طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

۸ روش ساده برای رهایی از استرس

۸ روش ساده برای رهایی از استرس

سلامت ۲ هفته پیش
درمان بیماریهای التهابی پوست با کرم فلوسینونید

درمان بیماریهای التهابی پوست با کرم فلوسینونید

آشنایی با داروها ۲ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی آمپول کوریوگونادوتروپین

موارد مصرف و عوارض جانبی آمپول کوریوگونادوتروپین

آشنایی با داروها ۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل پماد فلوکورتولون

اطلاعات دارویی کامل پماد فلوکورتولون

آشنایی با داروها ۲ هفته پیش
پماد آریوکورت چیست و چرا مصرف می شود؟

پماد آریوکورت چیست و چرا مصرف می شود؟

آشنایی با داروها ۲ هفته پیش
کاربردهای درمانی محلول موضعی اریترومایسین 

کاربردهای درمانی محلول موضعی اریترومایسین 

آشنایی با داروها ۲ هفته پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی پماد فلوئوسینولون  

آشنایی با کاربردهای درمانی پماد فلوئوسینولون  

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
کاربردهای بالینی قرص کلرمادینون

کاربردهای بالینی قرص کلرمادینون

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با فواید مصرف تیبولون در دوران یائسگی

آشنایی با فواید مصرف تیبولون در دوران یائسگی

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با مزیت درمانی کرم جنتامایسین 

آشنایی با مزیت درمانی کرم جنتامایسین 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی داروی تزریقی گانیرلیکس و عوارض آن

معرفی داروی تزریقی گانیرلیکس و عوارض آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با منافع درمانی قطره چشم هایپروملوز  

آشنایی با منافع درمانی قطره چشم هایپروملوز  

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
کرم اوره چیست و چرا مصرف می شود؟

کرم اوره چیست و چرا مصرف می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قرص کنتراسپتیو ال دی + آهن

موارد مصرف و عوارض قرص کنتراسپتیو ال دی + آهن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با مزایای درمانی قرص اتینیل استرادیول

آشنایی با مزایای درمانی قرص اتینیل استرادیول

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل فوس فسترول

اطلاعات دارویی کامل فوس فسترول

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با مزایای درمانی کرم / پماد فلوتیکازون

آشنایی با مزایای درمانی کرم / پماد فلوتیکازون

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
نگاهی جامع به کاربردهای درمانی آمپول سترورلیکس

نگاهی جامع به کاربردهای درمانی آمپول سترورلیکس

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
کاربردهای درمانی و عوارض احتمالی آمپول منوتروپین

کاربردهای درمانی و عوارض احتمالی آمپول منوتروپین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با منافع درمانی کپسول نیتیزینون

آشنایی با منافع درمانی کپسول نیتیزینون

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
معرفی قرص اتامبوتول و موارد مصرف آن

معرفی قرص اتامبوتول و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی پماد مقعدی گلیسریل تری نیترات

اطلاعات دارویی پماد مقعدی گلیسریل تری نیترات

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی کپسول ورینوستات

موارد مصرف و عوارض جانبی کپسول ورینوستات

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص دی اتیل استیل بسترول

همه چیز در مورد قرص دی اتیل استیل بسترول

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دکسکتوپروفن

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دکسکتوپروفن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش