مینا اسحاقی
شروع فعالیت : ۲ ماه پیش

جک روغنی چیست ؟ | جک استوانه ای چه کاربردی دارد ؟

جک روغنی چیست ؟ | جک استوانه ای چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۱ روز پیش
جک سوسماری چیست و کاربرد آن چگونه است ؟

جک سوسماری چیست و کاربرد آن چگونه است ؟

آیا می دانید ؟ ۱ روز پیش
روکش صندلی خودرو چیست و چه کاربردی دارد ؟

روکش صندلی خودرو چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۱ روز پیش
چادر خودرو چیست و چه کاربردی دارد ؟

چادر خودرو چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۱ روز پیش
لوبیا لاک پشتی چیست ؟

لوبیا لاک پشتی چیست ؟

انواع گیفت کارت و کاربرد آنها + آموزش گرفتن gift card رایگان

انواع گیفت کارت و کاربرد آنها + آموزش گرفتن gift card رایگان

آیا می دانید ؟ ۱ روز پیش
کامپیوتر خودرو چیست ؟ | کامپیوتر ماشین چه کاربردی دارد ؟

کامپیوتر خودرو چیست ؟ | کامپیوتر ماشین چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۱ روز پیش
برانکار چیست ؟ | برانکارد چه کاربردی دارد ؟

برانکار چیست ؟ | برانکارد چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۱ روز پیش
سرهمی چیست ؟ | بیلرسوت چه کاربردی دارد ؟

سرهمی چیست ؟ | بیلرسوت چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۱ روز پیش
تنبک چیست و چه کاربردی دارد ؟

تنبک چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
دریل چیست و چه کاربردی دارد ؟

دریل چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
پمپ آب چیست و چه کاربردی دارد ؟

پمپ آب چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
چسب حرارتی چیست و چه کاربردی دارد ؟

چسب حرارتی چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
سنباده لرزان چیست و چه کاربردی دارد ؟

سنباده لرزان چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
پیستوله چیست ؟ | رنگ پاش چه کاربردی دارد ؟ + فیلم

پیستوله چیست ؟ | رنگ پاش چه کاربردی دارد ؟ + فیلم

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
دستگاه جوشکاری چیست ؟ | کاربرد دستگاه جوش چیست ؟

دستگاه جوشکاری چیست ؟ | کاربرد دستگاه جوش چیست ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
ابزار نقاشی چیست و چه کاربردی دارد ؟

ابزار نقاشی چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
موتور پمپ چیست و چه کاربردی دارد ؟

موتور پمپ چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
آفت کش چیست و چه کاربردی در کشاورزی دارد ؟

آفت کش چیست و چه کاربردی در کشاورزی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
آچار بکس بادی چیست ؟ | کاربرد آچار ضربه ای بادی چیست ؟

آچار بکس بادی چیست ؟ | کاربرد آچار ضربه ای بادی چیست ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
فواره چیست و چه کاربردی دارد ؟

فواره چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
برف روب چیست و چه کاربردی دارد ؟

برف روب چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۲ روز پیش
مناسبت ها و تعطیلات رسمی و غیر رسمی شهریور ماه ۱۳۹۸

مناسبت ها و تعطیلات رسمی و غیر رسمی شهریور ماه ۱۳۹۸

آیا می دانید ؟ ۳ روز پیش
چراغ قوه چیست و چه کاربردی دارد ؟

چراغ قوه چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۳ روز پیش
روغن دان چیست و چه کاربردی دارد ؟

روغن دان چیست و چه کاربردی دارد ؟

آیا می دانید ؟ ۳ روز پیش