دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۵ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
شعر ورزش : 35 شعر ورزشی برای کودکان دبستان و مهد
3
زمان مطالعه: 16 دقیقه
شعر وزش،شعر برای هفته ورزش و اشعار زیبای کودکانه با موضوع ورزش را در ادامه برای کودکان ورزش دوست قرار داده ایم .

شعر ورزش

ای بچه های با نظم
پاشو پاشو ورزش کن
نرمش بکن پویا باش
حالا بزن تو درجا
حالا بشین و پاشو
حالا بایست تو ثابت

در جا بزن ببینم

به گردش به راست

حالا دوباره در جا
نرمش بکن پویا باش

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش صبحگاهی دبستان

داشتم تو باغ می رفتم

با لی لی و جهیدن

می رفتم و می رفتم

سیب قشنگی دیدم

روی پاهام پریدم

از دست من که سرخورد

به دنبالش دویدم

دولا شدم و گشتم

سیب قشنگ خاکی شد

معلم مهربان با خنده فراوان

وقتی که پاکش کردم

دستامو بردم بالا

خدا خدا خدایا

1و2و3و4

2و3و4و5

3و4و5و6

4و5و6و7

5و6و7و8

6و7و8و9

7و8و9و10

همه بیاین توی صف

تنبلی را ولش کن

از تنبلی جدا باش

با او ن پاهای زیبا

در حرکات کوشاشو

یک ایست خوب و جالب

افسردگی نبینم

گردش بعدی به چپ بپا نیفتی عقب

با اون پاهای زیبا

از تنبلی جدا باش

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش دخترانه

سرحال و شاد می رفتم

بلا و پایین پریدن

چششم به سیبی افتاد

دستامو بالا بردم

سیب قشنگو چیدم

افتاد زمین و غل خورد

تا که به اون رسیدم

یک دفعه سیبو دیدم

اشک از چششم جاری شد

گفت عزیزم پاکش کن

توی جیبم گذاشتم

برای شکر خدا

همه بچه ها را محافظت بفرما

از خواب غفلت بیدار

حق و باطل را بسنج

کن در راه حق کوشش

باید سوی خدا رفت

باید دنبال حق گشت

باید هوشیار باشی تو

ثمره کوشش به به

دختر باهوش و زرنگ

از این طرف از آن طرف

حالا جلو و عقب

دختر باهوش و زرنگ

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش پیش دبستانی

صبح که از خواب پا می شم

راست می شم دولا می شم

بعد از ورزش شادم من

مثل گلها در چمن

سماور قل قل می کنه

با شماره یک دستا به بالا

با شماره سه دستا به پهلو

خوشگلا خم شید به راست

حالا بدید سر به عقب

دست راست روی پای چپ

حالا بدید سر رو عقب

دینگ و دینگ و دینگ

زنگ نرمشه (2

با شماره (1) دستا به جلو

با شماره (3) دستا به اطراف

با شماره (5) همه به رکوع

با شماره (7) همه بنشینینند

با شماره (9) همه خبردار

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر با حرکات ورزشی

خبر خبر خبردار

آهسته به راست ،آهسته به چپ

خبرخبرخبردار

آهسته به راست آهسته به چپ

خبرخبرخبردار

آهسته به راست آهسته به چپ

خبرخبرخبردار

ورزش بکن خیلی قشنگ

از سمت راست از سمت چپ

بچرخ به راست و به چپ

ورزش بکن خیلی قشنگ

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر کودکانه با موضوع ورزش

خنده به لب دارم

چونکه ورزشکارم

خوشحال و خندانم من

خوشبو و شادابم من

صدای بلبل می کنه

با شماره دو دستا به پایین

با شماره چهار دستا روبرو

خوشگلا خم شید به چپ

خوب مواظب باشی نیفتی (2)

دست چپ روی پای راست

خوب مواظب باشی نیفتی (2)

دینگ و دینگ و دینگ

می خوره زنگ که وقت ورزشه (2)

با شماره (2) دستا به بالا

با شماره (4) دستا به پایین

با شماره (6) همه بایستند

با شماره (8) همه بلند شوند

با شماره (10) همه بپرند

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش کودک برای کودک

سر را بالا نگه دار

آهسته جلو، آهسته عقب

دستو بالا نگه دار

آهسته جلو، آهسته عقب

دستو به کمر بذار

آهسته جلو، آهسته عقب

دستو رو زانو بذار

آهسته به راست آهسته به چپ

خبرخبرخبردار

آهسته به راست آهسته به چپ

ما امروز ورزش داریم

با شادی ورزش کنیم

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر برای ورزش کردن کودکان مهد

اگر خوشحال و خندانی دست بزن

اگر خوشحال و خندانی پا بزن

اگر خوشحال و خندانی دور بزن

اگر خوشحال و خندانی پس بخند

اگر خوشحال و خندانی پر بزن

اگر خوشحال و خندانی پس بشین

اگر خوشحال و خندانی زود پا شو

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر بچگانه ورزش

بچه ها را دوست دارم

یه هدیه طلایی

هدیه من سلامته

آی بچه های خوبم

می دونید ورزش چیه

اول ما را گرم می کنه

با راه رفتن، دویدن

یا که لی لی کردن

ما بدن روکش می دیم

بعدش می ریم آموزش

آموزش مهارت

هر جور مهارت باشه

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر با حرکات ورزشی برای کودکان

رفتم به بالا آمدم پائین

پریدم بالا پریدم پایین

رفتم به عقب، آمدم جلو

رفتم سمت چپ رفتم سمت راست

آهسته جلو، آهسته عقب

پا رو بالا نگه دار

آهسته جلو، آهسته عقب

ما ورزش رو دوست داریم

تو حیاط گردش کنیم

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر کودکانه برای ورزش کردن

دست ، دست، دست (2)

پا ، پا ، پا (2)

دور ، دور ، دور (2)

هه ، هه ، هه (2)

پر ، پر ، پر (2)

1و2و3 (2)

1و2و3 (2)

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش برای کودکان پیش دبستان

هدیه براشون دارم

یک نعمت الهی

به ورزش کردن عادته

عزیزان محبوبم

که باعث شادیه

بدنها را نرم می کند

جهیدن و پریدن

دور زدن و چرخیدن

بدن را نرمش می کردیم

با تلاش و با کوشش

انعطاف و چابکی یا اینکه استقامت

بدنها سالم میشه

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر طنز ورزش

یک میوه چیدم پرآب و شیرین

بشین و پاشو پاشو و بشین

نشستم خوردم یه بشقاب پلو

با پول خریدم سطلی پر از ماست

دست راست پایین دست چپ بالا

دست چپ بالا پای راست بالا

رفتم کمی دور آمدم نزدیک

چرخ و چرخ و چرخ

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر و ورزش برای کودکان

رو رو با قایق در مسیر آب (2)

رو رو با قایق در مسیر آب (2)

رو رو با قایق در مسیر آب (2)

رو رو با قایق در مسیر آب (2)

رو رو با قایق در مسیر آب (2)

رو رو با قایق در مسیر آب (2)

رو رو با قایق در مسیر آب (2)

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر با موضوع ورزش

سلام سلام بچه ها

بچه ها بیایید شاد باشیم

اتل متل توتوله

ما بچه های گرگیم

آروم آروم راه رفتیم

پاورچین و آهسته

رفتیم رو پنجه پا

رفتیم رو پاشنه پا

گله را دیدیم از دور

گولشون زدیم چه جوری ؟

مثل زرافه راه رفتیم

مثل اون فیل راه رفتیم

مثل سرباز راه رفتیم

جهیدیم و پریدیم

مادر جونم به من گفت

سریع و سریعترش کن

این جور و اون جور راه برو

دویدیم و دویدیم

چرخ و چرخ و چرخ راه برو بالا (2)

دست چپ پایین پای راست زمین

رفتم به کنار نشستم وسط

راه برو حالا (2)

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش

پارو بزن، شادی بکن سوی من بشتاب

پارو بزن ، شادی بکن لی لی کن حالا (2)

پارو بزن ، شادی بکن دستا به بالا (2)

پارو بزن ، شادی بکن بپر به بالا (2)

پارو بزن ، شادی بکن بچرخ به اطراف (2)

پارو بزن ، شادی بکن بپر به جلو (2)

پارو بزن ، شادی بکن بنشین تو حالا

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

نمونه شعروسرودهای ورزشی

سلام سلام خوشگلا

با ورزش خوشحال باشیم

شکار ما چه جوره

از گشنگی هلاکیم

تا گله را گرفتیم

رفتیم سراغ گله

نگاه کردیم به صحرا

نگاه کردیم به صحرا

چه شاداب و چه پرشور

این جوری و اون جوری ( دست می زدند)

دست به بالا راه رفتیم

با مورچه ها راه رفتیم

سر به هوا راه رفتیم

اشتها رو واکردیم

کمی سریع راه برو

حرکات و تند ترش کن

تند و سریع راه برو

تا به گله رسیدیم

عقده دل واکردیم

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش برای کودکان

اول با نام خدا 1و2و3و4

راه می ریم آروم آروم تو جنگل و تو بیشه

از جنگل که گذشتیم تو صحرا پا گذاشتیم

دستارو بالا می بریم رو انگشتا راه می ریم

حالا می ریم به دریا تو ساحل و تو شنزار

نرمشون تموم شد شادی و شور شروع شد

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعرهای زیبا درباره ورزش

کی می خواد که ورزش بکنه

یک کمی نرمش بکنه

کی می خواد طناب بازی بکنه

کی می کنه لی لی بچه ها

کی می تونه بپره هوا

کی می خواد که توپ بازی کنه

کی می جهه مثل خرگوش

کی می تونه بپره هوا

حالا همگی دستا بالا

به همدیگه بگین هورا

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر نو راجع به ورزش

دستای تو چه رنگیه ؟

این دستای طلایی

دستای تو چه رنگیه ؟

این دستای طلایی

پاهای تو چه رنگیه ؟

این پاهای طلایی

آقا فیله چه رنگیه ؟

فیل بزرگ جنگل

کبوترت چه رنگه ؟

کبوتر قشنگت

مرغ قشنگ چه رنگه ؟

چو پونو رسوا کردیم

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر زیبای ورزش

این ور و اونور می شیم مثل درخت خم می شیم

با همدیگه دویدیم، پایین بالا پریدیم

آخه صحرا تیغ داره حیوون پرنیش داره

دستامونو باز می کنیم رو پاشنه ها راه می ریم

حالا همه صف بشید، بچه های خوب بشید

گلچین زیباترین اشعار درباره ورزش

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

طلایی طلایی

بالا بره دوتایی 1و.2و3و4 (2)

طلایی طلایی

جلو بره دوتایی 1و2و3و4 (2)

طلایی طلایی

بپره بالا دوتایی 1و2و3و4 (2)

به رنگ خاکستر

راه بره آهسته تر 1و2و3و4 (2)

سفیده سفیده

از پشت بوم پریده 1و2و3و4 (2)

حنایی حنایی

مرغ ناز حنایی

خرگوش تو چه رنگه ؟

خرگوش تیز و دانا

قورباغه روی برکه چه رنگه ؟

قورباغه قور قور کنان

آسمون دل تو چه رنگه ؟

امروز روز بازیه

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش صبحگاهی

شعرها و سرودهای ویژه مهارت ها

مهارت پریدن

بپر بپر می کنیم

تنبلی و بی حالی

فکرای بیخودی رو

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر برای ورزش صبحگاهی کودکان

مهارت صحیح راه رفتن :

بچه های نازنین

اول رو پاشنه پا

سرت را بالا بگیر

شانه ها تو کج نگیر

درست و صاف راه برو

کج راه نرو

صاف راه برو

درست و زیبا راه برو

حالا بشین پاشو بخند

شناخت اعضای بدن ( ادراک بدن ) :

کی شیره و کی شیره

کی شیره و کی شیره

کی شیره و کی شیره

کی شیره و کی شیره

کی شیره و کی شیره

قد قد کنه تنهایی قدقدقد ، قدقدقد(2)

سفیده سفیده

رو به جلو جهیده 1و2و3و4 (2)

به رنگ سبز درخت

می جهه و می جهه 1و2و3و4 (2)

آبیه آبیه

بازیه شادیه 1و2و3و4 (2)

همه رو خبر می کنیم

از تن بدر می کنیم

از سر بدر می کنیم

باید درست راه برین

بعد روی پنجه پا

کمر رو دولا نگیر

سربه هوا را نرو

شل راه نرو

قوز نکن و دولا نرو

سینه جلو

دستاتو باز کن و ببند(2)

هر که می گه که شیره گوش چپشو بگیره

هر که می گه که شیره گوش راستشو بگیره

هر که می گه که شیره سرشو به چپ بگیره

هر که می گه که شیره سرشو به راست بگیره

هر که می گه که شیره دست راستشو بگیره ( حرکت کششی)

کی شیره و کی شیره

کی شیره و کی شیره

کی شیره و کی شیره

کی شیره و کی شیره

کی شیره و کی شیره

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر برای وزش ها

مهارت ورزشی ( سرویس والیبال )

توپ قشنگم رنگ و وارنگه

پرتش کنم من با دست چپم

سرویس کنم من از اینورتور

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعری زیبا در مورد ورزش

مهارت آشنایی با توپ

توپ سفیدم

حالا من می رم

بازی چه خوبه

بازی می کنم

غل غل می خوره

1و2و3

چون پرت می کنم

از جا می پره

توپ سفیدم ...

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر روز تربیت بدنی و ورزش

مهارت پرتاب از بالای شانه

توپ خوبم ، توپ خوبم

پرتاب از بالا بزنم

توپو باید دست بگیرم

یک پا جلو یک پا عقب

پایی که توپ تو دستشه

زاویه آرنج و تنه

باید که یک قائمه شه

حالا باید پرتاپ کنم

هر که می گه که شیره دست چپشو بگیره ( حرکت کششی)

هر که می گه که شیره کمر رو جلو بگیره

هر که می گه که شیره کمر رو بالا بگیره

هر که می گه که شیره پای چپشو بگیره ( پا را بالا می زآورد و با دست راست می گیرد)

هر که می گه که شیره پای راستشو بگیره ( پا را بالا می آورد و با دست چپ می گیرد)

دوستش دارم من چون که زرنگه

با دست راستم ضربه می زنم

تا بره توپم به اونور تور (2)

قشنگی و نازی

با توپ به بازی

با بچه های خوب

با یه دونه توپ

تو زمین ورزش

4و5و6

توپ سفیدم را

می ره تو هوا

می خوام باهات بازی کنم

سریع و عالی بزنم

بالای شانه بگیرم

بدن می چرخه به عقب

باید عقب گذاشته شه

با بازو و نیم تنه

تا چرخشش کامل بشه

نشان عالی بزنم

همراه انداختن توپ

خوب زدم و خوب زدم

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

دانلود شعر مخصوص ورزش کردن و دویدن

مهارت شوت فوتبال

توپ خوبم (2)

شوت زمینی بزنم

اول باید خوب بدوم

یک پا جلو یک پا عقب

زانوی پای عقبی

حالا باید شوت بزنم

همراه توپ این پای من

در عوضش دست و تنه

من گل زدم (2)

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزش و شادی

حرکات تقلیدی

آخ گوشه گوشه گوشه

معلم : برو مثل خرگوشه

آخ گوشه گوشه گوشه

معلم : برو مثل زرافه

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر ورزشی

وضعیت های صحیح بدنی

سلام سلام بچه ها

حرفای تازه دارم

هرکس که نوجوونه

طریقه راه رفتن

روشهای نشستن

بچه های نازنین

اول رو پاشنه پا

سرت رو بالا بگیر

سر به هوا راه نرو

چطور باید بخوابی

رو به جلو کشیده شم

درست و عالی زدم (2)

می خوام باهات بازی کنم

سریع و عالی بزنم

به سوی توپ تند بدوم

بدن می چرخه به عقب

باید خم و عقب باشه

سریع و عالی بزنم

به روبرو کشیده شده

باید سریع عقب بره

چه خوب زدم عالی زدم

می خوام برم به گوشه چه جوری برم به گوشه

(بچه ها به طرف گوشه های زمین مانند خرگوش حرکت می کنند)

می خوام برم به گوشه چه جوری برم به گوشه

( به همین ترتیب حیوانات و یا وسایل نقلیه را معلم نام می برد)

ای نوگلا غنچه ها

شما را دوست می دارم

باید اینو بدونه

خوابیدن و ایستادن

چگونه کیفر بردن چه نوع کفشی پوشیدن

باید درست راه برین

بعد روی پنجه پا

شونه هاتو کج نگیر

درست و صاف راه برو

بده به من جوابی

دراز کش رو شکم

به پشت دراز کشیده

یه بالش نرم بجو

پایی که زیره خم کن

به پهلوی راست بخواب

اگر درست بایستی

نه ایستادن یه پایی

باید که تمرین کنیم

حمل کیف مدرسه

کیف رو درست نگیری

این دست و اون دستش کن

کیفتو سنگین نکن

دستتو خسته نکن

یه جور نشین همیشه

بیشتر بشین چارزانو

پاها تو جابجا کن

روی صندلی نشستی

تو هم باید بدانی

فاصله 30 سانت باشه

چه خوب عقل و تدبیر

کفش مناسب بخر

همش بکن به پایت

کفش بزرگ یا که تنگ

هر کی اینو شنیده

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر کودکانه در مورد ورزش کردن

شعرهای ویژه بازیها

بازی تله موش

منم موش،منم موش

پیشی دشمن جونم

زگربه گله دارم

با یک لقمه ای سیرم

خیلی بده عزیزم

پا خم بشه مفیده

دراز بکش به پهلو

خواب بدت را کم کن

با قلب راحت بخواب

همیشه تندرستی

ایستادن دو پایی

این پا و اون پا کنیم

خودش یه نوعی درسه

درد کمر می گیری

به راحتی حملش کن

خودت را غمگین نکن

کوله را جایگزین کن

پای تو خسته می شه

کمتر بشین دو زانو

شیوه بد رها کن

تکیه بده به پشتی

وقتی کتاب می خوانی

چشم تو راحت باشه

داشتن میز تحریر

تا نکشی دردسر

کفش سبک و راحت

با پاهات کند جنگ

عمل کنه مفیده

منم حیوونی باهوش

همش ورد زبونم

هراس از تله دارم

به یک حمله اسیرم

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر برای بازی صندلی

ما بچه ها می گردیم دور صندلی

اگه زودتر بشینی حتماًاولی

بازی بازی هوش می خواد بپا نبازی

زودتر بشین بچه جون که نازی

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر برای حرکات تقلیدی

قطار قطار ای قطار

یک شب تا صبح تو قطار

کمی به خود جنبیدم

تا که به خود لرزیدم

ز خواب خوش پریدم

روی پاهام ایستادم

سرم را بالا بردم

نگاه کردم به زمین

دویدم و دویدم

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعرها و سرودهای ویژه ورزشی

برگشت به حالت اولیه (ریکاوری)

دویدم و دویدم

از جوی آب پریدم

تو آسمون آبی

تو آسمون آبی

به هر گجا سر می زد

در دست او تیر و کمان

پرنده افتاد رو زمین

روی درخت گذاشتم

روی زمین نشستم

خستگی مو در کردم

به خونمون رسیدم

قدر ورزش را بدان

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر شاد ورزشی برای کودکن

می خوایم بریم سبزه وار

بسی هوار کشیدم ( صدای قطار )

زیر پاهام موش دیدم ( ادای موش )

یک دو سه خرگوش دیدم ( ادای خرگوش )

یک جوجه اردک دیدم ( ادای جوجه اردک )

یک مرغ لک لک دیدم ( ادای لک لک )

کمی به راست چرخیدم کمی به چپ چرخیدم ( حرکات نرمشی )

سه چار تا گنجشک دیدم ( ادای گنجشک )

به شهر خود رسیدم ( هورا ... )

به جنگلی رسیدم

درختارو من دیدم

رنگین کمونو دیدم

پرنده ای پر می زد

شکارچی بر اسبی سوار

گرفت او از پرنده جان

خم شدم و برداشتم

از بس که خسته بودم

پاهامو دراز کردم

شاد و سرحال دویدم

خوشحال و شاد و خندان

قدر ورزش را بدان

شعر ورزش / شعر کودکانه ورزش / شعر برای هفته ورزش

شعر برای بازی بچه ها

بساز و بساز چی چی بسازم ؟

شکل آفتابه

می ریزم و می پاشم

بساز و بساز چی چی بسازم ؟

یه دونه گلدون

افتاد و شکست

بساز بساز چی چی بسازم ؟

شکل یک درخت

باد اومد یهو شاخشو شکست

بساز و بساز چی چی بسازم ؟

شکل رآسیاب

از اینور بچرخ از اونور بچرخ

بساز بساز چی چی بسازم ؟

یه دونه ستون

زلزله اومد

( کمر روی زمین پاها بالا و حرکت دادن پاها و شل کردن عضلات)

بساز بساز چی چی بسازم ؟

یه دونه قیچی

از زمین پاشو

(1و2و3)

(حرکت قیچی با پاها و بعد نشستن )

بساز بساز چی چی بسازم ؟

یه توپ قشنگ

پاهاتو بغل

قرار بده سر

( جمع شدن دستها،پاها و سرنزدیک هم )

بساز بساز چی چی بسازم ؟

یه بچه ی خوب

سرحال و نترس

(1و2و3)این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.7 از 5 (3 رای)  
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید