دلگرم
امروز: دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
عادت وقتیه و عددیه چه حکمی دارد؟
2
زمان مطالعه: 11 دقیقه
عادت وقتیه و عددیه نوعی دیگر از اقسام عادت ماهانه زن است. در این قسم از عادت، زن در زمان معیّن مثلا اول هر ماه خون می بیند و شمار روزهای آن نیز یکسان است، مثلا هر بار هفت روز. در ادامه این مطلب ما شما را با احکام عادت وقتیه و عددیه آشنا می کنیم.

به گزارش دلگرم به نقل از بیتوته : نوعی دیگر از اقسام عادت ماهانه زنان عادت وقتیه و عددیه است. در ادامه شما را با عادت وقتیه و عددیه و احکام آن ها آشنا می کنیم.

اقسام زن های حائض

‏‏مساله ـ‏‏ زن های حائض بر شش قسمند:‏

‏‏اول: صاحب عادت وقتیه و عددیه، و آن زنی است که دو ماه پشت سرهم در‏‎ ‎‏وقت معین خون حیض ببیند و شماره ی روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه‏‎ ‎‏باشد، مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند.‏

‏‏دوم: صاحب عادت وقتیه، و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت‏‎ ‎‏معین، خون حیض ببیند ولی شماره ی روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد،‏‎ ‎‏مثلاً دو ماه پشت سرهم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم، و ماه دوم‏‎ ‎‏روز هشتم از خون پاک شود.‏

‏‏سوم: صاحب عادت عددیه، و آن زنی است که شمارۀ روزهای حیض او در دو‏‎ ‎‏ماهِ پشت سرهم به یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد، مثل آن‏ که ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.‏

مسائل شرعی

‏‏چهارم: مضطربه، و آن زنی است که چند ماه خون دیده، ولی عادت معینی پیدا‏‎ ‎‏نکرده یا عادتش بهم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است.‏

‏‏پنجم: مبتدئه، و آن زنی است که دفعه ی اول خون دیدن او است.‏

ششم: ناسیه، و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است. و هر کدام‏‎ ‎‏اینها احکامی دارند که در مسائل آینده گفته می شود.‏
وظیفه زن صاحب عادت وقتیه و عددیه که در ایام عادت خون نبیند.

پرسش : چنانچه خانمی که دارای عادت ماهانه‌ی وقتیه و عددیه است در ایام عادت خون نبیند و در ایام دیگر خون ببیند، وظیفه‌ی او چیست؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : با توجه به آنچه نوشته اید اگر در وقت عادت، خون نبیند و در غیر آن ایام به شماره روزهاى حیضش خون ببیند باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت باشد، یا بعدازآن، به‌شرط این‏که نشانه‌های حیض را داشته باشد.

مسأله ـ اگر زن با عادت موقت و عددی دو یا سه روز قبل یا بعد از قاعدگی خون ببیند، به طوری که گفته شود: حیض او پیش رفته یا به تأخیر افتاده، باید به حکم زن حائض عمل کند، حتی اگر. اگر آن خون ماهیت حیض نباشد و بعداً بفهمد که حیض نبوده، مثل اینکه سه روز پیش پاک شده است، باید عبادات را قضا کند.

مسأله - زن دارای عادت زمانی و عددی :

1- اگر چند روز قبل از عادت ماهیانه خون ببیند و در ایام عادت و چند روز بعد از آن خون ادامه داشته باشد و مجموع آن از ده روز بیشتر نباشد، همه آنها حیض است.

2- اگر از ده روز بیشتر شود، خونی که در ایام عادت دیده فقط حیض است و خونی که قبل و بعد از عادت ماهیانه دیده استحاضه است.

مسأله - کسانی که عادت موقت و عددی دارند ، اگر در وقت عادت خون ندیده باشند و به قدر عادت در زمانی غیر از آن دیده باشند، باید روزهایی را که در آن دیده اند، حساب کنند. خون به عنوان قاعدگی، چه قبل یا بعد از پریود.

مسأله - زنان دارای عادت موقت بر سه قسم هستند :

اول: زنی که در یک وقت معین در دو ماه متوالی خون حیض ببیند، بعد از چند روز پاک شود، ولی تعداد روزهای هر یک از دو ماه مساوی نباشد، ماه دوم خونریزی تا هشتم ادامه دارد. پس این زن از اول ماه عادتش را اصل می کند.

دوم: زنی که از خون پاک نمی شود، ولی خونی که در دو ماه متوالی در وقت معینی می بیند، نشانه هایی از حیض است، یعنی غلیظ، سیاه، گرم و به شدت و سوزش بیرون می آید. ویژگی حیض در دو ماه مساوی است مثلاً خونی که در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم دیده است. از آن صفات حیض است و در بقیه خون صفات استحاضه است.

عادت وقتیه و عددیه

سوم: زنی که سه روز یا بیشتر در دو ماه متوالی در وقت معینی خون حیض ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع روزهای خون و ایام طهارت ده روز بیشتر نباشد. مثلاً تعداد آن در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز است و همین امر نیز شروع ماه را اصل عادت آن می کند. (یعنی حیض است و عادت این زن 9 روز می شود.)

زنانى که عادت وقتیه و عددیه دارند، اگر یکى دو سه روز جلوتر از زمان عادت یا بعد از آن خون ببینند، بطورى که بگویند: «عادت را جلو یا عقب انداخته» باید به احکام زن حائض عمل کنند، خواه آن خون نشانه هاى حیض را داشته باشد یا نه.

مسأله : آنهایی که عادت عددی دارند سه قسم هستند:

اول: زنی که تعداد روزهای حیض او در دو ماه متوالی مساوی است ولی زمان دیدن خون در آنها متفاوت است و تا پانزدهم آن عادت او پنج روز است.

دوم: زنی که خود را از خون پاک نمی کند، ولی در دو ماه متوالی و در چند روز معین، خونی با خصوصیت حیض و خون در غیر آن روزها با ویژگی استحاضه و به تعداد خون می بیند. روزهایی که ویژگی قاعدگی دارند در دو ماه برابر است اما زمان آن متفاوت است، بنابراین در این تصویر روزهایی که با ویژگی قاعدگی مشخص می شود معمولاً برای او است، مثل اینکه در یک ماه از اول تا پنجم دیده باشد. و در ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم آن و خون در این دو دوره به صورت حیض و بقیه به صورت استحاضه بوده است.

سوم: زنی که در دو ماه متوالی سه روز یا بیشتر خون ببیند، سپس یک روز یا بیشتر تطهیر کند، سپس دوباره خون ببیند و زمان دیدن خون در دو ماه متفاوت باشد، دو ماه مجموع آن است. روزهایی که معمولاً برای او خون و طهارت منقطع می دید، و لازم نیست که روزهای طهارت در هر دو ماه مساوی باشد، خون از روز یازدهم تا سیزدهم آن، سپس برای او پاک شد. دو روز یا بیشتر یا کمتر، سپس دوباره خون را دید و مجموع آن از هشت روز بیشتر نشد، دوره معمول او هشت روز بود.

مسأله ـ اگر زنی که عادت عددی دارد بیشتر از حد معمول خون ببیند و از ده روز بیشتر شود، نکته دارد :

1: اگر تمام خون ها به یک اندازه باشد، باید از روزی که خون می بیند به تعداد روزهای حیض حائض شود و بقیه را استحاضه کند.

2: اگر ماهیت خون فرق کند و یک شکل نباشد، بلکه بعضی از روزها حیض و بعضی دیگر استحاضه است، اگر روزهایی که خون آنها حائض بوده به تعداد روزهای پریود او باشد، آن روزها. روزها را باید حیض دانست و بقیه آن استحاضه است.

3: و اگر روزهایی که خون آنها به حیض متصف شده بیشتر از روزهای عادت او باشد، مقدار عادتش را فقط حیض و بقیه را استحاضه می کند.

زنهای صاحب عادت

4. اگر روزهایی که خون آنها حائض بوده کمتر از روزهای عادت او باشد، باید آن روزها را به چند روز دیگر اضافه کرد تا مجموع آنها به اندازه حیض و حیض او و بقیه استحاضه باشد. زنی که مقدارى از روزهاى عادت با چند روز قبل یا بعد از آن خون ببیند.

مسأله ـ زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت که عرفاً بگویند عادتش جلو افتاده یا با نشانه هاى حیض خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است، و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایى که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که عرفاً بگویند عادتش جلو افتاده یا داراى نشانه هاى حیض باشد و روى هم به مقدار عادت او شود حیض و روزهاى قبل از آن را استحاضه قرار دهد.

و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، در صورتى که خون روزهاى بعد از عادت نشانه هاى حیض را داشته باشد همه حیض است ، و اگر نشانه هاى حیض را نداشته باشد، مجموع روزهاى عادت و بعد از عادت را که به اندازه عادت باشد حیض قرار دهد و در زاید بر آن تا ده روز ـ بنابر احتیاط واجب ـ جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه، و اگر بیشتر از ده روز شود، به مقدار عادت را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد.

فاصله افتادن کمتر از ده روز بین دو خون

مسأله ـ زنى که عادت دارد، اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آن که پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد :

1 ـ آن که تمام خونى که دفعه اول دیده در روزهاى عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن مى بیند در روزهاى عادت نباشد، در این صورت باید همه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد، و همچنین است اگر مقدارى از خون اول را در عادت و مقدارى از آن را قبل از عادت ـ در صورتى که به مقدارى باشد که عرفاً بگویند عادتش جلو افتاده ـ ببیند و یا این که داراى نشانه هاى حیض باشد چه قبل از عادت باشد چه بعد از آن.

عادت وقتیه و عددیه چیست و چه احکامی دارد

2 ـ آن که خون اول در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم یا مقدارى از آن به طورى که در صورت اول ذکر شد، در روزهاى عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض ، و خون اول را استحاضه قرار دهد.

3 ـ آن که مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اولى که در روزهاى عادت بوده از سه روز کمتر نباشد، در این صورت آن مقدار با پاکى وسط و مقدارى از خون دوم که آن هم در روزهاى عادت بوده و مجموع از ده روز بیشتر نباشد همه آنها حیض است، و مقدارى از خون اول که پیش از روزهاى عادت بوده ومقدارى از خون دوم که بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است، مثلا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده، در صورتى که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند ، از سوم تا دهم حیض است، و روز اول و دوم و همچنین از یازدهم تا پانزدهم استحاضه است.

4 ـ آن که مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد، ولى خون اول که در روزهاى عادت بوده از سه روز کمتر باشد ، که باید در تمام دو خون جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه، و در پاکى وسط جمع کند بین تروک حائض و افعال طاهره.

مسأله ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

حتماً بخوانید:
حکم لکه بینی قبل و بعد از پریود برای خواندن نماز و روزه چیست ؟

حکم لکه بینی قبل و بعد از پریود برای خواندن نماز و روزه چیست ؟

برای مشخص کردن حکم شرعی لکه بینی قبل و بعد از پریود، می‌بایست در ابتدا نوع لکه بینی مشخص شود؛ چرا که هر کدام از آن‌ها شرایط و احکام مخصوص به خود را…

مسأله ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود او باشد و بعد از پاک شدن، دوباره به شماره روزهای عادتی که داشته خون ببیند، باید در هر دو خون کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را بجا آورد.

مسأله ـ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را نداشته باشد، حیض است. و خونی که بعد از روزهای عادت دیده، اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد، استحاضه است.مثلا زنی که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض، و پنج روز بعد استحاضه می باشد.این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits