دلگرم
امروز: جمعه, ۰۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف بجنورد
2
زمان مطالعه: 5 دقیقه
در این قسمت از مجله دلگرم لیست آدرس و تلفن شورای حل اختلاف در شهر بجنورد استان خراسان شمالی را در اختیارتان قرار خواهیم داد .

آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف بجنورد

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه: ۱-۲-۳-۵-۶-۷-۹-۱۰
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، خیابان فردوسی، نبش امام رضا۳۳، اداره شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : ۳۲۳۱۶۵۰۸

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه: ۱۲
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ،خیابان فردوسی، پل منطقه، دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : ۳۲۳۱۶۵۰۸

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه: ۴-۸-۱۱
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، بلوار دولت آباد، روبروی مصلی بجنورد، مجتمع شهید بهشتی، دادگستری بجنورد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : ۳۲۲۲۲۱۰۸

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه: ۱۱۵ بجنورد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، زندان شهرستان بجنورد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : ۳۲۷۴۰۲۵۱

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه: ۱۲۰،۱۲۱،۱۵۱
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، خیابان فردوسی، نبش امام رضا۳۳، اداره شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : ۳۲۳۱۶۵۰۸

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه: ۱۴۵(ویژه خانواده)
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، بلوار دولت، روبروی مصلی بجنورد، مجتمع شهید بهشتی دادگستری بجنورد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : ۳۲۲۲۲۱۰۸

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه: تصادفات
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، خیابان فردوسی، خیابان اروند، دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : ۳۲۷۲۴۵۵۷

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه: ویژه روحانیت
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، بلوار دولت، جنب مصلی بجنورد، دفتر امام جمعه بجنورد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : ۳۲۳۱۶۵۰۸

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای بدرانلو
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای بدرانلو
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای قراجه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای قراجه
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای فخرالدین
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای فخرالدین
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای بیدک
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای بیدک
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای دهگاه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای دهگاه
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای گریوان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای گریوان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای حصار حسینی
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای حصار حسینی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای ارکان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای ارکان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای پیغو
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای پیغو
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای چناران
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای چناران
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای گرمخان
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای گرمخان
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای نوده
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای نوده
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای کلاته سهراب
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای کلاته سهراب
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای شهدای ناوه
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای شهدای ناوه
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای قلعه جق بزرگ
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای قلعه جق بزرگ
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای سلولی
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای سلولی
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : روستای نجف آباد
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای نجف آباد
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

 • نام شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : شعبه : روستای قتلیش
 • آدرس شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای قتلیش
 • تلفن شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی : -

separator line

آدرس و تلفن شرکت اداره گاز استان خراسان شمالی

آدرس و تلفن شرکت اداره برق استان خراسان شمالی

آدرس و تلفن شعبه های اداره ثبت احوال در بجنورد و حومه

لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی بجنورد و حومهاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  
توجه: چنانچه اطلاعات تماس موجود در (آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف بجنورد) ، صحیح نیست.
یا برای درخواست حذف و بروز رسانی، لطفا از طریق این فرم به ما اطلاع دهید.

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits