دلگرم
امروز: یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب پر : 42 نشانه و تعبیر دیدن پر در خواب
6
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن پر تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن پر در خواب را در دلگرم بخوانید ...

تعبیر خواب پر دیدن

تعبیر خواب پر ( تعبیر خواب پر عقاب ، تعبیر خواب پر جغد ، تعبیر خواب پر کلاغ ، تعبیر خواب پر طاووس ، تعبیر خواب پر مرغ و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب پر

1- پر در خواب نماد پیروزی، خوبی ها، لطافت و تازگی است. پر ها همچنین نشانه قدرت و توانایی برای دستیابی به کاری است که می خواهید انجام دهید.
2- اگر در خواب دیدید که با پر خود را تزیین می کردید تعبیرش این سات که نظرات دیگران بیش از حد روی شما تاثیر گذاشته است و به نظر دیگران اهمیت زیادی می دهید.
3- تعبیر پرهای بسته در خواب نشانه از دست دادن فرصت ها و استفاده نکردن از مهارت ها و همچنین به معنی در بند بودن و زندانی بودن در زندگی است.
4- اگر در عالم رویا دیدید که پرها روی هوا شناور هستند تعبیرش این است که به زودی اخبار خوبی خواهید شنید.
5- تعبیر دیدن کلاهی از پر در خواب اسن است که به زودی باعث افتخار خود و اطرافیانتان خواهید شد. این خواب همچنین نشانه ارتباط شما با محیط اطرافتان است.
6- اگر در خواب دیدید که پرها در اطرافتان افتاده بودند تعبیرش این است که به زودی به آرزویتان خواهید رسید.

آنلی بیتون می‌گوید :
7- اگر خواب ببینید پر هایی که گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند ، نشانة آن است که سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانة خود حمل می کنید .
8- دیدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندک است .
9- اگر فردی که به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند ، علامت آن است که دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود .
10- اگر دختری خواب ببیند کلاهی که بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانة آن است که توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی .
12- دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدید که پر دارید به رفاه دست و پا گیر می رسید . منظور پری است که در بالش می ریزیم مثل پر قو یا پر مرغ و چنانچه ببینید که مقداری پر جمع آوری کرده اید و پرها را جایی انباشته اید خواب شما می گوید که به رفاه و نعمت می رسید ولی این رفاه دست و پا گیر است همان طور که پر وقتی به لباس و موی سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لای مو و لباس مشکل می شود و وقت می گیرد .
13- اگر در خواب احساس کنید که پر داشته اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن است نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند .
14- اگر خواب دیدید که بال دارید خواب شما می گوید که امکانات شما فزونی می یابد و کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید . اگر در خواب ببینید که بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می کنید خواب شما می گوید که به سفر می روید .
16- اگر خواب دیدید که مثل مرغ بال درآورده اید نشان آنست که به بزرگی می رسید . البته در حد شغل و سمتی که دارید . به هر حال دیدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفید باشد و این چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است .

لیلا برایت می‌گوید :
17- اگر در خواب ببینید که از پر برای تزیین استفاده می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید .

لوک اویتنهاو می گوید :
18- تعبیر خواب پر : افتخار ؛ پیروزی
19- تعبیر پر بر تن کردن : سفری بزرگ

تعبیر خواب پر ابن سیرین

محمد بن سیرین گوید :
20- اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند : پر دیدن به خواب ، قوت پناه است .

تعبیر خواب پر عقاب

21- دیدن پر عقاب در خواب نشانه توانایی، قدرت و شوکت و عظمت و بزرگی است. منظور در خواب این است که به مرحله ای رسیده اید که می توانید دست به کارهای بزرگی در زندگی بزنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
22- دیدن پرهای عقاب در خواب ، نشانة آن است که آرزوهای شما برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب پر جغد

23- دیدن پر جغد در خواب نماد شخصی فریبکار در نزدیکی شماست که قصد صدمه و آسیب به شما را دارد.

تعبیر خواب پر کلاغ

24- دیدن پر کلاغ در خواب نشانه شنیدن خبری غیر منتظره و عجیب است.

تعبیر خواب پر گنجشک

25- دیدن پر گنجشک در خواب نشانه پاکی و سادگی است. اما این خواب به شما هشدار میدهد که بیشتر مراقب اطرافیان خود باشید و اجازه ندهید کسی از سادگی شما سوء استفاده کند.

تعبیر خواب پر کرکس

26- دیدن پر کرکس در خواب نشانه درگیری ها و اختلافات خانوادگی و دعوا بر سر ارثیه و پول است.

تعبیر خواب پر طاووس

27- دیدن پر طاووس در خواب نشانه میل شما به زیبایی و داشتن ظاهری خوب است. شما دوست دارید در نظر مردم خوب به نظر بیایید زیرا نظرات دیگران برای شما بسیار مهم است.

تعبیر خواب پر کبوتر

28- دیدن پر کبوتر در خواب نشانه علاقه بیش از حد شما به خانواده است.

تعبیر خواب پر سفید

29- پر سفید در خواب نماد روح معنوی و ایمان قوی و شادی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
30- تعبیر خواب پر سفید : شما آبروی خود را خواهید خرید

لیلا برایت می‌گوید :
31- دیدن پرهای سفید در خواب ، بیانگر آن است که فکرهای بیهوده در سر دارید .

تعبیر خواب پر سیاه

32- پر سیاه در خواب نماد بدختی، نا امیدی و شکست و تحمل درد و رنج است.

آنلی بیتون می‌گوید :
33- دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانة نومیدی در روابط دوستانه است .

لوک اویتنهاو می گوید :
34- تعبیر خواب پر سیاه : عزاداری

لیلا برایت می‌گوید :
35- دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانه‌ی غم و اندوه است .

تعبیر خواب پر شتر مرغ

36- دیدن پر شتر مرغ در خواب نشانه سلامتی و خوشبختی و عشق است.

آنلی بیتون می‌گوید :
37- اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، علامت آن است که در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند . اما دیگران روش او را برای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند .

تعبیر خواب پر طوطی

38- دیدن پر طوطی در خواب نشانه عظمت و زیبایی و قدرت و شادی و اتفاقات خوب است.

تعبیر خواب پر قناری

39- تعبیر دیدن پر قناری در خواب نشانه آرامش روان است. به نظر همه چیز بر وفق مرادتان خواهد شد.

تعبیر خواب پر مرغ

40- دیدن پر مرغ در خواب نشانه اختلاف و دلخوری های کوچکی است که با پدر و مادر خود دارید.

تعبیر خواب پر اردک

41- تعبیر پر اردک در خواب ، پیشرفت و ثروت است.

آنلی بیتون می‌گوید :
42- اگر خواب ببینید پر اردک یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانة موفقیت و خوشبختی است .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب مرغ : 42 نشانه دیدن مرغ در خواب

تعبیر خواب اردک : دیدن اردک در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب طاووس : 28 نشانه دیدن طاووس در خواب

تعبیر و تفسیر دیدن طوطی در خواب چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.7 از 5 (6 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits