طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

معرفی داروی اسموپرازول و موارد مصرف آن

معرفی داروی اسموپرازول و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص رابپرازول

همه چیز در مورد قرص رابپرازول

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
معرفی داروی اردوستئین و موارد مصرف آن

معرفی داروی اردوستئین و موارد مصرف آن

موارد مصرف قرص التریپتان و عوارض حاصل از آن

موارد مصرف قرص التریپتان و عوارض حاصل از آن

همه چیز در مورد بیماری انسداد روده و علائم خطرناک آن

همه چیز در مورد بیماری انسداد روده و علائم خطرناک آن

همه چیز در مورد قرص اورسودوکسی کولیک اسید

همه چیز در مورد قرص اورسودوکسی کولیک اسید

آشنایی با موارد مصرف و تداخلات دارویی اکتیویتد شارکول

آشنایی با موارد مصرف و تداخلات دارویی اکتیویتد شارکول

گریزئوفولوین چیست و چرا تجویز می شود؟

گریزئوفولوین چیست و چرا تجویز می شود؟

فواید مصرف پودر ژل رویال

فواید مصرف پودر ژل رویال

سلامت ۱ ماه پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی پاراماکس

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی پاراماکس

موارد مصرف و عوارض جانبی نابومتون

موارد مصرف و عوارض جانبی نابومتون

 اطلاعات دارویی کامل سوکرالفیت

 اطلاعات دارویی کامل سوکرالفیت

آیا استفاده از پوشک بچه باعث ناباروری خواهد شد؟

آیا استفاده از پوشک بچه باعث ناباروری خواهد شد؟

سلامت کودکان ۱ ماه پیش
آشنایی با موارد مصرف آلومینیوم ام جی

آشنایی با موارد مصرف آلومینیوم ام جی

قطره گلیسرین فنیکه و تاثیر آن بر جرم گوش

قطره گلیسرین فنیکه و تاثیر آن بر جرم گوش

آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی پردنیزولون

آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی پردنیزولون

همه چیز در مورد اسپری و قطره بینی اکسی متازولین

همه چیز در مورد اسپری و قطره بینی اکسی متازولین

موارد مصرف و عوارض جانبی داروی اوسلتامیویر

موارد مصرف و عوارض جانبی داروی اوسلتامیویر

آشنایی با موارد مصرف قطره گوش کلوتریمازول

آشنایی با موارد مصرف قطره گوش کلوتریمازول

اطلاعات دارویی قطره بینی بتامتازون

اطلاعات دارویی قطره بینی بتامتازون

پیشگیری و درمان آنفولانزا با داروی زانامیویر

پیشگیری و درمان آنفولانزا با داروی زانامیویر

اطلاعات دارویی قرص ویلداگلیپتین

اطلاعات دارویی قرص ویلداگلیپتین

آشنایی با موارد مصرف قطره گوش جنتامایسین

آشنایی با موارد مصرف قطره گوش جنتامایسین

معرفی داروی کلرازپیک اسید و موارد مصرف آن

معرفی داروی کلرازپیک اسید و موارد مصرف آن

آشنایی با قرص نیکوراندیل و موارد مصرف آن

آشنایی با قرص نیکوراندیل و موارد مصرف آن