مهسا اصلانی
شروع فعالیت : ۱۰ ماه پیش

کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

Web developer , Programmer 

تاریخ دقیق بزرگداشت علامه طباطبایی در تقویم ۹۸

تاریخ دقیق بزرگداشت علامه طباطبایی در تقویم ۹۸

آیا می دانید ؟ ۱ هفته پیش
شروع هفته وحدت در تقویم ۹۸ چند شنبه است ؟

شروع هفته وحدت در تقویم ۹۸ چند شنبه است ؟

آیا می دانید ؟ ۱ هفته پیش
تاریخچه هفته وحدت : علت نام گذاری هفته وحدت چیست ؟

تاریخچه هفته وحدت : علت نام گذاری هفته وحدت چیست ؟

آیا می دانید ؟ ۱ هفته پیش
روز اخلاق و مهرورزی در تقویم ۹۸ چه روزی است ؟

روز اخلاق و مهرورزی در تقویم ۹۸ چه روزی است ؟

آیا می دانید ؟ ۱ هفته پیش
روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار سال ۹۸ چند شنبه است ؟

روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار سال ۹۸ چند شنبه است ؟

آیا می دانید ؟ ۱ هفته پیش
علت مرگ و بیماری مجید اوجی همسر فلورا سام چه بود؟

علت مرگ و بیماری مجید اوجی همسر فلورا سام چه بود؟

اخبار حوادث ۱ هفته پیش
بیوگرافی کامل فلورا سام و همسرش مجید اوجی

بیوگرافی کامل فلورا سام و همسرش مجید اوجی

بیوگرافی ۱ هفته پیش