دلگرم
امروز: شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۰۲ مارس ۲۰۲۴ میلادی
خواب شیشه شکسته
18
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب شیشه دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن شیشه در خواب را در دلگرم بخوانید .

شیشه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب شیشه ، خواب شیشه شکسته ، تعبیر خواب راه رفتن روی شیشه ، تعبیر خواب شکستن شیشه نوشابه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب شیشه

تعبیر خواب شیشه شکسته

1- شیشه شکسته در خواب نشانه خلاص شدن از احساسات منفی مشکلاتی است که مدت ها گریبان شما را گرفته است.
2- تعبیر خواب شیشه شکسته نشان می دهد شما کنترل زندگی خود را ندارید و دیگران در زندگی و تصمیمات شما دخالت می کنند.
3- این خواب به شما هشدار می دهد که زمان آن رسیده که زندگی تان را در دست بگیرید. شما نباید اجازه دهید مردم روی زندگی شما تاثیر بگذارند.
4- اگر در خواب دیدید که شیشه شکسته پوست دست شما برید ولی آن را از دستتان خارج کردید تعبیرش این است که شما سعی می کنید کسانی که برایتان مشکل ایجاد می کنند را از زندگی حذف کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
5- اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانه آن است که بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد .
6- اگر در خواب تصویر خود را در شیشه پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شکست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است .
7- اگر در خواب چهره خود و دیگران را در شیشه پنجره ببینید ، نشانه آن است که شما دوستان خود را فریب می دهید .
8- گرفتن کریستال از کسی در خواب ، نشانه آن است که به خاطر استعداد و هوش خود ستایش خواهید شد .
9- اگر در خواب ظروف کریستال به کسی هدیه بدهید ، نشانه آن است که به تعهدات خود نمی توانید به موقع عمل کنید و شکست می خورید .
10- اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که جشن نامزدی خود را به هم خواهد زد .
11- اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که برای شادی و سربلندی خود تقلا خواهد کرد .
12- اگر در خواب از شیشه پنجره به جایی نگاه کنید ، علامت آن است که ناچار می شوید زیر دست کسی کار کنید .
13- اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانه آن است که در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت .
14- اگر زنی در خواب چهره مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است ک که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و نزدیکانش می شود .
15- اگر مردی در خواب چهره زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است که در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و کار خود را به نابودی می کشد.


تعبیر خواب شکستن شیشه

16- اگر در خواب دیدید که کسی شیشه را شکست تعبیرش به دختر و پسر بودن او مربوط می شود. اگر کسی که شیشه را شکست دختر بود تعبیرش این است که دوست دارد با شما رابطه طولانی مدتی را شروع کند. از طرف دیگر اگر پسر شیشه را شکست تعبیرش این است که او پشتیبان شما خواهد بود.
17- اگر شخص بیماری این خواب را ببیند نشانه خوبی است و به زودی سلامتی اش را به دست خواهد آورد.

آنلی بیتون می‌گوید :
18- شکستن شیشه در خواب ، نشانه آن است که در اثر تصادف و زودتر از موعد طبیعی خواهید مرد .
19- شکستن ظروف شیشه ای در خواب ، نشانه آن است که قراردادهای کاری به شکل نامطلوبی پایان می یابد .


تعبیر خواب راه رفتن روی شیشه

20- اگر خواب دیدید که کسی روی شیشه شکسته راه می رفت تعبیرش این است که شما اخیرا مشکلات زیادی را تجربه کرده اید و موقعیت های بدی داشته اید و نمی دانید چگونه از این دوران دشوار خارج شوید.


تعبیر خواب لیوان شکسته شده

21- تعبیر دیدن لیوان شکسته در خواب نشانه تصمیمات اشتباه شماست. این تصمیمات نه تنها به شما بلکه به خانواده نیز صدمه می زند. سعی کنید در زندگی منطقی تر و آگاه تر باشید.


تعبیر خواب شکستن شیشه نوشابه

22- تعبیر دیدن شیشه نوشابه شکسته در خواب به این موقعیت بستگی دارد که آیا شیشه پر است یا خالی. اگر شیشه پر از نوشابه بود تعبیرش این است که در آینده نزدیک مشکلات مالی زیادی را تجربه خواهید کرد و پول زیادی را از دست خواهید داد.


تعبیر خواب شکستن آینه

23- تعبیر دیدن آینه شکسته در خواب معمولا نماد بدبختی و غم و اندوه است.
24- البته تعبیر دیگر این خواب این است که شما تصور اشتباهی در مورد خود دارید. همچنین ممکن است در زندگی اعتماد به نفس لازم را نداشته باشید. در این صورت بهتر است از مشاوره دیگران استفاده کنید.
25- اگر در خواب دیدید که خودتان عمدا آینه را شکستید تعبیرش این است که از خود و ظاهر خود راضی نیستید . شما دوست دارید زندگی خود و دیگران را تغییر دهید.
26- اما اگر آینه به صورت تصادفی شکست تعبیرش این است که آماده تغییر نیستید. شما ترجیح می دهید در همان مرحله بمانید.


تعبیر خواب خوردن شیشه شکسته

27- تعبیر خوردن شیشه شکسته در خواب این است که خطر بزرگی در کمین شماست. مراقب باشید!


تعبیر خواب شیشه ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
28- دیدن شیشه به خواب ، دلیل زن باشد و گویند ، دلیل بر خدمتکار خانه است ، لکن ثباتش نباشد .
29- اگر دید که شیشه به وی دادند ، دلیل که زنی درویش بخواهد .
30- اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود ، دلیل که زنی توانگر بخواهد و دیندار .
31- اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد ، دلیل است مال زنی بخورد .
32- اگر دید شیشه بشکست ، دلیل که زن بمیرد .


تعبیر خواب شیشه منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود .
34- اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است .
35- شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه .
36- اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید .
37- اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند . اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد .
38- شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است .
39- شیشه سیاه خوب نیست .
40- تعبیر خواب شیشه زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید .
41- اگرشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است .

ترجمه : معصومه راهی

تعبیر خواب شیشه

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب پنجره : ۳۲ نشانه و تفسیر دیدن پنجره در خواب

تعبیر خواب قفل : 33 نشانه و تعبیر دیدن قفل در خواب

تعبیر خواب آینه : تفسیر و تعبیر دیدن آینه در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.1 از 5 (18 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

!سینا | ۴ ماه پیش
این تعبیر کامل نیست زیرا فقط به شکستن شیشه توجه داشته است درحالیکه شیشه پاک کردن وتمیز نمودن پنجرهه ها ودربهای شیشه ای ویاشیشه اتومبیل و... هم درخواب هستند.
0
0

hits