طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

همه چیز در مورد داروی دانوروبیسین

همه چیز در مورد داروی دانوروبیسین

آشنایی با داروها ۴۳ دقیقه پیش
معرفی داروی دوسه تاکسل و موارد مصرف آن

معرفی داروی دوسه تاکسل و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۵۶ دقیقه پیش
هر آنچه باید در مورد داروی ایداروبیسین بدانید!

هر آنچه باید در مورد داروی ایداروبیسین بدانید!

آشنایی با داروها ۱ ساعت پیش
اطلاعات دارویی کامل جمسیتابین

اطلاعات دارویی کامل جمسیتابین

آشنایی با داروها ۱ ساعت پیش
آشنایی با ایرینوتکان و عوارض جانبی آن

آشنایی با ایرینوتکان و عوارض جانبی آن

آشنایی با داروها ۱ ساعت پیش
موارد مصرف و عوارض داروی پاکلی تاکسل

موارد مصرف و عوارض داروی پاکلی تاکسل

آشنایی با داروها ۴ ساعت پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض میتومایسین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض میتومایسین

آشنایی با داروها ۴ ساعت پیش
آشنایی با موارد مصرف داروی فلورواوراسیل

آشنایی با موارد مصرف داروی فلورواوراسیل

آشنایی با داروها ۴ ساعت پیش
همه چیز در مورد داروی سیتارابین

همه چیز در مورد داروی سیتارابین

آشنایی با داروها ۴ ساعت پیش
علت بالا و پایین بودن ALP در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن ALP در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۵ ساعت پیش
معرفی داروی ضد سرطان کربوپلاتین

معرفی داروی ضد سرطان کربوپلاتین

آشنایی با داروها ۵ ساعت پیش
موارد مصرف و عوارض داروی پمترکسد

موارد مصرف و عوارض داروی پمترکسد

آشنایی با داروها ۲۳ ساعت پیش
موارد مصرف و عوارض داروی آسپارژیناز

موارد مصرف و عوارض داروی آسپارژیناز

آشنایی با داروها ۲۳ ساعت پیش
معرفی داروی میتوکسانترون و موارد مصرف آن

معرفی داروی میتوکسانترون و موارد مصرف آن

معرفی داروی ضد سرطان وینورلبین 

معرفی داروی ضد سرطان وینورلبین 

همه چیز در مورد داروی متوتروکسات

همه چیز در مورد داروی متوتروکسات

اطلاعات دارویی کامل در رابطه با وین بلاستین

اطلاعات دارویی کامل در رابطه با وین بلاستین

آشنایی با داروی داکتینومایسین و عوارض خطرناک آن

آشنایی با داروی داکتینومایسین و عوارض خطرناک آن

آشنایی با موارد مصرف داروی ضد سرطان داکاربازین

آشنایی با موارد مصرف داروی ضد سرطان داکاربازین

معرفی داروی ضد سرطان وین کریستین

معرفی داروی ضد سرطان وین کریستین

همه چیز در مورد داروی تریپتورلین

همه چیز در مورد داروی تریپتورلین

اطلاعات دارویی گادوپنتتات دیمگلومین

اطلاعات دارویی گادوپنتتات دیمگلومین

آشنایی با موارد مصرف داروی آیوپامیدول

آشنایی با موارد مصرف داروی آیوپامیدول

همه چیز در مورد داروی کلرفنیرامین

همه چیز در مورد داروی کلرفنیرامین

 اطلاعات دارویی کامل دیفن هیدرامین کامپاند

 اطلاعات دارویی کامل دیفن هیدرامین کامپاند