طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

موارد مصرف و عوارض داروی پاکلی تاکسل

موارد مصرف و عوارض داروی پاکلی تاکسل

آشنایی با موارد مصرف و عوارض میتومایسین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض میتومایسین

آشنایی با موارد مصرف داروی فلورواوراسیل

آشنایی با موارد مصرف داروی فلورواوراسیل

همه چیز در مورد داروی سیتارابین

همه چیز در مورد داروی سیتارابین

علت بالا و پایین بودن ALP در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن ALP در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۲ روز پیش
معرفی داروی ضد سرطان کربوپلاتین

معرفی داروی ضد سرطان کربوپلاتین

موارد مصرف و عوارض داروی پمترکسد

موارد مصرف و عوارض داروی پمترکسد

موارد مصرف و عوارض داروی آسپارژیناز

موارد مصرف و عوارض داروی آسپارژیناز

معرفی داروی میتوکسانترون و موارد مصرف آن

معرفی داروی میتوکسانترون و موارد مصرف آن

معرفی داروی ضد سرطان وینورلبین 

معرفی داروی ضد سرطان وینورلبین 

همه چیز در مورد داروی متوتروکسات

همه چیز در مورد داروی متوتروکسات

اطلاعات دارویی کامل در رابطه با وین بلاستین

اطلاعات دارویی کامل در رابطه با وین بلاستین

آشنایی با داروی داکتینومایسین و عوارض خطرناک آن

آشنایی با داروی داکتینومایسین و عوارض خطرناک آن

آشنایی با موارد مصرف داروی ضد سرطان داکاربازین

آشنایی با موارد مصرف داروی ضد سرطان داکاربازین

معرفی داروی ضد سرطان وین کریستین

معرفی داروی ضد سرطان وین کریستین

همه چیز در مورد داروی تریپتورلین

همه چیز در مورد داروی تریپتورلین

اطلاعات دارویی گادوپنتتات دیمگلومین

اطلاعات دارویی گادوپنتتات دیمگلومین

آشنایی با موارد مصرف داروی آیوپامیدول

آشنایی با موارد مصرف داروی آیوپامیدول

همه چیز در مورد داروی کلرفنیرامین

همه چیز در مورد داروی کلرفنیرامین

 اطلاعات دارویی کامل دیفن هیدرامین کامپاند

 اطلاعات دارویی کامل دیفن هیدرامین کامپاند

آشنایی با داروی ضد حساسیت لووسیتریزین

آشنایی با داروی ضد حساسیت لووسیتریزین

هر آنچه باید در مورد داروی ایوهگزول بدانید!

هر آنچه باید در مورد داروی ایوهگزول بدانید!

موارد مصرف و عوارض جانبی آیوپروماید

موارد مصرف و عوارض جانبی آیوپروماید

معرفی داروی حاجب ایودیکسانول

معرفی داروی حاجب ایودیکسانول

همه چیز در مورد داروی مگلومین کامپاند

همه چیز در مورد داروی مگلومین کامپاند