طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

اطلاعات دارویی کامل کپسول رامیپریل

اطلاعات دارویی کامل کپسول رامیپریل

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
فولیتروپین بتا چیست و چرا تجویز می شود؟

فولیتروپین بتا چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی کرم ایمیکویمود 

آشنایی با کاربردهای درمانی کرم ایمیکویمود 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
هیالورونیک اسید و خواص بارورنکردنی آن 

هیالورونیک اسید و خواص بارورنکردنی آن 

سلامت پوست ۳ هفته پیش
فواید فوق العاده پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن 

فواید فوق العاده پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
هر آنچه باید در مورد داروی ایباندرونیک اسید بدانید

هر آنچه باید در مورد داروی ایباندرونیک اسید بدانید

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
السالازین چیست و چرا تجویز می شود؟

السالازین چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات کامل دارویی آزاسیتیدین

اطلاعات کامل دارویی آزاسیتیدین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی قرص آلترتامین و موارد مصرف آن

معرفی قرص آلترتامین و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی تزریقی آلمتوزومب

موارد مصرف و عوارض داروی تزریقی آلمتوزومب

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با قرص اتیونامید و موارد مصرف آن

آشنایی با قرص اتیونامید و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص پیرازینامید

همه چیز در مورد قرص پیرازینامید

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
بکساروتن چیست و چرا تجویز می شود؟

بکساروتن چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
سانیتینیب چیست و چرا مصرف می شود؟

سانیتینیب چیست و چرا مصرف می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی قرص ریفابوتین و عوارض جانبی آن

معرفی قرص ریفابوتین و عوارض جانبی آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض احتمالی آمفوتریسین B 

موارد مصرف و عوارض احتمالی آمفوتریسین B 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی داروی تزریقی اینترفرون گاما

معرفی داروی تزریقی اینترفرون گاما

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف اینترفرون بتا-۱آ

آشنایی با موارد مصرف اینترفرون بتا-۱آ

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف داروی تزریقی اینترفرون بتا-۱بی

موارد مصرف داروی تزریقی اینترفرون بتا-۱بی

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل داروی تزریقی ناتالیزومب

اطلاعات دارویی کامل داروی تزریقی ناتالیزومب

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
علت عفونت ادرار در کودکان چیست و چگونه درمان کنیم ؟

علت عفونت ادرار در کودکان چیست و چگونه درمان کنیم ؟

اطلاعات دارویی کامل قرص پریماکین

اطلاعات دارویی کامل قرص پریماکین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی قرص فلوسیتوزین

موارد مصرف و عوارض جانبی قرص فلوسیتوزین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی قرص اورولیموس و موارد مصرف آن

معرفی قرص اورولیموس و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
استراموستین چیست و چرا تجویز می شود؟

استراموستین چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش