طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

معرفی داروی فبوکسوستات برای کنترل نقرس

معرفی داروی فبوکسوستات برای کنترل نقرس

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص فامسیکلوویر

آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص فامسیکلوویر

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
انتکاویر چیست و چرا مصرف می شود؟

انتکاویر چیست و چرا مصرف می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
هرآنچه باید در مورد داروی بیزوپرولول بدانید

هرآنچه باید در مورد داروی بیزوپرولول بدانید

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی قرص ترکیبی سینومیکس (آملودیپین و والسارتان)

معرفی قرص ترکیبی سینومیکس (آملودیپین و والسارتان)

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
تلیترومایسین برای درمان چه بیماری تجویز می شود؟

تلیترومایسین برای درمان چه بیماری تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
ایزوسورباید چیست و چرا تجویز می شود؟

ایزوسورباید چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص ترازوسین

همه چیز در مورد قرص ترازوسین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف داروی نیمودیپین

آشنایی با موارد مصرف داروی نیمودیپین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی داروی هیدرالازین و عوارض مصرف آن

معرفی داروی هیدرالازین و عوارض مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با پودر سوربیتول و موارد مصرف آن

آشنایی با پودر سوربیتول و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی داروی مانیتول و موارد مصرف آن

معرفی داروی مانیتول و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی سوتالول 

همه چیز در مورد داروی سوتالول 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با سوسپانسیون ایونکس و موارد مصرف آن

آشنایی با سوسپانسیون ایونکس و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
بوسنتان چیست و چه عوارضی دارد؟

بوسنتان چیست و چه عوارضی دارد؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض کپسول دیازوکساید 

موارد مصرف و عوارض کپسول دیازوکساید 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن CPK در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن CPK در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
آشنایی کامل با داروی دیسوپیرامید

آشنایی کامل با داروی دیسوپیرامید

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
هر آنچه باید در مورد ایوابرادین بدانید!

هر آنچه باید در مورد ایوابرادین بدانید!

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با سندرم فانکونی و علائم این بیماری

آشنایی با سندرم فانکونی و علائم این بیماری

آشنایی با داروی ریباویرین و موارد مصرف آن

آشنایی با داروی ریباویرین و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی گان سیکلوویر

موارد مصرف و عوارض داروی گان سیکلوویر

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی پماد/ قطره چشمی کلرامفنیکل

اطلاعات دارویی پماد/ قطره چشمی کلرامفنیکل

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف سیدوفوویر

آشنایی با موارد مصرف سیدوفوویر

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آدفوویر چیست و چرا تجویز می شود؟

آدفوویر چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش