مهسا اصلانی
شروع فعالیت : ۱۰ ماه پیش

کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

Web developer , Programmer 

کارتون ماشا و میشا جدید این قسمت بزبز قندی

کارتون ماشا و میشا جدید این قسمت بزبز قندی

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
کاتون سگ‌های نگهبان و ادم فضایی ها

کاتون سگ‌های نگهبان و ادم فضایی ها

کارتون و انیمیشن ۱ هفته پیش
روز جهانی کودک در سال ۹۸ چه روزی است ؟

روز جهانی کودک در سال ۹۸ چه روزی است ؟

آیا می دانید ؟ ۱ هفته پیش