دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
نقاشی ورزش : 30 نقاشی با موضوع هفته ورزش برای رنگ آمیزی کودکان
65
زمان مطالعه: 4 دقیقه
نقاشی ورزس ، نقاشی با موضوع ورزش برای رنگ آمیزی کودکان را در ادامه برای شما عزیزان قرار داده ایم .

نقاشی ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی باب اسفنجی در حال ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزش کودکانه

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی دوچرخه دو نفره

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی و شعر درباره ورزش

ای بچه های با نظم

همه بیاین توی صف

پاشوپاشو ورزش کن

تنبلی رو ولش کن

نرمش بکن پویا باش

ازتنبلی جدا باش

حالا بزن تو در جا

با اون پاهای زیبا

حالا بشین وپاشو

درحرکات کوشاشو

حالا بایست توثابت

یک ایست خوب وجالب

درجابزن ببینم

افسردگی نبینم

یه گردش به راست

گردش بعدی به چپ

بپانیفتی عقب

حالا دوباره درجا

با اون پاهای زیبا

نرمش بکن پویا باش

از تنبلی جدا باش

نقاشی ورزشی برای مدرسه

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

کاربرگ هفته ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزشی والیبال

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی کودکانه هفته ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزش ژیمناستیک

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی و شعر درباره ورزش

یک که می گم دستا جلو
دو که می گم دستا عقب
سه که می گم بشین پاشو
چهار که می گم کمر بچرخ
پنج که می گم تمرین گریه
شش که می گم تمرین خنده
هفت که می گم خنده و گریه
حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند
هشت که می گم یه قدم این ور
نه که می گم یه قدم اون ور
ده که می گم این ور و اون ور
حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی توپ فوتبال

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزش ژیمناستیک

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

طراحی نقاشی با موضوع ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی و شعر درمورد هفته ورزش

روی زمین می شینی پاها باز و کشیده
پشتت باید صاف باشه نه دولا نه خمیده
ساق پاهاتو بگیر با هر دو دست محکم
حالا آروم و کم کم زانو ها تو بکن خم
باید به هم بچسبن کف هر دو تا پا ها
بگیر با هر دو دستت پنجه ی هر دو پا را
فکر کن یه پروانه ای میون پیله تنها
دلت می خواد رها شی پر بزنی تو هوا
زانو هاتو مثل بال بالا و پایین ببر
توی خیال خودت یه روی گل ها بپر

رنگ آمیزی نقاشی ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی هفته ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزش دخترانه

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی هفته ورزش

داشتم تو باغ می رفتم

با لی لی و جهیدن

می رفتم و می رفتم

سیب قشنگی دیدم

روی پاهام پریدم

از دست من که سرخورد

به دنبالش دویدم

دولا شدم و گشتم

سیب قشنگ خاکی شد

معلم مهربان با خنده فراوان

وقتی که پاکش کردم

دستامو بردم بالا

خدا خدا خدایا

1و2و3و4

2و3و4و5

3و4و5و6

4و5و6و7

5و6و7و8

6و7و8و9

7و8و9و10

همه بیاین توی صف

تنبلی را ولش کن

از تنبلی جدا باش

با او ن پاهای زیبا

در حرکات کوشاشو

یک ایست خوب و جالب

افسردگی نبینم

گردش بعدی به چپ بپا نیفتی عقب

با اون پاهای زیبا

از تنبلی جدا باش

نقاشی قایقرانی برای هفته ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی با موضوع هفته ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی پسرانه ورزش اسکیت

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی و رنگ آمیزی ورزش

صبح که از خواب پا می شم

راست می شم دولا می شم

بعد از ورزش شادم من

مثل گلها در چمن

سماور قل قل می کنه

با شماره یک دستا به بالا

با شماره سه دستا به پهلو

خوشگلا خم شید به راست

حالا بدید سر به عقب

دست راست روی پای چپ

حالا بدید سر رو عقب

دینگ و دینگ و دینگ

زنگ نرمشه (2

با شماره (1) دستا به جلو

با شماره (3) دستا به اطراف

با شماره (5) همه به رکوع

با شماره (7) همه بنشینینند

با شماره (9) همه خبردار

نقاشی کوهنوردی

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی با موضوع والیبال

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزشی پسرانه برای مدرسه

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی و کاربرگ هفته ورزش

خبر خبر خبردار

آهسته به راست ،آهسته به چپ

خبرخبرخبردار

آهسته به راست آهسته به چپ

خبرخبرخبردار

آهسته به راست آهسته به چپ

خبرخبرخبردار

ورزش بکن خیلی قشنگ

از سمت راست از سمت چپ

بچرخ به راست و به چپ

ورزش بکن خیلی قشنگ

خنده به لب دارم

چونکه ورزشکارم

خوشحال و خندانم من

خوشبو و شادابم من

صدای بلبل می کنه

با شماره دو دستا به پایین

با شماره چهار دستا روبرو

خوشگلا خم شید به چپ

خوب مواظب باشی نیفتی (2)

دست چپ روی پای راست

خوب مواظب باشی نیفتی (2)

دینگ و دینگ و دینگ

می خوره زنگ که وقت ورزشه (2)

با شماره (2) دستا به بالا

با شماره (4) دستا به پایین

با شماره (6) همه بایستند

با شماره (8) همه بلند شوند

با شماره (10) همه بپرند

سر را بالا نگه دار

آهسته جلو، آهسته عقب

دستو بالا نگه دار

آهسته جلو، آهسته عقب

دستو به کمر بذار

آهسته جلو، آهسته عقب

دستو رو زانو بذار

آهسته به راست آهسته به چپ

خبرخبرخبردار

آهسته به راست آهسته به چپ

ما امروز ورزش داریم

با شادی ورزش کنیم

نقاشی ورزش بدنسازی

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبال

نقاشی با موضوع ورزش

نقاشی ورزش / نقاشی ورزشی برای مدرسه / کاربرگ هفته ورزش / نقاشی ورزشی فوتبالاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (65 رای)  
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits