دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۲ اوت ۲۰۲۱ میلادی
گلچین زیباترین آهنگ های مسعود بختیاری (بهمن علاءالدین)
54
زمان مطالعه: 9 دقیقه
آهنگ های مسعود بختیاری (بهمن علاءالدین) یکی از پر طرفدارترین آهنگ های بختیاری می باشد که در ادامه برای شما عزیزان قرار داده ایم .

آهنگ های بختیاری مسعود بختیاری (بهمن علاءالدین)

آهنگ بختیاری مسعودبختیاری به نام گل ناز

گل ناز دارم، مه شوگارم

بیو بیو که، دلم سیت تنگه
ندونم تا کی، دلت چی سنگه

بهار اوی وا گل گندم
مو تهنا وا درد تو مندم

ولم کردی وا دل پر دردم
دلم خینه دی ز حرفا مردم

گدی بی که وا بهار ایام، سیچه په نیایی؟
حالا دیه باور ایکنم، که تو بی بفایی

ز ویرت رهدم، مکن وام چینو، گل ناز دارم
بیو که بی تو، دیه مه رهده، ز ای شوگارم


آهنگ بختیاری مسعود بختیاری به نام کوگ تاراز

ندونم سیچه چینو دلم وا بام دی ساز نیاره
شو و رو تا کی ایخو سرم چینو بازی دراره

خُم برم دیه برم برم والا ایچو نواستم
زندگونی چینو سی مو دی والا فاده نداره

کوگ تاراز آخی بگوین والا چینو نناله
مو دلم آخی کم طاقته والا نچی هر ساله

کوگ تاراز آخی بگوین والا چینو نخونه
مو دلم آخی کم طاقته جلدی گره بهونه

آسمون سی مو دنگ مدرار آخی چه زُم ایجوری
آستاره بخت مونه دیه والا بردی به کوری

آسمون هر دم سی مو ولا یه دنگ تازه داره
ندونم سیچه دی ز دلم آخی دس نی وُردارهآهنگ بختیاری مسعود بختیاری به نام شیرعلیمردون

شاد اوی علی مردون / برنو سر شون
تش ونم به قهوه رخ / تا کوی فردون
ممدلی خان مند به تهرون
ممدلی وای شیر علی مردون
بی عروس تو کل بزن
کل بساکی و تفنگ چی
ز مم صالح / سوار ز راکی
ممدلی خان مند به تهرونممدلی وای شیر علی مردون
شمشیر علی مردون / طلای بی غش
به زمین برق ازنه / به آسمون تش
بی عروس تو کل بزن / تا مو کنم جنگ
شمشیرم به گل زنم / سی ایل چارلنگ
ممدلی خان مند به تهرون
ممدلی وای شیر علی مردون
دشمنون ز بعد مو / چاره ندارن
گویل نیله سوار / به هفت و چارن
ممدلی خان مند به تهرون
ممدلی وای شیر علی مردونآهنگ بختیاری کاشکی با صدای مسعودبختیاری

کاشکی یه سال همه مالا بار بوونن کل یک
بنگ بکنین که بُهونانه بزنن کل یک

شو که اَوی یه تش تنگی بزنیم منه چاله
دست یکه بگریم و جار بزنیم همه ماله

کر بگوهین میشکاله هف بکنه به منه ساز
دور بگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز

تش منه کار غم اوفتا نیله که جا بگریم
تی یک دی بنشینیم و گپ دل بزنیم
دست یکه بگریم و جار بزنیم همه ماله
بیوین که وا با یک دی تا صُو بزنیم کل و گاله

کر بگویین میشکاله هف بکنه به منه ساز
دور بگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز
گو بگوهین میشکاله هف بکنه منه ساز
در تو بزن کل و گاله کر تو وریست و بواز

بنگ بکنین که جم آبون گو همه میرگل و زنگل
رخت نوانه بپوشین گو ز دبیت و ز مخمل
ره بکنین که به میدون بیان یه دو تا کر چو باز
کل بزنن همه درگل چی قه قه کوگ تارازآهنگ بختیاری مسعود بختیاری به نام بلال بلال

چه خوبه ولا مال بار ونه ولا به خدا پا چشمه کُهرنگ

تا بیان ولا یک بگرن ولا به خدا چار لنگ و هف لنگ

بلال بلال های بلال بلال های گلم تند پاته وردار

تا بخونم مو سی گلم های ولا بلال و یار یار

تُشمالون ولا کار ایکنن ولا به خدا ای مال و او مال

تش نها ولا گوشه ی دلم ولا به خدا دُنگل تی کال

بلال بلالا های بلال بلال های گلم نفتت کوچیره

به کمند او پللت های ولا دلم اسیره

چه خووه مال بار ونه های ولا بال اِو سور

دس گل منه دسم بو های ولا چشم حسید کور

بلال بلال های بلال بلال های گلم لو برگ بیدی

اوویدم بی که بینمت های گلم دیدم نبیدیآهنگ بختیاری مسعود بختیاری به نام هالو زال

هالو زال خو ایگوهه
بس بگرین گوش؛ ای مردم اسبونتونه زین کنین
خوتون یراق پوش
هالو زال خو ایگهه مگوین و مخندین؛ اسبونتونه زین کنین
قطار بوندین
سواری ز دیر ایا اوردیس به دیندا؛ دروازنه بگشین
بگوینس بفرما
سواری ز دیر ایا اردی به دینس؛ لامردون فرش کنین

سی بنشینس
لامردون فرش کنین؛ ز گلِ خاشخاش…
مگویین؛ نومدار لره
بگوینس، قزل باش
مم حسین گلاله سهر بوو ندیده؛ دیدمس به پشت پیر سرس بریده
ماه پسند مینانه کند وندس ور مل شون
مم حسین مکشین؛ زینس به درغون
ماه پسند مینانه کند وندس به گردن
مم حسین مکشین زینس به پردهآهنگ مسعود بختیاری به نام مینا بنوش

های چه خوبه مال بار کنه یارت وابات بو

کمیتچال زین مخملی به زیر پات بو

چه خووه مال بار ونه به دشت شیمبار

دست گل من دستم بو چی پار و پریار

های عزیزم مینا بنوش دستمال هفت رنگ

چی تیات پیدا ندا به ایل چار لنگ

ویدم بی که بینمت دیدم نبیدت

خاطرم جا نگره کندم ز دینت

مو اویدم کد ره ری کردم وا پشت

غم خوم کم سیم نبی سهدیت مونه کشت

های عزیزم مینا بنوش دستمال هفت رنگ

چی تیات پیدا ندا به ایل چار لنگ

عاشقم دیوونه یم بیوین بکشینم

بوندینم کد گل هیچ مگشینم

عزیزم مینا بنوش …آهنگ تی به ره از مسعود بختیاری

مو هنیزه مندیرم مر ایبو بی تو مندن

تی به رهت ایمهنم چی که سخته دل کندن

شوق دیدارت هر دم تش اینه منه جونم

سی تو چینو ایسوسم سی تو چینو ایخونم

بهارم زِرده ز جونم سیرم
خوت ایدونی بی تو دلگیرم

مندمه خومه تک داغ دیری ز یک کرده دی پیرم

تو تش اینی به جونم
سی تو چینو ایخونمآهنگ گل باوینه از مسعود بختیاری

بار اله سی کی باهارونت ایاهه

بارخدایا برای کی بهارونت میاد

ای گلا باوینه سی کی ای دراه

این گلهای بابونه برای کی در میان

ندونم سیچه منه ای همه مردم

نمیدونم برا چی توی این همه مردم

بخت مو چی شوگاره چینو سیاهه

بخت من مثل شبه اینطور سیاهه

ری دلم سنگینه غم، دل بیقراره

روی دلم سنگینه غم، دل بیقراره

روز و شو تیام ایگوی اور بهاره

روز و شب چشمام میگی ابر بهاره

آخه تا کی چینو وا تینا بمهنم

آخه تا کی اینطور باید تنها بمونم

حرف مردم سی دلم چی نیشت خاره

حرف مردم برا دلم مثل نیش خار است

بهار اوی وا گل گندم

بهار اومد با گل گندم

مو تهنا وا درد دل مندم

من تنها با درد دل موندم

شو و رو دل چی نی ایناله

شب و روز دل مثل ساز نی می ناله

تا که چی لاله داغ دل دارم

تا که مثل لاله، داغ دل دارم

گل بوستون تی مو دی خاره

گل بوستان پیش من دیگه خار است

مه و آستاره نی به شوگارم

ماه و ستاره نیست به شبمآهنگ تنگ بلور از بهمن علاءالدین

شو اویم در هونتون، ولا کسی ندیدم

شب اومدم در خونه تون، والله کسی ندیدم

تا کسی خبر نبو، ولا نفس بریدم
تا کسی خبردار نشه، والله نفس بریدم
نور مَه مینه نیم دری، سایته نشون دا
نور ماه توی پنجره، سایه ات رو نشون داد
مو چنو رهدم زهوش، ایگوی که هیچ نبیدم
من طوری رفتم از هوش، انگار که هیچ نبودم

یادته کنار رو، گدی ایام به هونه

یادته کنار رودخونه، گفتی میام به خونه

یادمه که سَرُمه، نهادی سر شونه لولت عناو سُهر

یادمه که سرم رو، گذاشتی روی شونه لبات عناب سرخ

(خدا) نوفتت کوچیره

(ای خدا) بینی‌ات کوچیکه

به کمند زلفلت، (خدا) عاشق اسیره

به کمند زلف‌هات، (ای خدا) عاشق اسیره

نات ایگوی تنگ بلور، قدت چی سرو سوزه

گردنت تو بگی تنگ بلور، قد تو مثل سرو سبز است

خوت بگو چطور ایبو، ز غم عاشق نمیره
خودت بگو چطور میشه، از غم عاشق نمیره
تا که هد دنیا به پا، گلم مو تونه ایخوام
تا که هست دنیا به پا، گلم من تو رو میخوام
ز خدا ز آسمون، دیه مو هیچی نیخوام
از خدا، از آسمون، دیگه من هیچی نمیخوامآهنگ دنگ و فنگ از مسعود بختیاری

بنه ای روزگاره، چطو دنگ ای دراره
بنه چه دنگِ فنگی، دراورده دوواره
بفا رهده به کوری، دیه نیبو بجوری
زمونه چنو تهله، که کس سر نی دراره

گرفتارم به نیرنگ زمونه
ندیدم دنگی چی دنگ زمونه
ای بینم هم ز نو بی ساز ایبازه
نیوفتا کس منه چنگ زمونه

زمونه کرده چینو بی قرارم
زهشت از کار خم هم دی ندارم
دیه جون به سر آبیمه ز کارس
بنه چندی گره ونده به کارم
بنه چندی دووارته، گره ونده به کارم

خووی دیه روا نی، کسی دی آشنا نی
برم از کی بپرسم، په سیچه دی بفا نی
بسی که دل گرونم، چه وابیده ندونم
بلا کردمه رهنه، کسی نیده نشونم

تو یارنبازی یارانه بنگر
تیارت بازی ای دنیانه بنگر
کسی گوشس بدهکار کسی نی
به ای دوره تو ای خارانه بنگر

کلو وابیدنم دی اُ نهنگه
بسی که ای زمونه نافرنگه
ز دستس مو چه تهلی‌ ها کشیمه
اما زیر سر او دنگ دنگه
اما زیر سر او بنه چه دنگ دنگه
اما زیر سر او بنه چه دنگ دنگه

این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (54 رای)  
۴ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
نظرپور قندعلی | ۳ هفته پیش
عالی بودروحش شاد
0
1
نظرپور قندعلی | ۳ هفته پیش
روحش شاد جاش خالیه توبختیاری
0
0
فرشاد | ۲ ماه پیش
واقعا عالی بود ممنون از شما
0
3
قاسم | ۲ ماه پیش
روحت شاد استاد
0
4
hits