مجله دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۰۵ رمضان ۱۴۴۴ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۳ میلادی
آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان مرکزی
1
زمان مطالعه: 8 دقیقه
در این قسمت از مجله دلگرم لیست آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان مرکزی در اختیارتان قرار خواهیم داد .

آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان مرکزی

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – دو آشیان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، آشتیان – باقرآباد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۷۲۲۶۵۱۰

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای مزرعه نو آشتیان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، آشتیان روستای مزرعه نو
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای سقرجوق آشتیان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، آشتیان روستای سقرجوق
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای فیض آباد آشتیان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، آشتیان – سیاوشان – روستای فیض آباد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ - ۶ – ۷ - ۱۴ خمین
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خمین بلوار شهید بهشتی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۶۳۴۰۶۶۰

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای چهار چشمه خمین
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خمین – شهر قورچی باشی – دهستان چهارچشمه – روستای چهارچشمه
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: اول – دوم خمین
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خمین – دهستان صالحان – روستای صالحان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: ۱۵ زندان خمین
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خمین – جاده خمین – اراک – اداره زندان خمین
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۶۲۳۱۸۲۲

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک - ده خنداب
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خنداب – بلوار یادگار امام – خیابان دادگستری – بالاتر از ساختمان دادگستری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۵۶۲۴۲۰۶

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای خنداب
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خنداب – دهستان خنداب
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای جاورسیان – روستای مست و ایجان – روستای عباس آباد خنداب
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خنداب – شهر جاورسیان – میدان امام حسین (ع) – مجتمع شورای حل اختلاف جاورسیان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۵۶۴۳۵۷۱

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای اناج خنداب
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خنداب – جاورسیان – روستای اناج
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۵۶۴۳۵۷۱

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای قزل قلعه - آقداش خنداب
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، خنداب – دهستان خنداب – روستای قزل قلعه
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – دو – سه – شش – هفت – هشت (زندان) – نه دلیجان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، دلیجان – بلوار فاضل نراقی – ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب دلیجان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۴۲۳۳۹۰۰

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای جاسب دلیجان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، دلیجان – دهستان جاسب
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: چهار نراق دلیجان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، دلیجان – نراق
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ - ۵ – ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – روستای ده آقا – روستای طراز ناهید – روستای قره چای – روستای نورعلی بیگ – روستای باغ شیخ – روستای شاهسونکندی ساوه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، ساوه – ابتدای شهرک فجر – جنب کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۲۲۴۱۲۳۰

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: دهستان آق کهریز – دو نوبران
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، نوبران – روبروی پمپ بنزین – ساختمان شورای حل اختلاف نوبران
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۲۳۱۳۲۸۱ – ۴۲۳۱۳۲۸۰

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای غرق آباد نوبران
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، نوبران – غرق آباد – بلوار چمران – جنب اداره پست
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۲۳۰۲۹۷۰

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – دو – سه – چهار – پنج شازند
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، شازند – بلوار شهدا – روبروی دانشگاه پیام نور شازند
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۸۲۲۷۲۳۱

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای بازنه – روستای هفته شازند
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، شازند – شهر شهباز – محله بازنه (مجتمع صنعتی بازنه)
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای غینر شازند
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، شازند – دهستان قره کهریز – روستای غینر
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای قدمگاه شازند
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، شازند – دهستان زالیان – روستای قدمگاه
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – دو - سه زرندیه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، زرندیه – مامونیه – جاده ساوه تهران – جنب پارک
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۵۲۲۳۶۰۰

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای علیشار زرندیه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، زرندیه – روستای علیشار
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای تقلید آباد زرندیه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، زرندیه – دهستان حکیم آباد – روستای تقلید آباد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: چهار پرندک زرندیه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، زرندیه – شهر پرندک – خیابان امام – جنب ایستگاه راه آهن
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – سه زالیان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، شهر توره – جنب دادگاه عمومی بخش زالیان – ساختمان کمیته امداد امام (ره)
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۸۶۴۳۰۱۵

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: دو (مهاجران) زالیان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، شهر مهاجران – قسمت پتروشیمی – مسجد رسول الله (ص) – بهارستان سوم – جنب سینما
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۸۶۲۴۰۲۹

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای نهرمیان زالیان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، شازند – بخش زالیان – روستای نهرمیان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – روستای دستجان فراهان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، فرمهین – بلوار ادیب – روبروی دانشگاه آزاد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۳۷۲۳۲۹۲

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای تلخاب فراهان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، فراهان – دهستان خنجین – روستای تلخاب
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: ۷ خنجین فراهان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، فراهان – شهر خنجین
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – دو – سه - پنج محلات
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، محلات – خیابان ۱۵ خرداد – ساختمان قدیم
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۳۲۲۷۰۰۷

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: ۴ (نیمور) محلات
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، محلات – نیم ور – بلوار امام خمینی – خیابان دانش – شورای حل اختلاف نیم ور
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۴۳۳۲۵۰۴۵

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – روستای آمره کمیجان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، کمیجان – میدان قمربنی هاشم – خیابان عدالت – ساختمان دادگستری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۵۴۵۴۴۹۴

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای سمقاور کمیجان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، کمیجان – دهستان وفس – روستای سمقاور
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای اسفندان کمیجان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، کمیجان روستای اسفندان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای وفس کمیجان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، کمیجان روستای وفس
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – دو – روستای خسروبیگ میلاجرد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، کمیجان – شهر میلاجرد – ابتدای بلوار بسیج – جنب بخشداری – ساختمان دادگاه عمومی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۵۵۵۳۵۳۵

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: یک – دو – روستای دادمرز تفرش
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، تفرش – میدان طبرسی – ابتدای بلوار خلیج فارس – جنب اداره آب و فاضلاب شهری
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : ۳۶۲۳۹۳۹۷ – ۳۶۲۳۹۳۹۶

 • نام شورای حل اختلاف استان مرکزی : شعبه: روستای بازرجان تفرش
 • آدرس شورای حل اختلاف استان مرکزی : استان مرکزی ، تفرش – روستای بازرجان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان مرکزی : -

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
توجه: چنانچه اطلاعات تماس موجود در (آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان مرکزی) ، صحیح نیست.
یا برای درخواست حذف و بروز رسانی، لطفا از طریق این فرم به ما اطلاع دهید.
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است