دلگرم
امروز: جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۴ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب سنگ : 38 نشانه و تعبیر دیدن سنگ در خواب
73
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب سنگ دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن سنگ در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب سنگ دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب سنگ ، تعبیر خواب دیوارهای سنگی ، تعبیر خواب سنگ شدن انسان ، تعبیر خواب پرتاب سنگ ، تعبیر خواب سنگریزه ، تعبیر خواب سنگ بزرگ و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب سنگ

1- سنگ ها درخواب نمادی از شخصیت قدرتمند و انعطاف پذیر شماست. خواب همچنین نشانه غیر قابل تغییر بودن شرایط یا عدم سازگاری با محیط را نشان می دهد. شما یا هر شخص دیگر دوست ندارید با شرایط و محیط سازگار باشید.
2- خواب سنگ دیدن همچنین نمادی از ماندگاری، استقامت و قدرت های غیر قابل تغییر است. برای برخی دیگر این خواب، احساس گناه و خاطرات تلخ و صدمه و آسیب است.
3- سنگ در خواب نشانه عشق و اعتماد به نفس پایدار است.
4- سنگ در خواب زنان نشانه این است که صبور باشید و در کارتان ثابت قدم باشید و اجازه ندهید رفتارهای دیگران شما را از زندگی دور کند.
5- اگر مردی خواب سنگ دید تعبیرش این است که باید در رفتار خود با دیگران دقت کنید. اگر دوست ندارید عزیزانش را از دست بدهید باید هر چه زودتر سبک زندگی خود و نحوه برخوردش را عوض کند.
6- تعبیر دیدن سنگ های در حال سقوط در خواب نشانه وجود دغدغه های زیاد است. شما فرد بد شانسی هستید و هر چه میخواهید مشکلات را از سر راه خود بردارید مشکل دیگری سر راهتان قرار میگیرد. به همین دلیل بسیار ناراحت و غصه دار هستید و امید خود را از دست داده اید. اما نا امیدی پایان راه نیست. به هیچ عنوان تسلیم نشوید. قطعا با کمک خداوند به مراد دلتان می رسید.
7- تعبیر دیدن سنگ صیقلی و تمیز در خواب نشانه فراوانی، رونق و بهتر شدن روابط است.
8- اگر در خواب وسایل یا مبلمان سنگی دیدید تعبیرش این است که احتمالا در ازدواجتان مشکل به وجود آمده است. شما قصد ازدواج دارید اما خانواده شما در مورد موضوعی با شما مشکل دارند و این اختلاف نظر ممکن است به جدایی شما و همسرتان ختم شود. این خواب نشانه دردسر ها و مشکلات مالی بزرگ است.

آنلی بیتون می‌گوید :
9ـ دیدن سنگ در خواب ، نشانة آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد .
10ـ راه رفتن از میان سنگها در خواب ، نشانة آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت .
11ـ اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است پس از کسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید .
12ـ اگر خواب دیدید از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید ، تعبیرش آن است که به نومیدی دچار خواهید شد . اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمینها ، اضطراب و نگرانی بسیار دارید ، علامت آن است که در معامله ای توفیق می یابید و سودی به چنگ می آورید .
5ـ تعبیر دیدن ریگهای کوچک در خواب ، آن است که از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد .


تعبیر خواب دیوارهای سنگی

6- تعبیر دیدن دیوار سنگی در خواب نشانه اطمینان در مورد چیزی است. شما به خود و موقعیت توانایی فعلی تان اعتماد دارید. در بعضی موارد این خواب نشانه نگرش سرسختانه و عدم توانایی شما در سازگاری با شرایط یا تغییر باورهای شما و انعطاف پذیری شما نسبت به عقاید ونگرش های قدیمی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
7- اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است . اگر در راه یا مثلا در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می کردید مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می باشد .
8- اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است .
9- اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می برید و چیزهائی پیدا می شوند که می توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند .

تعبیر خواب سنگ شدن انسان

10- اگر خواب دیدید که اعضای پایینی بدن شما مانند کمر و پایتان تبدیل به سنگ شده بود تعبیرش این است که گردش خون شما در عالم واقعیت ضعیف است و در این مورد دچار مشکل شده اید.
11- خواب تبدیل شدن به سنگ همچنین این مفهوم را می رساند که چیزی مانع حرکت شما در زندگی شده است و به همین دلیل احساس درماندگی و ضعف می کنید.


تعبیر خواب پرتاب سنگ

12- اگر خواب دیدید که به کسی سنگ پرتاب کردید تعبیرش این است که وضعیت شما آشفته است و از لحاظ احساسی دچار مشکل شده اید. این خواب در واقع تمایل شما را برای صدمه زدن به دیگران نشان می دهد زیرا آن شخص شما را عذاب می دهد.
13- پرتاب سنگ همچنین نشانه حسادت و عصبانیت و تلخی زندگی و همچنین بیانگر خودخواهی و رفتار متکبرانه شما با مردم است. اگر اینگونه رفتارها در شما وجود دارد سعی کنید هر چه زودتر آن را ترک کنید. زیار به زودی باعث می شود همه از شما فاصله بگیرند.
14- اگر در خواب ببیندی کسی به شما سنگ پرت میکند تعبیرش این است که شما قربانی تمایلات و هوس های آن شخص خواهید شد. احتمالا کسی پشت سر شما نقشه می کشد و به دنبال آسیب جدی به شماست.

آنلی بیتون می‌گوید :
15ـ اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید ، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد .
16ـ اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید ، نشانه ی آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی ، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت .


تعبیر خواب جمع کردن سنگ

17- اگر در خواب دیدید که از روی زمین سنگ جمع کردید تعبیرش این است که در کارتان موفق خواهید شد.


تعبیر خواب راه رفتن روی سنگ

18- اگر خواب دیدید که روی سنگ ها راه می روید تعبیرش این است که در مسیر زندگی سختی های زیادی را متحمل می شوید واین وضعیت شما را به شدت آزار می دهد.

تعبیر خواب سنگریزه

19- تعبیر دیدن سنگ و سنگریزه های ساحل درخواب نشانه موانع و مشکلات کوچک است که با عقل و تجربه بر آن ها غلبه خواهید کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
20- اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می دارید مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید .

تعبیر خواب سنگ بزرگ

21- اگر درخواب دیدید که سنگ بزرگی به سمت شما قل می خورد و شما از آن فرار میکردید تعبیرش این است که خطر بزرگی شما را تهدید می کند. آگاه باشید و مراقب اطراف و حرکات آن ها باشید.
22- تعبیر دیگر این خواب ترس ها و عقده های رها شده از سوی کسی است که با شما مشکل دارد. این موضوع باعث ناراحتی شدید شما خواهد شد. هر چه زودتر از شر این فرد خلاص شوید زیرا ممکن است آسیب جدی ببینید.
23- تعبیر دیدن سنگ های بزرگ در خواب نشانه مشکلات بزرگ، نزاع ها و اختلاف نظر های شدید میان شما و دیگران است.


تعبیر خواب نشستن روی سنگ

24- اگر در خواب دیدید که روی سنگ نشسته اید تعبیرش این است که منتظر چیزی یا کسی هستید.


تعبیر خواب سنگ شکستن

25- تعبیر دیدن سنگ شکسته و شکستن سنگ در خواب نشانه موفقیت و رسیدن به اهداف و آرزوهایتان است.


تعبیر خواب خانه سنگی

26- تعبیر خانه ساخته شده از سنگ نشانه ارثیه و پول خوبی است که به شما خواهد رسید.


تعبیر خواب انگشتر سنگی

27- تعبیر دیدن انگشتر سنگی در خواب نشانه سود و منفعت است. هرچه سنگ قیمتی تر و ارزشمند تر باشد تعبیرش بهتر است.


تعبیر خواب سنگ ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
28- دیدن سنگ ها در خواب ، سختی است در کارها .
29- اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می کرد ، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند .
30- اگر دید که سنگ از کوه می تراشید ، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند .
31- اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد ، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود .
32- اگر دید بر کسی سنگ می انداخت ، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد .
33- اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد ، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند .

تعبیر خواب سنگ از نظر امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
سنگ در خواب برچهار وجه است .
34- مال .
35- مهتری و ریاست .
36- سختی ومشقت در کارها .
37- کسب با زحمت و رنج .

تعبیر خواب سنگ حضرت یوسف

یوسف نبی علیه السلام گوید :
38- دیدن سنگ مرمر نعمت بود

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب کاشی : 22 نشانه و تفسیر دیدن کاشی در خواب

تعبیر خواب شن : 22 نشانه و تعبیر دیدن شن و ماسه در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (73 رای)  

۷ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

حسن | ۶ روز پیش
سلام خواب دیدم سنگهای ۶گوش وزیبا جمع میکردم. تعبیرش چیست؟تشکر
0
0
سعدی | ۲ هفته پیش
سلام،من خواب دیدم پرنده زیبایی ۴ تا سنگ با نوک برام آورد،به شکل تخم مرغ که رنگ ۲تاشو یادمه مرمر ودومی به رنگ سبز بود.
0
1
دلارا | ۱ ماه پیش
سلام درود من خواب دیدم که سنگهای تخت کوچک را در زمین میکارم
و به دیگران میگم به قدرت خدا اینها جوانه میزنند و تبدیل به درخت میشون... تعبیرش چیست؟
0
2
محمد | ۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم سنگ بزرگی روی دوشمه داخل کیسه ولی سبک برای ساخت مدرسه اما مدرسه از وسط قبرستانی عبور میکند(واقعی ) برادرم را دیدم کنار قبر یک سید بزرگوار درحال قرآن یا نوحه خوانی برای جمعی از مردم نشسته بودند تلاوت می‌کرد لطف فرمایید تعبیرش چیست ممنون
1
1
فرح | ۷ ماه پیش
سلام تعبیرخواب اینکه مادرشوهرم سنگ بزرگ دستش بودومن ازهوش رفته بودم وشوهرم روسینم نشسته بودومیخواست منوخفه کنه ومادرش هم باسنگ بزرگی که دستش بودمیخواست بکوبه روسرم ومنوبکشن که من چشماموبازکردم وگفتم میخواستین منوبکشین؟تعبیرش چیه؟ممنونم اگه لطف کنین
3
6
پاسخ ها:
مادر شوهر | ۵ ماه پیش
احتمالا میخواسته نصیحتت کنه و بهتره از این ببعد هرچی گفت بگی چشم،بین خودش و پسرش اختلاف نندازی، اون سنگ خیلی بزرگه نماد زبون خیلی دراز شما هستش، در کل نبینم دیگهبری جایی چقلی زندگیتو بکنی
3
8
سیما | ۲ سال پیش
سلام تعبیر خواب اینکه چند نفر دنبالم کردند و به سمتم سنگ پرتاب میکنن و من جاخالی میدم تا به من نخورد و دوباره من به سمت انها سنگ پرتاب میکنم چیست
من خودم خانم هستم و در خواب چند آقا به من سنگ پرتاب میکردند
28
92

hits