مجله دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۷ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب دختر : 39 نشانه و تعبیر دیدن دختر در خواب
48
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن دختر تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن دختر در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب دختر دیدن تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب دختر ، تعبیر خواب دختر زیبا ، تعبیر خواب دختر زشت ، تعبیر خواب دختر لاغر ، تعبیر خواب دختر شدن ، تعبیر خواب دختر بدکاره و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب دختر

1- دختر در خواب سمبل لطافت، زنانگی، ثروت و سعادت و رویدادهای غیر منتظره در آینده است. این خواب همچنین به شما این نوید را می دهد که صاحب فرزند دختر می شوید.
2- تعبیر رقصیدن دختر در خواب نشانه عشق در حال ظهور است. این خواب نشانه شروع یک رابطه عاشقانه است. این رابطه برای شما بسیار غیر منتظره است به طوری که حتی فکر آن را نیز نمی کردید.
3- اگر در خواب دیدید که دخترتان را بوسیدید تعبیرش این است که از آن دختر به شما خیر و منفعت خواهد رسید. تعبیر دیگر این خواب نشانه رویداد بسیار لذت بخش و غیر منتظره است.
4- اگر در خواب دیدید که دختری گریه می کند تعبیرش این است که در آینده اتفاقات بدی برایتان خواهد افتاد و به احتمال زیاد شریک زندگی و معشوق تان به زودی به شما خیانت می کند یا کاری انجام می دهد که به مزاق شما خوش نمی آید و شما از این بابت بسیار ناراحت هستید.
5- تعبیر دیدن این خواب که دختری شام آماده می کند ، نشانه وجود شایعات و رسوایی درباره آن دختر است که به سرعت گسترش می یابد.
6- اگر زن متاهلی خواب ببیند که دختری دارد تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می شوید. شاید همسرتان را در تصادف یا به علت بیماری مرگبار از دست خواهید داد.
7- اگر در خواب دختران زیادی دیدید تعبیرش این است که به زودی پاداش خوبی را دریافت خواهید کرد. پروژه های سودآوری در انتظار شماست و ثروت مند هستند.
8- اگر در خواب دیدید که با دختری بازی میکردید تعبیرش این است که از بودن در جمع لذت می برید و دوست دارید زندگی سرگرم کننده ای داشته باشید.


تعبیر خواب دختر ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
9- دختر به خواب دیدن ، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد . اگر بیند او را دختری آمد ، یا کسی دختر به وی بخشید ، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است . اگر بیند که دختر او بمرد ، تاویلش به خلاف این است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
10- اگر در خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید .

لوک اویتنهاو می گوید :
11- تعبیر دیدن دختر در خواب : شادی ؛ شادمانی
12- تعبیر خواب دختری که در حال دعا باشد ، شکست است
13- تعبیر خواب بوسیدن دختر ، ابراز کردن یک خواهش است

آنلی بیتون می‌گوید :
14ـ اگر دختر خود را به خواب ببینید ، تعبیرش آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می گشاید .
15- اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی دهد ، تعبیرش آن است که در آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید .


تعبیر خواب دختر زیبا

16- تعبیر دیدن دختر زیبا و جذاب در خواب نشانه خوشبختی شما و خانواده تان است. این خواب پیش بینی می کند که پروژه ها و فعالیت های کاری شما در آینده، رضایت بخش خواهد بود.
17- تعبیر دیدن یا ملاقات کردن دختر زیبا در خواب نشانه بخت و شانس خوب است. این موضوع در مورد مسائل کاری یا زندگی شخصی شما صدق می کند. به زودی به آنچه مدت ها انتظارش را می کشیدید خواهید رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
18- اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید . نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است . اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :
19 - اگر در خواب دختری زیبا ببینید ، علامت آن است که در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد .


تعبیر خواب دختر زشت

20- تعبیر دیدن دختر زشت در خواب نشانه وفادار بودن دختر مورد علاقه شماست. از این نظر خیالتان راحت باشد.


تعبیر خواب دختر لاغر

21- تعبیر دیدن دختر لاغر و نهیف در خواب نشانه بیماری است که شما را به شدت غمگین و افسرده کرده است.

آنلی بیتون می‌گوید :
22- اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید ، علامت آن است که در خانوادة شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت .


تعبیر خواب دختر شدن یک مرد

23- اگر مردی درخواب دید که دختر شده است، تعبیرش این است که دچار اختلالات عاطفی و عدم تعادل روانی در زندگی است. احتمالا دوران سختی را سپری می کند و این موضوع باعث شده که رفتار و عمل او کاملا عجیب و غریب به نظر برسد.

آنلی بیتون می‌گوید :
24ـ اگر مردی خواب ببیند دختر است ، علامت آن است که فردی سست اراده ، یا هنر پیشه ای خواهد شد که نقش زنان را بازی می کند .


تعبیر خواب دختر جوان دیدن

25- تعبیر دیدن دختر جوان در خواب این است که اتفاقی در زندگی تان می افتد که شما از خوشحالی جسم و روحتان تسلی پیدا خواهد کرد. این خواب نشانه عشق جدید در حال ظهور است. شما دوباره عاشق می شوید و زندگی تازه ای را شروع می کنید.


تعبیر خواب ازدواج با دختر

26- اگر خواب دیدید که با دختری ازدواج کردید تعبیرش این است که با فردی دلسوز و مهربان و متعهد و صمیمی آشنا می شوید و با پشتیبانی و کمک او به اوج موفقیت می رسید.
27- اگر در خواب تلاش کردید تا با دختری که مورد علاقه تان است ازدواج کنید تعبیرش این است که سعی می کنید از تجربیات دیگران استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
28- اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید .


تعبیر خواب دزدیدن یک دختر

29- اگر خواب دیدید که دختری را دزدیدید تعبیرش این است که در آینده عاشق می شوید و او را مجبور می کنید تا با او ازدواج کنید. این امکان وجود دارد که با این رفتارتان آینده ای پر از اندوه و غم و نا امیدی را در زندگی تجربه خواهید کرد. جاه طلبی های شما باعث ناهنجاری های شما و اطرافیانتان می شود.


تعبیر خواب دختر بدکاره

30- تعبیر دیدن دختر بدکاره و بی پروا با ظاهری نا مناسب در خواب نشانه این است که شما از لحاظ جنسی در شرایط بدی هستید و سعی می کنید خودتان را کنترل کنید. به همین دلیل دچار افسردگی شده اید.

تعبیر خواب شانه زدن مو دختر

31- اگر در خواب دیدید که دختر مشغول شانه کردن موهایش بود تعبیرش این است که با به زودی با او ازدواج خواهید کرد. اگر آن دختر خواهر شما بود تعبیرش این است که بختش باز خواهد شد.
32- تعبیر دیگر دیدن خواب شانه زدن موی دختر این است که با دوستتان دوباره رابطه برقرار خواهید کرد. این رابطه تا ابد پایدار خواهد ماند.
33- اگر در خواب دیدیدکه شما موی او را شانه می کردید تعبیرش این است که هدیه ای بسیار گرانقیمت و لوکس به او هدیه می دهید. علاوه بر این این امکان وجود دارد که از سوی نزدیکانتان اخبار جالب و هیجان انگیزی را بشنوید.


تعبیر خواب قدم زدن با دختر

34- اگر در خواب دختری را دیدید که در باغ قدم می زدید تعبیرش این است که به زودی خوشحال و ثروتمند خواهید شد.


تعبیر خواب دختر با موهای بلند

35- اگر این خواب را دختری ببیند تعبیرش این است که از لحاظ معنوی جایگاه بالایی دارد و الگوی بسیار خوبی برای اطرافیانش است و اگر مردی این خواب را دید تعبیرش بد بوده و نشانه غم و اندوه است.


تعبیر خواب دختر ناتنی داشتن

36- تعبیر دیدن دختر ناتنی در خواب این است که مجبورید مسئولیت کارهای دیگران را بپذیرید. احتمالا در خانواده یا در محل کارتان افراد بی مسئولیتی هستید که آرامش را از شما گرفته است. این موضوع باعث ناراحتی شما و اطرافیانتان خواهد شد.


تعبیر خواب فرزند دختر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
37- چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید .
38- اگر خواب ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد .


تعبیر خواب حرف زدن با دختر

لوک اویتنهاو می گوید :
39- تعبیر خواب صحبت با دختر : خبرهای خوب

ترجمه : معصومه راهی

تعبیر خواب دختر

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر کامل خواب بچه : 48 نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

تعبیر خواب نوزاد : 22 نشانه و تفسیر دیدن نوزاد در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (48 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است