alexametrics
دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۹ مارس ۲۰۲۱ میلادی
لبو در خواب چه تعبیری دارد ؟
0
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب چغندر دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های چغندر دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب چغندر دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چغندر ، تعبیر خواب چغندر سفید ، تعبیر خواب لبو ، تعبیر خواب خوردن چغندر ، تعبیر خواب زمین چغندر ، تعبیر خواب ترشی چغندر و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب چغندر

1- چغندر در خواب نشانه شادی، سرگرمی و نوید روزهای خوب است.
2- اگر در خواب دیدید که چغندر را در باغچه جمع می کنید تعبیرش این است که به دنبال تدارکات جشن هستید. همچنین این خواب نشان میدهد که مدتی دچار مشکل شده اید و اکنون به دنبال صلح و آرامش در خانواده هستید.
3- سوپ چغندر در خواب نشانه خبرهای خوبی است که از دیگران خواهید شنید یا به احتمال زیاد کار خوبی کردید و دیگران شما را تمجید می کنند.
4- تعبیر خوردن چغندر تازه در خواب نشانه این است که باید دوباره شرایط غیر قابل پیش بینی در آینده خواهید داشت. سعی کنید برای اتفاقات عجیب آینده آماده باشید.
5- اگر در خواب دیدید که چغندر انبار می کردید تعبیرش این است که در روزهای آینده به یک دوست کمک می کنید تا از یک داستان کثیف خارج شود.
6- تعبیر دیدن چغندر با هویج در خواب نشانه پول است.
7- اگر در خواب دیدید که در مقابل گاو چغندر می ریختید تعبیرش این است که کار پرزحمت و پر درآمدی در انتظار شماست. اگر در خواب دیدید که به جای چغندر معمولی علوفه می ریختید تعبیرش این است که سعی کنید به کسی دروغ نگویید و دیگران را گول نزنید.

تعبیر خواب چغندر ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
8- چغندر در خواب ، غم و اندوه است . اگر کسی بیند چغندر همی خورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت ، دلیل که از غم فرج یابد . محمدبن سیرین گوید : چغندر در خواب ، منفعت اندک است ، از جهت زنان و چغندر پخته هم ، از زنان منفعت یابد اندکی .

تعبیر خواب چغندر سفید

9- چغندر سفید نشانه کسالت و خستگی در کار است.

تعبیر خواب چغندر پخته ( لبو )

10- تعبیر دیدن چغندر آب پز یا چغندر خرد شده روی سالاد یا در غذا نشانه این است که به زودی دوست قدیمی شما را غافلگیر خواهد کرد.
11- اگر در خواب دیدید که لبو می خورید تعبیرش این است که به دلیل رفتارهای شما دوستان یا نزدیکانتان از شما دور شده اند و به زودی به سمت شما خواهند آمد و دوباره با آن ها ملاقات خواهید کرد.

آنلی بیتون می‌گوید :
12ـ اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می آورند ، نشانة آن است که به مسائلی پی می برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می شود .

تعبیر خواب لبو فروشی

13- اگر خواب دیدید که لبو می فروشید تعبیرش این است که از بعضی مشکلات خلاص خواهید شد. مشکلاتی که سد بزرگی در برابر شما خواهد بود.
14- تعبیر دیگر خواب لبو فروشی این است که راز دوستانتان را فاش می کنید. اگر خواب دیدید که شخص دیگری چغندر می فروشد تعبیرش این است که رازتان را فاش می کند و شما را رسوا خواهد کرد.

تعبیر خواب پختن لبو

15- اگر درخواب دیدید که چغندر یا لبو پخته می خورید تعبیرش این است که برای چیزهایی با جزئیات کوچک وقت زیادی تلف می کنید. سعی کنید روی مسائل مهم متمرکز شوید. در این صورت مسائل مهم به زودی حل خواهند شد.

تعبیر خواب خوردن چغندر

آنلی بیتون می‌گوید :
16ـ اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می خورید ، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت .

تعبیر خواب چغندر شیرین

17- تعبیر دیدن چغندر شیرین یا به همراه شکر در خواب نشان دهنده اقدام سازنده ای است که برای زندگی تان می گیرید. اگر خواب دیدید که چغندر می خورید تعبیرش این است که رازی را با دیگران به اشتراک می گذارید.

تعبیر خواب ترشی چغندر

18- تعبیر دیدن چغندر ترشی درخواب نشانه دوست صمیمی است که خیلی چیزها از او یاد میگیرید. اما او شما را در وضعیت دشوار و بدی ترک خواهد کرد.

تعبیر خواب زمین چغندر

19- تعبیر دیدن زمین پر از چغندر در خواب نشانه این است که افراد زیادی به سمت شما می آیند و اسرار خود را با شما به اشتراک می گذارند.

تعبیر خواب کندن چغندر از زمین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
20- بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد اما چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می رسد .

تعبیر خواب خرید لبو ( چغندر )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
21- چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می گردد .

تعبیر خواب چغندر بزرگ

آنلی بیتون می‌گوید :
22ـ اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند ، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب کلم : دیدن کلم و کلم بروکلی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب کدو تنبل : دیدن کدو تنبل در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • checkmydream.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits