دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۰۸ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۱۷ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب تگرگ : 23 نشانه و تعبیر دیدن تگرگ در خواب
7
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب دیدن تگرگ تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های تگرگ دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب تگرگ دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تگرگ ، تعبیر خواب تگرگ و رعد و برق و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

خواب تگرگ

تعبیر خواب تگرگ

1- تعبیر تگرگ در خواب ناامیدی است. مخصوصا برای کسانی که عاشق هستند.
2- تگرگ در خواب عاشقان نشانه جدایی است
3- تعبیر خواب تگرگ برای تجار و کشاورزان نشانه ورشکستگی مالی است.
4- اگر در خواب تان تگرگ برایتان لذت بخش بود و آسیبی به شما نرساند تعبیرش این است که به سود و رفاه مالی خوبی دست پیدا خواهید کرد .
5- اگر بیماری خواب تگرگ دید و از آن لذت برد تعبیرش این است که به زودی سلامتیش را به دست خواهد آورد.
6- اگر در خواب دیدید که در یک روز آفتابی و در تابستان گرم روی سرتان تگرگ می بارید تعبیرش این است که سرنوشت بازی بدی را برایتان رقم می‌زند و ممکن است در لحظه‌ای که حتی تصورش را نمی کردید آن روی بدن زندگی را ببینید و اگر در هنگام تگرگ در خارج از خانه بودید تعبیرش این است که نمی توانید از چالش های زندگی فرارکنید. اما اگر در خانه بودید تعبیرش خوب است. ممکن است با تدبیر و درایت بتوانید چالشهای سخت زندگی را پشت سر بگذارید.
7- اگر روی زمین از تگرگ سفید شد تعبیرش این است که نقشه هایی که برای آینده چیده اید به واقعیت نخواهد پیوست. سعی کنید برای آینده خود تصمیمات بهتری بگیرید.


تعبیر خواب تگرگ ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
8- تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است ، مگر اندک بود . اگر به وقت خود بود ، دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت بود ، تگرگ دیدن نه به وقت خود ، دلیل بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را .

تعبیر خواب تگرگ امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
9- دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است
اول : بلا .
دوم : خصومت ودشمنی .
سوم : لشگر .
چهارم : فحطی .
پنجم : بیماری .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
10- تگرگ در خواب هم می تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبیعت .
11- اگر تگرگ در خواب ما ملایم باشد رحمت الهی است . نعمت و خیر و برکت است و به میزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان می آید از رحمت و نعمت بهره مند می شویم و اگر شدید باشد خشم و غضب است و گویای آن است که بد اتفاق می افتد و گرفتار حادثه ای نا خواسته می شویم .
12- دیدن تگرگ رنگین در خواب خوب نیست . به هر رنگی که باشد .
13- اگر آتشی افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند نیکو است چون این معنی را می رساند که فتنه خاموش می شود و حادثه ای که قرار است به بیننده خواب آسیب برساند خنثی می گردد .
14- مشاهده تگرگ درشت برای زنان خانه دار گفتگوی خانوادگی است .
15- اگر دیدید که تگرگ در جاهای دیگر می بارد و در خانه شما نمی ریزد خواب شما می گوید از یک رنج عمومی مصون می مانید . عکس این هم صادق است یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما بریزد گرفتار مصیبتی می شوید که دیگران از آن سهمی ندارند .

لیلا برایت می‌گوید :
16- اگر در خواب ببینید که زیر بارش تگرگ گیر افتاده‌اید ، بیانگر اختلافات خانوادگی است .

تعبیر خواب تگرگ و رعد و برق

17- تعبیر خواب رعدوبرق و تگرگ شنیدن اخبار بد و مشکلات جدی است.
18- تعبیر تگرگ به همراه باران در خواب نشانه پایان موفقیت های شماست. اگر بعد از باران توانستید خورشید را ببینید تعبیرش این است که پایان شب سیه سپید است و می‌توانید به آینده امیدوار باشید. به زودی مشکلات حل خواهد شد. اگر زن جوان این خواب را دید تعبیرش این است که می‌تواند به زندگی عاطفی خود امیدوار باشد و عشق به سمت او باز می‌گردد.
19- اگر تگرگ را به همراه طوفان دیدید تعبیرش این است این است که به زودی به مصیبت و غم مبتلا می شوید. هر چه تگرگ بزرگتر بود مصیبت‌ها و اتفاقات نیز بزرگتر خواهد بود.
20- اگر تگرگ روی سر شما افتاد تعبیرش این است که در زندگیتان تصمیمات اشتباهی می‌گیرید و به همین دلیل در نگاه دیگران منفور و بی ارزش می شوید.

آنلی بیتون می‌گوید :
21- اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می بارد ، علامت آن است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت .
22- اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می آید ، علامت آن است که بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می کند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که بعد از چند شکست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت خواهدشد .
23- اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید ، علامت آن است که با رنج و زحمت به موفقیتهایی دست خواهید یافت .

ترجمه : معصومه راهی

خواب تگرگ

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر کامل خواب باران : ۷۸ نشانه و تفسیر دیدن باران در خواب

تعبیر خواب چتر : ۵۱ نشانه و تفسیر دیدن چتر در خواب

تعبیر خواب رنگین کمان : ۲۳ نشانه و تفسیر دیدن رنگین کمان در خواب

تعبیر خواب طوفان : 17 نشانه و تعبیر دیدن طوفان در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
2.3 از 5 (7 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits