هجری قمری

درگذشت یعقوب ليث صفاري فرمانروا و بنيانگذار سلسله‏ ي صفاريان(265 ق)

درگذشت یعقوب ليث صفاري فرمانروا و بنيانگذار سلسله‏ ي صفاريان(265 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات شيخ محمدغزالي دانشمند معاصر(1416 ق)

وفات شيخ محمدغزالي دانشمند معاصر(1416 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
انتشار پول كاغذي در ايران توسط گيخاتو فرمانروای مغولي(693 ق)

انتشار پول كاغذي در ايران توسط گيخاتو فرمانروای مغولي(693 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد ابن منده محدث و فقيه ايراني(434 ق)

تولد ابن منده محدث و فقيه ايراني(434 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وقوع غزوه‏ ي بني ‏مُصْطَلَقْ به فرماندهي پيامبر بزرگ اسلام(ص)(6 ق)

وقوع غزوه‏ ي بني ‏مُصْطَلَقْ به فرماندهي پيامبر بزرگ اسلام(ص)(6 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عالم و فقيه جليل و مرجع بزرگ آيت ‏اللَّه ملاعلي آخوند همداني (1398ق)

درگذشت عالم و فقيه جليل و مرجع بزرگ آيت ‏اللَّه ملاعلي آخوند همداني (1398ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت فقيه بزرگوار آيت ‏اللَّه شيخ حسنعلي اصفهاني معروف به نخودكي (1361ق)

رحلت فقيه بزرگوار آيت ‏اللَّه شيخ حسنعلي اصفهاني معروف به نخودكي (1361ق)

۲۰۲۰ سال پیش
مرگ تيمور گوركاني سرسلسله‏ ی تيموريان(807 ق)

مرگ تيمور گوركاني سرسلسله‏ ی تيموريان(807 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات آیت الله سید محمود شاهرودی (1394 ق)

وفات آیت الله سید محمود شاهرودی (1394 ق)

۵ سال پیش
دستيگري و تبعيد سيدجمال‏ الدين اسدآبادي به دستور ناصرالدين شاه (1308 ق)

دستيگري و تبعيد سيدجمال‏ الدين اسدآبادي به دستور ناصرالدين شاه (1308 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن دَهّان اديب و شاعر مسلمان(612 ق)

درگذشت ابن دَهّان اديب و شاعر مسلمان(612 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت علي بن محمد سَمَري نايب خاص امام ‏زمان و پايان غيبت صُغري (329ق)

درگذشت علي بن محمد سَمَري نايب خاص امام ‏زمان و پايان غيبت صُغري (329ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تغيير قبله از مسجد الاقصي در بيت المقدس به مسجد الحرام در مكه به روايتي(2 ق)

تغيير قبله از مسجد الاقصي در بيت المقدس به مسجد الحرام در مكه به روايتي(2 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
انقراض سلسله‏ ي آل ‏بويه توسط طغرل سلجوقي مؤسس سلسله ‏ي سلجوقي(447 ق)

انقراض سلسله‏ ي آل ‏بويه توسط طغرل سلجوقي مؤسس سلسله ‏ي سلجوقي(447 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت با سعادت منجي عالم بشريت حضرت ولي‏عصر، امام زمان(عج)(255 ق)

ولادت با سعادت منجي عالم بشريت حضرت ولي‏عصر، امام زمان(عج)(255 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
روز جهاني مستضعفان

روز جهاني مستضعفان

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت شمس ‏الدين محمد بن حامد مَكّي عاملي معروف به شهيد اول (786 ق)

شهادت شمس ‏الدين محمد بن حامد مَكّي عاملي معروف به شهيد اول (786 ق)

۶ سال پیش
تولد ميرزا مرتضي خان فرهنگ شاعر و نويسنده ‏ي ايراني(1301 ق)

تولد ميرزا مرتضي خان فرهنگ شاعر و نويسنده ‏ي ايراني(1301 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن مرزوق حفيد فقيه و اديب مسلمان(842 ق)

درگذشت ابن مرزوق حفيد فقيه و اديب مسلمان(842 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت موسي بن يونس فقيه و رياضي دان مسلمان(639 ق)

درگذشت موسي بن يونس فقيه و رياضي دان مسلمان(639 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابوالحسن فروغي دانشمند ايراني (1379 ق)

درگذشت ابوالحسن فروغي دانشمند ايراني (1379 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت آیت الله شیخ حسین حلی (1375ق)

درگذشت آیت الله شیخ حسین حلی (1375ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت سيد الاطبّاء طبيب و فقيه(1316 ق)

درگذشت سيد الاطبّاء طبيب و فقيه(1316 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز قيام مردمي سربداران خراسان عليه نيروهاي خونخوار مغول(738 ق)

آغاز قيام مردمي سربداران خراسان عليه نيروهاي خونخوار مغول(738 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات حكيم ملااسماعيل خواجويي عالم و فقيه بزرگ شيعه(1173 ق)

وفات حكيم ملااسماعيل خواجويي عالم و فقيه بزرگ شيعه(1173 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات علامه محمد تقی مجلسی (1070 ق)

وفات علامه محمد تقی مجلسی (1070 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت سنايي غزنوي، عارف و شاعر بزرگ مسلمان(545 ق)

درگذشت سنايي غزنوي، عارف و شاعر بزرگ مسلمان(545 ق)

۵ سال پیش
ولادت حضرت علي ‏اكبر(ع) فرزند ارشد امام حسين(ع)(33 ق)

ولادت حضرت علي ‏اكبر(ع) فرزند ارشد امام حسين(ع)(33 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عالم زاهد و مجاهد آقا نجفي اصفهاني (1331 ق)

درگذشت عالم زاهد و مجاهد آقا نجفي اصفهاني (1331 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عماد اصفهاني ، از ادبا و کاتبان برجسته ‌ی سده‌ ي ششم هجری(519 ق)

درگذشت عماد اصفهاني ، از ادبا و کاتبان برجسته ‌ی سده‌ ي ششم هجری(519 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت ابوالفوارس عالم بزرگ مسلمان(754 ق)

رحلت ابوالفوارس عالم بزرگ مسلمان(754 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عبدالباقي شاعر مشهور قرن پنجم(422 ق)

درگذشت عبدالباقي شاعر مشهور قرن پنجم(422 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن انباري فقيه و لغت شناس مسلمان(577 ق)

درگذشت ابن انباري فقيه و لغت شناس مسلمان(577 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت فقيه عالي قدر قاضي ابوالقاسم ابن برّاج (481 ق)

درگذشت فقيه عالي قدر قاضي ابوالقاسم ابن برّاج (481 ق)

۵ سال پیش
تولد ابن روميه محدّث و گياه شناس مسلمان(561 ق)

تولد ابن روميه محدّث و گياه شناس مسلمان(561 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت آیت الله حاج سید یوسف مدنی تبریزی، از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم(1434ق)

درگذشت آیت الله حاج سید یوسف مدنی تبریزی، از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم(1434ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ميرزا لطفعلي نصيري عالم، اديب و شاعر صاحب نام معاصر(1350 ق)

درگذشت ميرزا لطفعلي نصيري عالم، اديب و شاعر صاحب نام معاصر(1350 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت علامه ابراهيم خويي عالم مسلمان ايراني(1325 ق)

شهادت علامه ابراهيم خويي عالم مسلمان ايراني(1325 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تصويب معاهده ی تركمانچاي بين ايران و روس(1243 ق)

تصويب معاهده ی تركمانچاي بين ايران و روس(1243 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت محمد بن زكرياي رازي دانشمند نامدار جهان اسلام(313 ق)

درگذشت محمد بن زكرياي رازي دانشمند نامدار جهان اسلام(313 ق)

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم