دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۵ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
دیدن گوش در خواب به چه معناست ؟
37
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب گوش دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن خواب گوش را در دلگرم بخوانید ...

خواب گوش دیدن

تعبیر خواب گوش ، تعبیر خواب گوش بزرگ ، تعبیر خواب در گوش حرف زدن ، تعبیر خواب گوش دراز ، تعبیر خواب خون آمدن از گوش ، تعبیر خواب گوش بریده شده و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب گوش

1- گوش در خواب نشانه شنیدن خبرهای خوب یا بد در زندگی است.
2- اگر در خواب دیدید که کسی که گوش شما را بوسید تعبیرش این است که آن شخص شما را فریب می دهد سعی کنید به واقعیت ها نگاه کنید و به افکار و حرفهای منفی دیگران اهمیتی ندهید.
3- اگر مردی در خواب دید که گوش زنی را بوسید تعبیرش این است که او نسبت به آن زن هوس باز است و عشقش پاک نیست.
4- گوش طلایی در خواب نشانه ثروت و شانس بالای شماست. خوش‌شانسی در خانه شما را زده است و یک تجارت بسیار سود آور را تشکیل خواهید داد.

تعبیر خواب گوش بزرگ

5- گوش های بزرگ در خواب نشانه شنیدن خبرهای بسیار شگفت انگیز و خارق العاده است.

تعبیر خواب گوش ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
6- اگر خواب بیند گوش او بیفتاد ، دلیل که زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که اجلش نزدیک بود . اگر بیند گوش او کر شد ، دلیل است بر فساد دین .

تعبیر خواب امام صادق در مورد گوش

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
7- دیدن گوش بر هفت وجه است .
اول : زن .
دوم : دختر .
سوم : دوست .
چهارم : رفیق و همراه .
پنجم : پسر .
ششم : غلام .
هفتم : ترس و بیم .

تعبیر خواب گوش منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
8- اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده اید وقوف می یا بید .
9- گوش غیر طبیعی و بزرگ در خواب نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می کنند و بد می گویند . حرف بسیارخواهند زد .
10- تعبیر خواب کوچک شدن گوش : اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی و خسته کننده تحمل خواهید کرد . طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود .
11- اگر خواب ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید و اعمالی ضد و نقیض می کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها یتان توجه می یابید .

لوک اویتنهاو می گوید :
12- تعبیر خواب گوشهای خر : شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد
13-- تعبیر خواب گوش زیبا : شانس در دوستی
14- تعبیر خواب گوش کردن : همراهان بسیاری خواهید داشت
15- تعبیر خواب گرفتن گوش ها با دست : ناراحتیهای خانوادگی

تعبیر خواب گوش دیگران

16- اگر در خواب دیدید که به گوش دیگران نگاه میکردید تعبیرش این است که شایعاتی که به پشت سر شما گفته می‌شود اهمیت می دهید و این موضوع باعث می شود ارتباط شما با دوستانتان تضعیف شود.

تعبیر خواب گوش دختر

17- گوش دختر یا زن در خواب مردان نشانه این است که او واقعاً به شما دلبسته است و هرگز به شما خیانت می کند. اما در واقعیت سخنان شیرین او باعث می‌شود که پاسخ شما به او مثبت بلشد.

تعبیر خواب در گوش حرف زدن

18- اگر دختری در خواب دید که در گوش کسی حرف زد تعبیرش این است که بهترین دوستش از او عصبانی است اگر آنها در گوش دختر زمزمه کردند تعبیرش این است که آن طور که به نظر می‌رسد دوستانتان به شما وفادار نیستند و علیه شما شایعه‌سازی خواهند کرد.
19- اگر مردی در خواب دید که در گوش کسی صحبت میکند تعبیرش این است که روابط جدیدی خواهد داشت و از آن روابط لذت خواهد برد و احتمالاً به زودی احساسات ناگفته اش را به زن مورد علاقه اش بروز خواهد داد.

تعبیر خواب تمیز کردن گوش

20- تعبیر تمیز کردن گوش در خواب این است که به زودی از اسرار بسیاری را خواهید فهمید و چهره دوستانتان برایتان فاش خواهد شد.

تعبیر خواب خون آمدن از گوش

21- اگر خواب دیدید که از گوشتان خون آمد تعبیرش این است که خبر بدی از بستگان و نزدیکان خود خواهید شنید اگر در حین خونریزی درد هم داشتید تعبیرش این است که مرگ یکی از عزیزان تان نزدیک است.

تعبیر خواب گوش بریده شده

22- گوش بریده و آسیب دیده در خواب نشانه دعوا و نزاع با کسی است که بسیار دوستش دارید. شما با دیدن این خواب دیگر در مرکز توجه نیستید و شهرت تان را از دست خواهید داد
23- تعبیر دیگر گوش بریده شد در خواب این است که به دلیل اشتباهات فردی شما یکی از اعضای خانواده یا همسرتان از شما جدا خواهد شد این خواب در واقع هشداری است که میگوید بیشتر مراقب خود باشید.

تعبیر خواب گوش سوراخ کردن

24- سوراخ کردن گوش در خواب نماد دشمنانی است که قصد جنگ با شما را دارند این دشمنان بسیار قوی هستند و شما قادر نیستید با آنها مبارزه کنید. سعی کنید قدرت خود را بالا ببرید تا در این جنگ پیروز شوید.

تعبیر خواب گوش دراز

لوک اویتنهاو می گوید :
25- تعبیر خواب گوش دراز : بدگویی

تعبیر خواب شستشوی گوش

لوک اویتنهاو می گوید :
26- تعبیر خواب شستن گوش ها : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید.

تعبیر خواب بیماری گوش

لوک اویتنهاو می گوید :
27- تعبیر خواب گوش بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد.

تعبیر خواب چند گوش داشتن

لوک اویتنهاو می گوید :
28- تعبیر خواب داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی

تهیه و ترجمه (مجله دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب گوشواره : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن گوشواره در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (37 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

hits