مجله دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۲ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۲۹ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۲ مارس ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب پلنگ : 29 نشانه و تعبیر دیدن پلنگ در خواب
11
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب پلنگ دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های پلنگ دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب پلنگ دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پلنگ ، تعبیر خواب پوست پلنگ ، تعبیر خواب پوست پلنگ ، تعبیر خواب پلنگ اهلی در خانه ، تعبیر خواب حمله پلنگ و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب پلنگ

1- پلنگ در خواب نشانه جنگندگی و عدم تحمل شرایط است. میلر معتقد است افرادی که معمولا خواب پلنگ می بینند به شدت ایده آل گرا هستند و به آنچه دارند قانع نیستند.این خواب همچنین نشانه دشمنی خشمگین است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
2- تعبیر دیدن پلنگ : از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد.

لوک اویتنهاو می گوید :
3- تعبیر خواب پلنگ : ترس

تعبیر خواب پلنگ ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
4- پلنگ در خواب ، دشمن قوی و توانا بود . اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد ، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود ، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد ، دشمن بر وی غالب گردد . اگر او بر پلنگ غالب شد . او بر دشمن غالب گردد . اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد ، دلیل که درجنگ و خصومت افتد ، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد .

تعبیر خواب پلنگ امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
5- دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است .
اول : دشمن قوی .
دوم : مال یافتن از دشمن ،
سوم : ترس از پادشاه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
6- هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود . خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم .
7- وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود
8- به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود .
9- اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد .
10- اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم .


تعبیر خواب پوست پلنگ

11- دیدن پوست پلنگ در خواب نشانه دستورالعمل های مربوط به کارهایتان است. شما با استفاده از شیوه های مختلف سعی می کنید به جاهای بالا برسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
12- داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند .

آنلی بیتون می‌گوید :
13ـ تعبیر دیدن پوست پلنگ در خواب ، آن است که فردی نادرست ، امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .


تعبیر خواب حمله پلنگ

14- اگر در خواب دیدید که پلنگ به شما حمله کرد تعبیرش این است که دشمنانتان به پا خواسته اند و سعی دارند به شما آسیب بزنند. اگر خواب دیدید که پلنگ روی سر شما پرید تعبیرش این است که مدت هاست که فردی به شما دروغ می گوید و شما خبر نداشته اید.


تعبیر خواب شکست دادن پلنگ

15- اگر خواب دیدید که پلنگ را شکست دادید تعبیرش این است که به زودی بر دشمنانتان غلبه خواهید کرد و کارها همانطور که می خواهید پیش خواهد رفت.


تعبیر خواب تعقیب پلنگ

16- اگر خواب دیدید که پلنگ شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که شما از چیزی یا کسی در زندگی تان می ترسید. این ترس شما کاملا منطقی است. چون واقعا کسی قصد دارد به هر نحوی به شما آسیب بزند.


تعبیر خواب کشتن پلنگ

17- تعبیر کشتن پلنگ در خواب عالی است. به زودی بر رقبای خود پیروز میشوید و به آنچه میخواهید میرسید.

آنلی بیتون می‌گوید :
18ـ تعبیر کشتن پلنگ در خواب ، توفیق در کارهاست .


تعبیر خواب رام شدن پلنگ

19- اگر خواب دیدید که توانستید پلنگ را رام کنید تعبیرش عالی است. به زودی به آرزوهایتان می رسید. شما فردی قدرتمند و با نفوذ خواهید شد و هر چالشی را به زانو در خواهید آورد.


تعبیر خواب پلنگ اهلی در خانه

20- اگر در خواب دیدید که پلنگ اهلی دارید تعبیرش این است که قادر هستید هر کاری را انجام دهید. به زودی بر رقبای خود پیروز خواهید شد.
21- اگر در خواب دیدید که پلنگ دوست شما بود تعبیرش این است که اتفاق بزرگ و مهمی برایتان رخ خواهد داد.طوری که اصلا فکرش را نمی کردید. خودتان را برای یک ماجراجویی مهم آماده کنید.


تعبیر خواب نوازش پلنگ

22- تعبیر خواب نوازش پلنگ نشانه این است که به راحتی به دشمنانتان اطمینان می کنید. سعی کنید بی دلیل به کسی اعتماد نکنید.


تعبیر خواب پلنگ کوچک

23- پلنگ کوچک در خواب نشانه قدرت و توانمندی شماست. اگر پلنگ کوچک از شما ترسید تعبیرش بسیار خوب است. به زودی به مقام و منصبی که میخواهید می رسید.


تعبیر خواب توله پلنگ

24- تعبیر دیدن توله پلنگ در خواب نشانه فرصت های جدید است. مخصوصا اینکه در خواب زن باشد تعبیرش این است که به زودی بچه دار می شود. اگر توله پلنگ وحشی بود تعبیرش این است که بچه ای در فامیل دارید که حال روحی یا جسمی اش خوب نیست. او را دریابید و مشکلش را حل کنید.


تعبیر خواب پلنگ سفید

25- دیدن پلنگ سفید نشانه وجود یک زن حیله گر در زندگی تان است. احتمالا او به دنبال یک ماجراجویی خطرناک است.


تعبیر خواب پلنگ در جنگل

26- اگر پلنگی را در جنگل دیدید ولی جرات نداشتید به او نزدیک شوید تعبیرش این است که در تجارتی که دارید مشکلی وجود دارد. شما مجبورید نظاره گر باشید و کاری از دستتان بر نمی آید.

آنلی بیتون می‌گوید :
27- اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، تعبیرش آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فائق خواهید شد.


تعبیر خواب سوار پلنگ شدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
28- اگر خواب دیدید که بر پشت پلنگ نشسته اید نشان پیروزی و چیرگی شماست .


تعبیر خواب پلنگ در قفس

آنلی بیتون می‌گوید :
29ـ دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .


ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب گرگ : ۶۸ نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواب

تعبیر خواب شیر جنگل : ۴۵ نشانه و تفسیر دیدن شیر در خواب

تعبیر خواب حیوانات : 25 نشانه و تعبیر دیدن حیوانات عجیب در خواب


این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (11 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است