دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب کلاه : 45 نشانه و تعبیر دیدن کلاه در خواب
24
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب کلاه دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های کلاه دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب کلاه دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب کلاه ، تعبیر خواب کلاه نظامی ، تعبیر خواب دوختن کلاه ، تعبیر خواب افتادن کلاه از سر ، تعبیر خواب گم کردن کلاه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب کلاه

1- کلاه در خواب نشانه سود مالی و رونق گرفتن کسب و کار است .
2- همچنین دیدن خواب کلاه پیش‌بینی می‌کند که پروژه‌های سودآوری در انتظارتان است نتایج این پروژه ها ارتباط مستقیمی با آینده شما دارد. اگر این پروژه ها موفق نشوند در این صورت دچار دردسر بزرگی خواهید شد.
3- کلاه تفاسیر دیگری نیز دارد. دیدن کلاه نشانه این است که رویدادهای خوبی را سپری کرده و با یک دوست قدیمی که مدتها او را ندیده اید دیدار خواهید کرد.
4- تعبیر دیدن کلاه های عجیب و غریب در خواب نشانه این است که به زودی اتفاقات بدی در انتظارتان خواهد بود. احتمالا از عشقتان جدا می شوید و یا مشکل مالی بر می خورید.
5- تعبیر کلاه در خواب زن نشانه مسئولیت است. به زودی مسئولیت بزرگی به شما محول خواهد شد.
6- تعبیر دیدن کلاه های عجیب و غریب در خواب نشانه این است که به زودی اتفاقات بدی در انتظارتان خواهد بود. احتمالا از عشقتان جدا می شوید و یا مشکل مالی بر می خورید.
7- دیدن کلاه گران قیمت در خواب نشانه تغییرات بزرگ و اخبار عجیب غریب خواهد بود .
8- اگر در خواب دیدید که کلاهتان خیس شده تعبیرش این است که باید خود را برای ضرر و زیان احتمالی آماده کنید. ثروت و سرمایه شما باز نخواهد گشت با مشکلات خود بجنگید و ناامید نباشید. پس از مدتی اوضاع بر وفق مرادتان خواهد شد و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.
9- تعبیر دیدن کلاه خود نشانه قدرت و تمرکز درونی است‌.
10- دیدن چندین کلاه در خواب نشانه این است که فرصت های خود را از دست خواهید داد.
11- دیدن کلاه از جنس پر در خواب نشانه این است که شما در پست و مقامی که هستید تجربیات لازم را برای آن پیدا نکرده اید.
12- تعبیر دیدن کلاه های باحجاب نشانه عزت و احترام است. به گفته میلر کلاه با حجاب نشانه مبارزه اجباری برای شهرت است. برخی از افراد سعی دارند به شما آسیب بزنند و شما را بدنام کنند .


تعبیر خواب کلاه ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
13- دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه . اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت ، دلیل عمل بود از قبل پادشاه .

تعبیر خواب کلاه امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
14- دیدن کلاه در خواب بر شش وجه بود .
اول : ولایت و فرمانروایی .
دوم : ریاست .
سوم : بزرگی .
چهارم : عزیزو گرامی بودن .
پنجم : مقدار .
ششم : منزلت .


تعبیر خواب کلاه مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
15- کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم . نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهائی است که جامعه به ما می دهد .
16- تعبیر کلاه در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارائی نیست .
17- اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالائی پیدا می کنید . اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می آورید .
18- اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران بهائی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است .
19- اگر خواب دید لباس خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده اند که در خور شان و مقامش نیست .


تعبیر خواب کلاه نظامی

20- تعبیر دیدن کلاه نظامی در خواب نشانه کارهای سخت و دشواری است که در آینده با آن روبرو خواهید شد.


تعبیر خواب کلاه کودک

21- تعبیر دیدن کلاه کودک در خواب نشانه آرامش و رفاه است.


تعبیر خواب دوختن کلاه

22- اگر در خواب دیدید که کلاه می دوختید تعبیرش این است که به زودی ازدواج خواهید کرد.


تعبیر خواب کلاه گذاشتن روی سر

23- اگر خواب ببینید که کلاه روی سرتان گذاشتید تعبیرش این است که به زودی به سفر خواهید رفت.

آنلی بیتون می‌گوید :
24ـ اگر خواب ببینید کلاه نو بر سر گذاشته اید ، علامت آن است که از تغییر مکان زندگی خود سود کلانی به دست می آورید ،
25- اگر زنی در خواب ببیند کلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است ، تعبیرش آن است که ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت .

لوک اویتنهاو می گوید :
26- تعبیر خواب کلاه گذاشتن : سفری در راه است.


تعبیر خواب کلاه کثیف

27- دیدن کلاه کثیف در خواب نشانه مشکلات و بدشانسی است.


تعبیر خواب افتادن کلاه از سر

28- اگر در خواب دیدید که کلاهتان را روی زمین انداختید تعبیرش این است که حرف های تلخی خواهید شنید. اجازه ندهید دیگران روی شما تاثیر بگذارند . به آینده امیدوار باشید.

تعبیر خواب کلاه برداشتن

29- بر داشتن کلاه از زمین نشانه تصمیم اشتباه است.


تعبیر خواب گم کردن کلاه

30- تعبیر گم کردن کلاه در خواب نشانه پشیمانی و نگرانی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
31- تعبیر گم کردن کلاه در خواب : ناراحتی

آنلی بیتون می‌گوید :
32- اگر در خواب کلاه خود را گم کنید ، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق می شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید .


تعبیر خواب خریدن کلاه

33- تعبیر خریدن کلاه در خواب نشانه شکست و ناامیدی است.


تعبیر خواب کلاه ایمنی

34- دیدن کلاه ایمنی در خواب نشانه این است که شخص تاثیرگذاری شما را حمایت خواهد کرد این خواب نشانه‌ی امنیت است.


تعبیر خواب کلاه زرد

35- دیدن کلاه زرد رنگ در خواب نشانه خوشبختی و رفاه است.


تعبیر خواب کلاه سبز

36- تعبیر کلاه سبز نشانه ارتقاء شغلی در محل کار است.


تعبیر خواب کلاه قرمز

37- کلاه قرمز در خواب نشانه ماجراجویی های عاشقانه است. البته این خواب به شما می گوید که بیشتر مراقب سلامتی خود باشید.


تعبیر خواب کلاه سیاه

38- دیدن کلاه سیاه در خواب نشانه مشکلات و موانع پیش روی شماست.


تعبیر خواب کلاه سفید

39- دیدن کلاه سفید در خواب نشانه عروسی و تغییرات مثبت در زندگیست .


تعبیر خواب کلاه کابویی

40- دیدن کلاه گاوچرانی در خواب نشانه ابتکار عمل است اکنون بهترین زمان برای کنار گذاشتن شک و ترس هاست.


تعبیر خواب کلاه نو

لوک اویتنهاو می گوید :
41- تعبیر خواب کلاه نو و زیبا : خوشبختی
42- تعبیر خواب کهنه و مچاله : درموقعیتی حساس قرار خواهید گرفت.


تعبیر خواب باد بردن کلاه

آنلی بیتون می‌گوید :
43ـ اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد ، علامت آن است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می کند .

لوک اویتنهاو می گوید :
44- تعبیر خواب کلاهی که بوسیله باد برده شد : بی وفایی


تعبیر خواب کلاه حصیری

45- تعبیر دیدن کلاه حصیری در خواب : خوشبختی

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب کامل مو : 38 نشانه و تعبیر دیدن موی سر در خواب

تعبیر خواب لباس : دیدن لباس در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (24 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits