دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
۱۰۰ معمای قرآنی : سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب
293
زمان مطالعه: 16 دقیقه
معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معمای قرآنی

معماهای قرآنی

سوالات مسابقه قرآنی

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که حضرت محمد(ص) فرمود آن سوره‌ها مرا پیر کرد، چیست؟

پاسخ معما : سوره‌های هود، واقعه، مرسلات و نبا می‌باشد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن به نام یکی از فلزات است؟

پاسخ معما : «حدید» که به معنای «آهن» است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره‌های قرآن است؟

پاسخ معما : سوره«جن

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌ای که نام میوه‌ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟

پاسخ معما : سوره «تین»

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام سوره‌ای که به معنای روزگار است، چیست؟

پاسخ معما : سوره «دهر»

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره‌ها نشان دهنده بخش‌هایی از شبانه روز هستند؟

پاسخ معما : فلق، عصر، لیل و فجر

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده، کدامند؟

پاسخ معما : تبت، عصر، قارعه، عبس، لیل، شمس

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام مرد دانشمندی که یکی از سوره‌های قرآن به نام اوست؟

پاسخ معما : لقمان

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی را که تعداد آیه‌های آن، برابر با تعداد امامان معصوم است؟

پاسخ معما : تحریم » و«طلاق

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌ای که به نام یکی از روزهای هفته است؟

پاسخ معما : جمعه

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: دام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟

پاسخ معما : یس

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به «عروس قرآن» مشهور است؟

پاسخ معما : الرحمن

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: تنها سوره‌ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟

پاسخ معما : حمد

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: زینت قرآن چیست؟

پاسخ معما : به فرمایش حضرت محمد(ص)صوت زیبا زینت قرآن است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معماهای قرآنی جالب

معما: کدامیک از اسماء الحسنی خداوند است که ۱۱۴ مرتبه مطابق با تعداد سوره‌های قرآن آمده است؟

پاسخ معما : لفظ «رحیم» ۱۱۴ مرتبه در قرآن کریم آمده است

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟
پاسخ معما : سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟

پاسخ معما : پنج سوره با «الحمد الله» شروع می‌شود. «۱. حمد، ۲. انعام، ۳. کهف، ۴. سبأ، ۵. فاطر».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟
پاسخ معما : سوره «تکویر» تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یک حرفی است؟
پاسخ معما : نام سوره‌های «ق، ص، ن» یک حرفی است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟
پاسخ معما : سوره «حج».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چند سوره با «اِنّا» شروع می‌شود؟
پاسخ معما : چهار سوره با «انّا» آغاز می‌شود: «۱. فتح، ۲. نوح، ۳.قدر، ۴. کوثر».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به سوره « امام حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟
پاسخ معما : سوره «فجر» به سوره امام حسین ـ علیه السلام ـ معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ » می‌باشد چه نام دارد؟
پاسخ معما : سوره «صف» تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره «همنام یکی از شهرهای ایران» است؟
پاسخ معما : سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟
پاسخ معما : سوره‌های «اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلی» به مسبّحات مشهور هستند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چه تعداد از سوره‌های قرآن «مکی» و چه تعداد از آن‌ها «مدنی» هستند؟
پاسخ معما : «۸۶ سوره مکی» و «۲۸ سوره مدنی» است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدامیک از سوره‌های قرآن همنام «قبیله پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » است؟
پاسخ معما : سوره «قریش» همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟
پاسخ معما : سوره «یس» به قلب قرآن معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوالات دینی

معما: سور‌ه‌ای که پنج بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟
پاسخ معما : در سوره «حج» پنج بار کلمه الله آمده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن کریم است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به کار نرفته است؟
پاسخ معما : در سوره «کوثر» به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی‌باشد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب

معما: چه تعداد از سوره‌های قرآن با «اٍذا‌» شروع می‌شود؟
پاسخ معما : سوره‌های «واقعه، منافقون،‌ تکویر، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع می‌شوند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟
پاسخ معما : سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟
پاسخ معما : سوره‌های «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره «همنام یکی از دانشمندان» است؟
پاسخ معما : سوره «لقمان».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌ای که غیر از «بسم الله الرحمن الرحیم» تنها یک «کسره» در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟
پاسخ معما : سوره‌ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک کسره در آن به کاربرده شده است سوره «توحید» است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوالات از قرآن

معما: کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟
پاسخ معما : سوره «طارق» تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چه تعداد از سوره‌های قرآن اول اسمشان حرف «الف» می‌باشد؟
پاسخ معما : چهارده سوره است که اول اسمشان حرف الف می‌باشد: «۱. آل عمران، ۲. احزاب، ۳. اخلاص، ۴. اعراف، ۵. اعلی، ۶. انفال، ۷. انبیاء، ۸. انعام، ۹. انشقاق، ۱۰. احقاف، ۱۱. اسرائیل، ۱۲. ابراهیم، ۱۳. انشراح، ۱۴. انفطار».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چند سوره با «یا ایها النبی» آغاز می‌شود؟
پاسخ معما : سه سوره با «ایها النبی» شورع می‌شوند: «۱. احزاب، ۲. طلاق، ۳. تحریم».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند کدامند؟
پاسخ معما : سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند سوره‌های «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» می‌باشد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از جنگ‌های پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است؟
پاسخ معما : سوره «احزاب» همنام یکی از جنگ‌های حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ می‌باشد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: در کدام سوره ماجرای هلاکت‌بار فرعون و یارانش بیان شده است؟
پاسخ معما : ماجرای فرعون و یارانش در سوره «یونس» بیان شده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟
پاسخ معما : سوره «حدید» به معنای «آهن» است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چه تعداد از سوره‌های قرآن «سجده واجب» دارد؟
پاسخ معما : سوره‌های «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معمای مذهبی

معما: کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از «اصول دین» است؟
پاسخ معما : سوره «توحید» همنام یکی از اصول دین می‌باشد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ می‌باشد؟
پاسخ معما : تعداد کلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام چه تعداد از سوره‌های قرآن «اول اسمشان حرف میم» می‌باشد؟
پاسخ معما : پانزده سوره قرآن اول اسم‌شان حرف میم می‌باشد. «۱. مائده، ۲. مدثر، ۳. منافقون، ۴. مؤمن، ۵. مطففین، ۶.مرسلات، ۷. معارج، ۸. مجادله، ۹. مؤمنون، ۱۰. ماعون، ۱۱. مریم، ۱۲. محمّد، ۱۳. ملک، ۱۴. ممتحنه، ۱۵. مزمّل».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدامیک از سوره‌های قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟
پاسخ معما : سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
پاسخ معما : سوره «تین».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟
پاسخ معما : قرآن کریم در سوره «حمد» خلاصه شده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟
پاسخ معما : سوره «توبه»

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوالات قرآنی برای مساجد همراه با جواب

معما: کدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟
پاسخ معما : سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟
پاسخ معما : سوره‌های «انعام، فاتحه الکتاب، کهف، سبأ و فاطر»‌ به حامدات مشهور هستند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره است که معادل «یک سوم قرآن» است؟
پاسخ معما : سوره «توحید»معادل یک سوم قرآن است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چند یک از سوره‌های قرآن «با صیغه قسم» شروع می‌شود؟
پاسخ معما : سوره‌های «عصر، عادیات، ‌تین، ضحی، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، ‌نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام چند یک از سوره‌ها «نقطه» ندارد؟
پاسخ معما : اسامی سوره‌های بی‌نقطه عبارتند از حمد،‌ رعد،‌ طور، روم و مسد، محمد

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما از قرآن

معما: کدام یک از سوره‌های بزرگ قرآن به‌طور کامل یکجا نازل شده است؟
پاسخ معما : سوره «مرسلات» به صورت یکجا و کامل نازل شده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟
پاسخ معما : سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که به «حوامیم» معروفند چه نام دراند؟
پاسخ معما : سوره‌های «زخرف، حم، ‌المؤمن، سجده، ‌حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان» به حوامیم مشهور هستند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد؟
پاسخ معما : سوره‌های «طلاق و تحریم» تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟
پاسخ معما : سوره «جمعه».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چه تعداد از سوره‌های کوچک قرآن یکجا نازل شده است؟
پاسخ معما : سوره‌های «کوثر، نصر،‌ لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده‌اند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چند سوره قرآن با کلمه «قل» آغاز می‌شود؟
پاسخ معما : پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می‌شوند: «جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟
پاسخ معما : سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟
پاسخ معما : سوره «حمد».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوالات و معماهای قرآنی

معما: چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حروف مقطعه» آغاز می‌شوند؟
پاسخ معما : تعداد «۲۹ سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز می‌شوند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره «دومرتبه» بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟
پاسخ معما : «سوره حمد» دو مرتبه بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده یک بار در مدینه و یک بار در مکه.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟
پاسخ معما : سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام می‌شود.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به نام موجود زنده‌ای است که با چشم دیده نمی‌شود؟
پاسخ معما : سوره «جن».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره است که هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه «الله» آمده است؟
پاسخ معما : سوره «زمر» هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه الله آمده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌ای را نام ببرید که نام یکی از میوه‌هاست؟
پاسخ معما : سوره‌ای که به نام یکی از میوه‌ها است سوره «تین» است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چه تعدا از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج‌تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است؟
پاسخ معما : چهار سوره تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است: «۱. فلق، ۲. لهب، ۳. فیل، ۴. قدر».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

درآوردن سوال از قرآن

معما: کدامیک از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟
پاسخ معما : سوره «بقره» با دعا ختم می‌شود.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره است که «یک دوازدهم قرآن» را در خود جای داده است؟
پاسخ معما : سوره‌ای که یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره «بقره» است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از کشورها است؟
پاسخ معما : سوره «روم» همنام یک کشور است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: در کدام سوره افراد عیب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟
پاسخ معما : در سوره «همزه» از افراد عیب‌جو انتقاد شده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوالات مذهبی

معما: کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه «الله» آمده است؟
پاسخ معما : کلمه «الله» در تمام آیات سوره «مجادله، آمده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به «ریحانه القرآن» معروف است؟
پاسخ معما : سوره «یس» به ریحانه القرآن معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟
پاسخ معما : سوره «حمد».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: در کدام سوره کلمه «الله» چهل بار آمده است؟
پاسخ معما : در سوره «مجادله» چهل بار کلمه «الله» ذکر شده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره همنام یکی از «اعیاد اسلامی» است؟
پاسخ معما : سوره «جمعه».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره «دوجزء و نیم کل قرآن» را در خود جای داده است؟
پاسخ معما : سوره «بقره» دو جزء و نیم کل قرآن را در خود جای داده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: در سوره تکویر کلمه «اِذا» چند بار تکرار شده است؟
پاسخ معما : در سوره تکویر کلمه اذا «۱۲ بار» آمده است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوالات دین و قرآن

معما: کدام سوره قرآن است که اولش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟
پاسخ معما : سوره «حمد».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: چند سوره با «الر» شروع می‌شوند؟
پاسخ معما : سوره‌های یونس، هود، یوسف،‌ ابراهیم و حجر.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می‌نامند؟
پاسخ معما : سوره‌ای که آن را حبیب نجار می‌نامند سوره «یس» است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوالات مسابقه قرآنی

معما: سوره‌هایی که به نام «قیامت» هستند کدامند؟
پاسخ معما : سوره‌های رعد، ‌قیامه، واقعه، قارعه، ‌نبأ، زلزال، جاثیه، ‌تغابن و حشر.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که به «معوذتین» معروفند چه نام دارند؟
پاسخ معما : سوره‌های «فلق و ناس» به (معوذتین) معروفند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: در کدام سوره «دو سجده مستحبی» قرار دارد؟
پاسخ معما : «سوره‌ حج» دو سجده مستحبی دارد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام دو سوره در قرآن است که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می‌شود آن دو سوره کدامند؟
پاسخ معما : سوره‌های «لیل و تبت».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره قرآن به «المصابیح» معروف است؟
پاسخ معما : سوره «فصلت» به المصابیح نیز معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌ای که به «ملائکه» نیز منسوب است چه نام دارد؟
پاسخ معما : سوره «فاطر» به ملائکه منسوب است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ از «حورالعین» نام نبرده است؟
پاسخ معما : «سوره انسان».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می‌شود؟
پاسخ معما : سوره «اعلی» که اگر حرف اول آن الف را برداریم می‌شود «علی».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره است که اگر نامش برعکس کنیم نام نوعی از سبزیجات می‌شود؟
پاسخ معما : سوره «ملک».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟
پاسخ معما : سوره محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «حمد».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟
پاسخ معما : سوره‌های «تبت، لیل،‌ شمس، عصر، قارعه، عبس و …».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام چند سوره را ببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟
پاسخ معما : سوره‌های «فاطر، نور، رحمن، اعلی و …» از صفات خداوند می‌باشد.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می‌شود؟
پاسخ معما : سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «جده».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

سوال قرآنی

معما: چند سوره با کلمه «الم» آغاز می‌شوند؟
پاسخ معما : سوره‌های «انشراح و فیل» با کلمه (اَلَم) شروع می‌شوند.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: کدام سوره به «السبع المثانی» نیز معروف است؟
پاسخ معما : «سوره حمد» به «سوره المثانی» معروف است.

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنی

معما: به کدام سوره «العقود» نیز گفته می‌‌شود؟
پاسخ معما : «سوره مائده».

معماهای قرآنی / معمای مذهبی / سوالات مسابقه قرآنی همراه با جواب / معماهای قرآنی جالب / معمای قرآنیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (293 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

حسین قیصری | ۱ سال پیش
حتما مطالعه کنید و حتی اگر تونستید حفظ کنید به فکر جایزه باشید شاد و پیروز باشید شب خوش
1
14

hits