مجله دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۳ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۳۰ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۳ مارس ۲۰۲۳ میلادی
آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان یزد
1
زمان مطالعه: 7 دقیقه
در این قسمت از مجله دلگرم لیست آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان یزد در اختیارتان قرار خواهیم داد .

آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان یزد

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۷ – ۱ – ۲ – ۴ – ۵ ابرکوه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، ابرکوه – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان دادگستری (شاهد) – ساختمان دادگستری قدیم
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۸۲۵۰۹۹

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۲ ابرکوه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، ابرکوه – خیابان شاهد – ساختمان دادگستری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۸۲۸۲۵۲

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۶ – ۹ ابرکوه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، شهرستان ابرکوه – مهردشت – محله مهرآباد – خیابان شهید رجایی – جنب دفتر پیش خوان دولت (جنب اداره پست)
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : -

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۸ ابرکوه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، ابرکوه – خیابان باهنر- محله گلکاران – جنب تکیه حضرت ابوالفضل (یا خیابان همت – جنب تکیه حضرت ابوالفضل)
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : -

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ اردکان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، اردکان – خیابان شهید رجایی – روبروی پارک شهر – ساختمان دادگستری سابق
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۲۳۸۳۸۷

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: روستای رباط پشت بادام اردکان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، اردکان- رباط- انتهای خیابان ولی عصر
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : -

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ – ۲ عقدا
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، اردکان- بخش عقدا- میدان بسیج – جنب مسجد امام جعفر صادق
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۲۸۳۶۲۳

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ – ۲ – ۳ بافق
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، بافق - خیابان عدالت – ساختمان قدیم دادگستری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۴۲۴۶۹۰

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۴ بافق
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، بافق- خیابان عدالت- فرعی ۳- کوچه سوم- ساختمان شوراهای بافق
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۴۳۲۴۷۰

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ بهاباد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، بهاباد – شهرک ولی عصر- ۱۶ متری اول – خانه سازمانی مسکن و شهرسازی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۴۷۱۳۱۳

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۲ بهاباد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، بهاباد – شهرک ولی عصر – ۱۶ متری اول- خانه سازمانی مسکن و شهرسازی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۴۷۱۳۱۴

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: آسفیج بهاباد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، بهاباد – بلوار ۱۲ امام – روبروی مسجد امام رضا (ع)
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۴۸۸۵۱۵

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ خاتم
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، خاتم – هرات – خیابان نشاط – نشاط ۸
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۵۷۱۸۸۵

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۲ خاتم
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، هرات – خیابان نشاط – نشاط ۸
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۵۷۱۹۰۱

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۳ خاتم
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، خاتم – هرات – خیابان نشاط – نشاط ۸
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۵۷۱۸۸۵

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ – ۲ – ۴ اشکذر
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، اشکذر - رضوانشهر – خیابان شهید صدوقی – ساختمان دادگستری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۷۲۶۸۵۰

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۳ اشکذر
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، اشکذر – خضرآباد – ورزشگاه
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۲۷۲۸۲۲۵۸

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ – ۳ مهریز
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، مهریز – شهرک شهید رجایی – جنب پارک بهارستان ( ساختمان قدیمی دادگستری )
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۵۲۳۴۰۷

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۴ مهریز
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، مهریز - بلوار امام خمینی - جنب پارک بهارستان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۵۲۳۴۰۷

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ میبد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، میبد – بلوار بسیج (فرمانداری) – جنب میدان جانباز – خانه های سازمانی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۳۵۱۷۷۵

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۲ – ۳ – ۶ میبد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، میبد – خیابان شهید رجایی – جنب دادسرا ( ساختمان قدیم دادگستری )
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۳۴۴۳۵۰

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۴ میبد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، میبد- شهرک صنعتی جهان آباد- ابتدای میدان ورودی- ساختمان عمران
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۳۷۲۵۶۲

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۵ میبد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، میبد – ندوشن- بلوار حضرت ابوالفضل – کوچه شهید احمد جعفری – دبستان فاطمیه ندوشن
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۳۱۳۹۴۹

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ - روستای اله آباد زارچ
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، زارچ – بلوار دعایی- انتهای کوچه شماره نه (شهرک شهید مصطفی خمینی) – ساختمان قدیم دادگاه زارچ
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۵۲۷۵۹۶۹

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۲ زارچ
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، زارچ – شهرک شهید مصطفی خمینی – جنب منازل سازمانی دادگستری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : -

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ نیر
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، نیر – خیابان امام – روبرو اداره برق
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۶۵۳۲۸۳

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۲ نیر
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، نیر – خیابان امام – روبرو اداره برق
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۶۵۳۲۸۴

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: روستای سخوید نیر
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، نیر- دهستان سخوید – محله توده – روبرو مخابرات
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۶۵۵۷۵۶

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ – ۲ تفت
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، تفت – خیابان ساحلی – بعد از پمپ بنزین- کوچه دهیاری ها (شهید سلطانی) – ساختمان مهمانسرای دادگستری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۶۲۸۵۳۰

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: روستای ده بالا تفت
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، تفت – محله آشنایی – روبروی پاسگاه انتظامی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۶۱۲۲۱۰

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: روستای نصرآباد تفت
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، تفت – دهستان نصرآباد – ساختمان دهیاری – کمربندی – جنب اداره برق
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۶۶۳۷۰۰

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: روستای گاریزات تفت
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، تفت – روستای بخ – اداره پست
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : -

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: ۱ – ۲ مروست
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، مروست – میدان امام حسین (ع) – خیابان شهید چمران – ساختمان قدیم دادگستری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۵۸۵۰۹۲

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: روستای ترکان و هرابرجان مروست
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، مروست – ترکان و هرابرجان – جنب پلیس راه – ساختمان دهداری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۵۸۶۱۲۲

 • نام شورای حل اختلاف استان یزد : شعبه: روستای ایثار و کرخنگان مروست
 • آدرس شورای حل اختلاف استان یزد : استان یزد ، مروست – کرخنگان – خیابان اصلی – جنب مسجد جامع
 • تلفن شورای حل اختلاف استان یزد : ۳۲۵۸۸۴۰۸

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
توجه: چنانچه اطلاعات تماس موجود در (آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان یزد) ، صحیح نیست.
یا برای درخواست حذف و بروز رسانی، لطفا از طریق این فرم به ما اطلاع دهید.
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است