مهسا اصلانی
شروع فعالیت : ۱۰ ماه پیش

کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

Web developer , Programmer 

DNA چیست ؟ همه چیز درباره دی ان ای

DNA چیست ؟ همه چیز درباره دی ان ای

روز جهانی فلسفه در تقویم ۹۸ چه روزی است؟

روز جهانی فلسفه در تقویم ۹۸ چه روزی است؟

آیا می دانید ؟ ۱ هفته پیش
تاریخ دقیق ولادت امام صادق در سال ۹۸ چند شنبه است ؟

تاریخ دقیق ولادت امام صادق در سال ۹۸ چند شنبه است ؟

آیا می دانید ؟ ۱ هفته پیش
کارتون باب اسفنجی و شاگردان ناقلا

کارتون باب اسفنجی و شاگردان ناقلا

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
انیمیشن باب اسفنجی جدید (مدرسه قایقرانی)

انیمیشن باب اسفنجی جدید (مدرسه قایقرانی)

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
انیمیشن باب اسفنجی و غذای پاتریک

انیمیشن باب اسفنجی و غذای پاتریک

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
انیمیشن سینمایی باب اسفنجی و مسابقه آشپزها

انیمیشن سینمایی باب اسفنجی و مسابقه آشپزها

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
کارتون سینمایی باب اسفنجی و آزمایش سلامتی

کارتون سینمایی باب اسفنجی و آزمایش سلامتی

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
انیمیشن جذاب باب اسفنجی این داستان باب پاکیزه

انیمیشن جذاب باب اسفنجی این داستان باب پاکیزه

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
کارتون جدید باب اسفنجی و دوست ساندویچی دوبله فارسی

کارتون جدید باب اسفنجی و دوست ساندویچی دوبله فارسی

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
انیمیشن جذاب باب اسفنجی در تعطیلات خرچنگی

انیمیشن جذاب باب اسفنجی در تعطیلات خرچنگی

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
انیمیشن سینمایی باب اسفنجی و آقای پاتریک من

انیمیشن سینمایی باب اسفنجی و آقای پاتریک من

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
کارتون باب اسفنجی جدید این قسمت باب اسفنجی بیرون آب

کارتون باب اسفنجی جدید این قسمت باب اسفنجی بیرون آب

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
کارتون باب اسفنجی جدید این قسمت روزنامه خرچنگی

کارتون باب اسفنجی جدید این قسمت روزنامه خرچنگی

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
کارتون باب اسفنجی جدید این قسمت کشتی شکسته

کارتون باب اسفنجی جدید این قسمت کشتی شکسته

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
کارتون جدید باب اسفنجی این قسمت زندگی حبابی

کارتون جدید باب اسفنجی این قسمت زندگی حبابی

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
کارتون باب اسفنجی جدید قسمت ۵۴

کارتون باب اسفنجی جدید قسمت ۵۴

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش