مجله دلگرم
امروز: شنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۴ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
برای دریافت گواهینامه ثبت اختراع چه مدارک و شرایطی لازم است؟
1
زمان مطالعه: 9 دقیقه
همونطور که میدونید یک ایده و طرح در صورت داشتن شرایط میتواند به عنوان اختراع تلقی شده و وارد پروسه ثبت اختراع شود. پس از اتمام پروسه ثبت، گواهی ثبت اختراع به فرد داده میشود که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم.

گواهینامه ثبت اختراع

قانونگذار ما به تبعیت از سایر سیستم های حقوقی تقریبا از اوایل قانونگذاری در ایران حق مالکیت های فکری را به رسمیت شناخته است؛ به این معنا که اگر کسی در اثر تامل و تعقل و در اثر تلاش فکری مالی تولید کند اعم از اینکه آن مال یک نوشته و اثر ادبی باشد یا یک طرح صنعتی یا یک محصول منحصر بفرد در جهت تسهیل زندگی برای کاربر (اختراع)، انحصار استفاده و فروش آن مال در اختیار ایجاد کننده است.

ثبت اختراع یا طرح صنعتی یا اثر ادبی و سایر مالکیت های فکری نشانه واماره مالکیت است.البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که نهاد ذیصلاح در ایران برای کشف سابقه اختراع یا سایر آثار فکری به سابقه جهانی آن توجهی نمی نماید و ضمن کشف آن در ایران برایشان کافی اشت همچنین سختگیری لازم در تشخیص اختراع یا طرح صنعتی در جهت منحصر بفرد بودن و عدم کپی کاری جای خود را به تسامح ، رابطه و چانه زنی داده است.

گواهینامه ثبت اختراع

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به این ترتیب است:

الف) بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود.

در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

‎‎‎اول - ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده.
دوم - ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده.

گواهی ثبت اختراع چیست؟

در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

‎‎‎اول - استفاده از فرآیند.
دوم - انجام هر یک از موارد مندرج در جزء اول بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.

ب) مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) و ماده (۱۷) قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداریهای مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

ج) حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:

‎‎‎۱- بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.

‎‎‎۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما‌ها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشور‌ها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی‌، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود.

‎‎‎۳ - بهره‌برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.

‎‎‎۴ - بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم‌‌ همان اختراع‌، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است‌.

حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (۴) بند (ج‌) این ماده قید شده است‌، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده‌، قابل انتقال یا واگذاری است‌.

مزایای گواهینامه ثبت اختراع

اعتبار گواهینامه اختراع

اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده‌، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغی که به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است‌.

بهره برداری دولت از اختراع:

دولت یا شخص از طرف آنها با رعایت ترتیبات زیر می تواند از اختراع بهره برداری نمایند :

1) بند الف ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری: درمواردی که با نظر وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب‌، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع‌، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.

اعتبار گواهینامه ثبت اختراع

2) بند ب ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری: بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.

3) در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود.

شرایط دریافت گواهینامه ثبت اختراع

با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند. درمواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود، انتقال داد.

4) اجازه بهره برداری موضوع این ماده ، مانع انجام امور زیر نیست:

- انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده
- بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند(الف) ماده (۱۵) قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری
- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده

5) درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

فواید داشتن گواهینامه ثبت اختراع

6) بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند، برای عرضه در بازار ایران است.

7) اجازه کمیسیون درخصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است.

8) پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است:

در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند.

در مواقعی که طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.

حتماً بخوانید:
معافیت سربازی از طریق ثبت اختراع چه شرایط و مدارکی نیاز دارد ؟

معافیت سربازی از طریق ثبت اختراع چه شرایط و مدارکی نیاز دارد ؟

جوانان نخبه بسیاری را در کشور داریم که حتی برخی از آنها مخترع و دارای گواهی ثبت اختراع هستند. از این رو ثبت اختراع و معافیت سربازی برای بسیاری از این…

در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت ، تعیین می شود.

ثبت اختراع

در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، اجزاء (۱) و (۲) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است.

9) تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است