصر(1416 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
انتشار پول كاغذي در ايران توسط گيخاتو فرمانروای مغولي(693 ق)

انتشار پول كاغذي در ايران توسط گيخاتو فرمانروای مغولي(693 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تولد ابن منده محدث و فقيه ايراني(434 ق)

تولد ابن منده محدث و فقيه ايراني(434 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
وقوع غزوه‏ ي بني ‏مُصْطَلَقْ به فرماندهي پيامبر بزرگ اسلام(ص)(6 ق)

وقوع غزوه‏ ي بني ‏مُصْطَلَقْ به فرماندهي پيامبر بزرگ اسلام(ص)(6 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت عالم و فقيه جليل و مرجع بزرگ آيت ‏اللَّه ملاعلي آخوند همداني (1398ق)

درگذشت عالم و فقيه جليل و مرجع بزرگ آيت ‏اللَّه ملاعلي آخوند همداني (1398ق)

۲۰۱۹ سال پیش
رحلت فقيه بزرگوار آيت ‏اللَّه شيخ حسنعلي اصفهاني معروف به نخودكي (1361ق)

رحلت فقيه بزرگوار آيت ‏اللَّه شيخ حسنعلي اصفهاني معروف به نخودكي (1361ق)

۲۰۱۹ سال پیش
مرگ تيمور گوركاني سرسلسله‏ ی تيموريان(807 ق)

مرگ تيمور گوركاني سرسلسله‏ ی تيموريان(807 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
وفات آیت الله سید محمود شاهرودی (1394 ق)

وفات آیت الله سید محمود شاهرودی (1394 ق)

۵ سال پیش
دستيگري و تبعيد سيدجمال‏ الدين اسدآبادي به دستور ناصرالدين شاه (1308 ق)

دستيگري و تبعيد سيدجمال‏ الدين اسدآبادي به دستور ناصرالدين شاه (1308 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت ابن دَهّان اديب و شاعر مسلمان(612 ق)

درگذشت ابن دَهّان اديب و شاعر مسلمان(612 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت علي بن محمد سَمَري نايب خاص امام ‏زمان و پايان غيبت صُغري (329ق)

درگذشت علي بن محمد سَمَري نايب خاص امام ‏زمان و پايان غيبت صُغري (329ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تغيير قبله از مسجد الاقصي در بيت المقدس به مسجد الحرام در مكه به روايتي(2 ق)

تغيير قبله از مسجد الاقصي در بيت المقدس به مسجد الحرام در مكه به روايتي(2 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
انقراض سلسله‏ ي آل ‏بويه توسط طغرل سلجوقي مؤسس سلسله ‏ي سلجوقي(447 ق)

انقراض سلسله‏ ي آل ‏بويه توسط طغرل سلجوقي مؤسس سلسله ‏ي سلجوقي(447 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
ولادت با سعادت منجي عالم بشريت حضرت ولي‏عصر، امام زمان(عج)(255 ق)

ولادت با سعادت منجي عالم بشريت حضرت ولي‏عصر، امام زمان(عج)(255 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
روز جهاني مستضعفان

روز جهاني مستضعفان

۲۰۱۹ سال پیش
شهادت شمس ‏الدين محمد بن حامد مَكّي عاملي معروف به شهيد اول (786 ق)

شهادت شمس ‏الدين محمد بن حامد مَكّي عاملي معروف به شهيد اول (786 ق)

۶ سال پیش
تولد ميرزا مرتضي خان فرهنگ شاعر و نويسنده ‏ي ايراني(1301 ق)

تولد ميرزا مرتضي خان فرهنگ شاعر و نويسنده ‏ي ايراني(1301 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت ابن مرزوق حفيد فقيه و اديب مسلمان(842 ق)

درگذشت ابن مرزوق حفيد فقيه و اديب مسلمان(842 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت موسي بن يونس فقيه و رياضي دان مسلمان(639 ق)

درگذشت موسي بن يونس فقيه و رياضي دان مسلمان(639 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت ابوالحسن فروغي دانشمند ايراني (1379 ق)

درگذشت ابوالحسن فروغي دانشمند ايراني (1379 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت آیت الله شیخ حسین حلی (1375ق)

درگذشت آیت الله شیخ حسین حلی (1375ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت سيد الاطبّاء طبيب و فقيه(1316 ق)

درگذشت سيد الاطبّاء طبيب و فقيه(1316 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
آغاز قيام مردمي سربداران خراسان عليه نيروهاي خونخوار مغول(738 ق)

آغاز قيام مردمي سربداران خراسان عليه نيروهاي خونخوار مغول(738 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
وفات حكيم ملااسماعيل خواجويي عالم و فقيه بزرگ شيعه(1173 ق)

وفات حكيم ملااسماعيل خواجويي عالم و فقيه بزرگ شيعه(1173 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
وفات علامه محمد تقی مجلسی (1070 ق)

وفات علامه محمد تقی مجلسی (1070 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت سنايي غزنوي، عارف و شاعر بزرگ مسلمان(545 ق)

درگذشت سنايي غزنوي، عارف و شاعر بزرگ مسلمان(545 ق)

۵ سال پیش
ولادت حضرت علي ‏اكبر(ع) فرزند ارشد امام حسين(ع)(33 ق)

ولادت حضرت علي ‏اكبر(ع) فرزند ارشد امام حسين(ع)(33 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت عالم زاهد و مجاهد آقا نجفي اصفهاني (1331 ق)

درگذشت عالم زاهد و مجاهد آقا نجفي اصفهاني (1331 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت عماد اصفهاني ، از ادبا و کاتبان برجسته ‌ی سده‌ ي ششم هجری(519 ق)

درگذشت عماد اصفهاني ، از ادبا و کاتبان برجسته ‌ی سده‌ ي ششم هجری(519 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
رحلت ابوالفوارس عالم بزرگ مسلمان(754 ق)

رحلت ابوالفوارس عالم بزرگ مسلمان(754 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت عبدالباقي شاعر مشهور قرن پنجم(422 ق)

درگذشت عبدالباقي شاعر مشهور قرن پنجم(422 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت ابن انباري فقيه و لغت شناس مسلمان(577 ق)

درگذشت ابن انباري فقيه و لغت شناس مسلمان(577 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت فقيه عالي قدر قاضي ابوالقاسم ابن برّاج (481 ق)

درگذشت فقيه عالي قدر قاضي ابوالقاسم ابن برّاج (481 ق)

۵ سال پیش
تولد ابن روميه محدّث و گياه شناس مسلمان(561 ق)

تولد ابن روميه محدّث و گياه شناس مسلمان(561 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت آیت الله حاج سید یوسف مدنی تبریزی، از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم(1434ق)

درگذشت آیت الله حاج سید یوسف مدنی تبریزی، از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم(1434ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت ميرزا لطفعلي نصيري عالم، اديب و شاعر صاحب نام معاصر(1350 ق)

درگذشت ميرزا لطفعلي نصيري عالم، اديب و شاعر صاحب نام معاصر(1350 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
شهادت علامه ابراهيم خويي عالم مسلمان ايراني(1325 ق)

شهادت علامه ابراهيم خويي عالم مسلمان ايراني(1325 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تصويب معاهده ی تركمانچاي بين ايران و روس(1243 ق)

تصويب معاهده ی تركمانچاي بين ايران و روس(1243 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت محمد بن زكرياي رازي دانشمند نامدار جهان اسلام(313 ق)

درگذشت محمد بن زكرياي رازي دانشمند نامدار جهان اسلام(313 ق)

۲۰۱۹ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter