مهسا اصلانی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

Web developer , Programmer