طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

آشنایی با موارد مصرف آمپول برنتوکسیماب

آشنایی با موارد مصرف آمپول برنتوکسیماب

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی پماد ضد درد فلبیناک

معرفی پماد ضد درد فلبیناک

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی گلاتیرامر استات

همه چیز در مورد داروی گلاتیرامر استات

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با داروی ساتیوکس | عصاره کانابیس

آشنایی با داروی ساتیوکس | عصاره کانابیس

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قرص ایزونیازید+ریفامپین

موارد مصرف و عوارض قرص ایزونیازید+ریفامپین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل گوسرلین

اطلاعات دارویی کامل گوسرلین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
کلوفارابین چیست و چرا تجویز می شود؟

کلوفارابین چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی آمینوسالیسیلیک اسید

همه چیز در مورد داروی آمینوسالیسیلیک اسید

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با مزایای درمانی گنادورلین

آشنایی با مزایای درمانی گنادورلین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
مزایای درمانی فوق العاده آلفاکلسیدول 

مزایای درمانی فوق العاده آلفاکلسیدول 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
مقدار مصرف و تداخلات دارویی ستوکسیمب 

مقدار مصرف و تداخلات دارویی ستوکسیمب 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با فواید کامل کپسول کلسیتریول

آشنایی با فواید کامل کپسول کلسیتریول

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
کاربردهای درمانی داروی تزریقی کلادریبین

کاربردهای درمانی داروی تزریقی کلادریبین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دانروبیسین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دانروبیسین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی گرانیسترون چیست؟

موارد مصرف و عوارض داروی گرانیسترون چیست؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی داروی پالونوسترون و مزیت درمانی آن

معرفی داروی پالونوسترون و مزیت درمانی آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
فواید عالی پودر بندآورنده خونریزی کیتوهم کیتوتک 

فواید عالی پودر بندآورنده خونریزی کیتوهم کیتوتک 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
کاربردهای درمانی داروی سدیم هیالورونات 

کاربردهای درمانی داروی سدیم هیالورونات 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
لئوپرورلین چیست و چرا تجویز می شود؟

لئوپرورلین چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی و عوارض مصرف قرص میتوتان

اطلاعات دارویی و عوارض مصرف قرص میتوتان

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با اسپری بینی نافارلین و مزایای درمانی آن

آشنایی با اسپری بینی نافارلین و مزایای درمانی آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با ژل ایزوترتینوئین و عوارض خطرناک آن

آشنایی با ژل ایزوترتینوئین و عوارض خطرناک آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
فواید مصرف ژل نیکوتینامید برای آکنه

فواید مصرف ژل نیکوتینامید برای آکنه

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی کرم فلورواوراسیل

آشنایی با کاربردهای درمانی کرم فلورواوراسیل

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
کاربردهای بالینی رونیدرونات در بیماران قلبی 

کاربردهای بالینی رونیدرونات در بیماران قلبی 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش