دلگرم
امروز: سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
راهنمای شرایط و فرایند گرفتن معافیت جریمه مشمولان غایب
2
زمان مطالعه: 9 دقیقه
اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب : یکی از روش‌ هایی است که برای افرادی که به هر دلیل نتوانسته‌ اند در زمان مقرر به خدمت سربازی بروند، در نظر گرفته شده است. چه کسانی می‌ توانند از بخشنامه جریمه غیبت استفاده کنند؟

فرآیند اخذ کارت معافیت جریمه مشمولان غایب

پرداخت جریمه غیبت، امکان و امتیازی است که از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی، برای برخی از مشمولان در نظر گرفته شده است. بر اساس مقررات این قانون، افرادی که مدت معینی را در غیبت به سر برده و در خصوص خدمت سربازیشان تعیین تکلیف نکرده باشند، می‌توانند با پرداخت مبالغ مشخصی، کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی دریافت کنند.

مبلغ این جریمه برای مشمولان غایب به دو عامل اصلی بستگی دارد؛ مدرک تحصیلی مشمول و تعداد سال‌های غیبت وی.

مشمولانی که بیش از 8 سال از زمان مشمولیت آن‌ها گذشته و به خدمت اعزام نشده‌اند، می‌توانند از این نوع معافیت بهره‌مند شوند.
این معافیت برای افرادی است که به عنوان مشمول غایب شناخته می‌شوند و تاکنون به هیچ وجه در خدمت سربازی حضور نداشته‌اند.

الف) مشمولین خدمت وظیفه عمومی:

۱- کسانی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مدت غیبت آنان به بیش از ۸ سال تمام می رسد در شمول این مقررات قرار می گیرند.

۲- ملاک محاسبه برای شروع غیبت مشمولین وظیفه غایب بیش از ۸ سال،مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۳ (18 سال تمام) می باشد.

۳- مشمولین وظیفه غایبی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده اند، ملاک محاسبه شروع غیبت آنان از سن ۱۸ سال تمام خواهد بود.

۴- بر اساس مقررات تدوین شده کسانی که در سامانه سازمان وظیفه عمومی ثبت نام نموده اند در اولویت رسیدگی قرار دارند.

۵- برای اعمال تخفیف در مبالغ تعیین شده برای مشمولان غایب متاهل ، ملاک محاسبه دارا بودن همسر دائم و فرزندان قانونی خواهند بود.

۶- در اجرای مقررات مشمولین وظیفه غایبی که با جعل و دسیسه مدارک غیر واقعی تهیه و ارائه نموده و یا کتمان حقیقت نمایند ازطریق سازمان وظیفه عمومی به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی تا به جرم آنان رسیدگی شود.

شرایط معافیت از خدمت

ب) سربازان حین خدمت:

۱- سربازان حین خدمت که قبل از اعزام به خدمت سربازی و تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بیش از ۸ سال غیبت داشته باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند.

مثال۱: مشمول متولد ۱۵/۱۲/۶۷ که در تاریخ ۳۱/۰۳/۸۵ موفق به اخذ دیپلم گردیده و پس از آن نیز ادامه تحصیل نداده است چنانچه از تاریخ ۱۹/۰۸/۹۳ مشغول به خدمت شده باشد، غیبت وی از ۱/۱۲/۸۵ محاسبه شده و تا تاریخ ۱۹/۸/۹۳ دارای بیش از ۸ سال غیبت خواهد بود و در شمول این معافیت قرار می گیرد.

مثال۲: مشمول در تاریخ ۱۹/۲/۹۴ به خدمت اعزام ومشغول خدمت می گردد در صورتی که غیبت وی تا پایان سال ۹۳ به بیش از ۸ سال تمام برسد در شمول معافیت قرار خواهد گرفت.

2- سربازان حین خدمت در صورتی که به خدمت اشتغال دارند ،پس از احراز شرایط و گذراندن مراحل رسیدگی از خدمت ترخیص خواهند شد.

ج) سربازان فراری:

سربازان فراری که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از ۸ سال گذشته باشد و تاکنون نیز مشغول به خدمت نشده باشند در شمول این مقررات قرار خواهند گرفت، لازم به توضیح است که مدت فرار آنان تا پایان سال ۹۴ محاسبه می شود .

مثال: مشمول متولد ۵/۴/۶۷ با مدرک تحصیلی سوم دبیرستان که در تاریخ ۱۹/۵/۸۶ به خدمت اعزام ودرتاریخ ۲۲/۱۰/۸۶ از خدمت فرارکرده و خود رامعرفی ننموده است، دراین صورت غیبت وی تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ بیش از ۸ سال بوده ودر شمول معافیت قرار خواهد گرفت.

د) دانشجویان:

۱- شروع غیبت دانشجویانی که درحال تحصیل بوده وتحصیلات خودرا به اتمام نرسانده اند و تا پایان ۳۱/۰۶/۹۳ انصراف داده ویا اخراج شده باشند، ازتاریخ فراغت ازتحصیل مقطع قبلی ودانشجویانی که تحصیل خود را به اتمام رسانده وبه عبارتی فارغ التحصیل گردیده اند از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع محاسبه خواهد شد و چنانچه مدت غیبت آنان تا پایان سال ۱۳۹۴ به بیش از۸ سال برسددر شمول این معافیت قرار می گیرند.

مثال۱: تاریخ ورود به سن مشمولیت مشمول متولد ۱۵/۱۲/۶۸ ، ۱/۱۲/۸۶ بوده و درصورتی که قبل از این تاریخ تحصیل خود را به اتمام رسانده باشد غیبت مشمول از۱/۱۲/۸۶ و چنانچه بعد از این تاریخ تحصیل خود را به اتمام رسانده باشد غیبت وی از تاریخ اتمام تحصیل محاسبه می گردد.

مثال۲: در صورتی که مشمول در تاریخ ۳۱/۰۶/۸۹ ازمقطع کارشناسی پیوسته انصراف داده باشدغیبت وی از تاریخ فراغت از تحصیل درمقطع دیپلم (رشته های فنی وحرفه ای وکارودانش) ومقطع پیش دانشگاهی(رشته های نظری) محاسبه می گردد.

مثال ۳: در صورتی که مشمول در تاریخ ۳۱/۶/۸۶ از مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته فارغ التحصیل شده باشد غیبت وی از تاریخ ۳۱/۶/۸۶ محاسبه می گردد.

۲- در صورتی که تحصیل در مقاطع دانشگاهی منجر به انصراف یا اخراج شده ومدرک آنان معادل مقطع پایین ترگردیده باشد ، شروع غیبت از تاریخ انصراف یا اخراج محاسبه می گردد.

مثال: مدت غیبت دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که در تاریخ ۳۱/۰۶/۸۷ از مقطع کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک معادل کاردانی انصراف داده ویا اخراج شده باشد، از تاریخ ۳۱/۰۶/۸۷ محاسبه شده ولذا در شمول این معافیت قرار نمی گیرد.

3- مشمولانی که قبل یا بعد از سن مشمولیت از کشورخارج شده وبااخذ معافیت تحصیلی، درخارج ازکشور مشغول به تحصیل شده اند، در صورتی که در مهلت سنوات مجاز تحصیلی(عادی)، فارغ التحصیل شده باشند ، شروع غیبت آنان از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع وچنانچه پس از اتمام سنوات مجاز تحصیلی، فارغ التحصیل شده باشند غیبت آنان از تاریخ اتمام سنوات مجازمحاسبه می گردد.

غیبت خدمت سربازی

4- مدت غیبت مشمولانی که به عنوان فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورتحصیل می نمایند برابر بند(۳) محاسبه می گردد.

۵- مشمولانی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شده وبدون اخذ معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند ، شروع غیبت آنان از زمان رسیدن به سن مشمولیت محاسبه، لکن مبلغ جریمه آنان براساس مدرک تحصیلی ارائه شده اخذ می گردد.

6- تشخیص آخرین مدرک تحصیلی مشمولان غایبی که مقیم خارج ازکشورهستند(اعم از این که با معافیت تحصیلی یا بدون آن از کشورخارج شده باشند)، بسته به نوع مدرک تحصیلی با وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ومرکز اموربین الملل ومدارس خارج ازکشور می باشد که البته مدرک ارائه شده با اطلاعات موجود در سامانه وظیفه عمومی مورد راستی آزمایی قرار می گیرد.

تذکرات :

۱)در صورتی که مشمولان فوق به علت انصراف ، اخراج و یا ترک تحصیل نتوانسته باشند مقطع تحصیلی خود را به اتمام برسانند ، شروع غیبت آنان از تاریخ فراغت در مقطع قبل محاسبه می گردد.

2)آخرین مدرک تحصیلی مشمولین وظیفه غایب ملاک عمل بوده و سازمان وظیفه عمومی با توجه به اطلاعات مربوط به سوابق معافیت تحصیلی متقاضیان در سامانه جامع،در خصوص صحت و سقم آخرین مدرک تحصیلی آنان از مبادی ذیربط راستی آزمایی خواهد نمود.

۳)در اجرای مقررات از متقاضیان این طرح تعهد محضری مبنی بر صحت مدارک تحصیلی ارائه شده اخذ خواهد شد ، بدیهی است در صورت احراز هرگونه تقلب در خصوص مدرک مذکور نسبت به ابطال کارت معافیت آنان اقدام و این دسته مشمولان حق هیچ گونه اعتراض و شکایت حقوقی و کیفری را نخواهند داشت.

فرایند اقدام

گام اول : پیش ثبت نام جریمه مشمولان غایب توسط دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) سراسر کشور صورت می گیرد .

گام دوم : کنترل مدارک ارائه شده توسط متقاضیان و تطبیق با ضوابط،ابلاغیه ها و دستورالعملهای صادره توسط وظیفه عمومی مستقر در شهرستانها از طریق ارسال پرونده های آنان به معاونت وظیفه عمومی استان صورت می گیرد .

گام سوم : ارسال پیامک واریز وجه جریمه به مشمولان این طرح با سامانه پیامکی به شماره ۱۱۰۰ از طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا صورت می پذیرد .

گام چهارم : مراجعه مشمولان متقاضی پس از دریافت پیامک این سازمان تا پنج روز به همان دفتر پلیس +۱۰ که درخواست آنها در آن ثبت شده و دریافت میزان مبلغ مشخص شده ،شماره حساب، بانک و شناسه واریزی مورد نظر و همچنین فرم تعهد نامه محضری .

گام پنجم : ارائه مدارک تکمیل شده از قبیل تعهدنامه محضری مبنی بر صحت مدرک تحصیلی و فیش واریزی ظرف مدت ۱۰ روز به همان دفتر پلیس +۱۰ و ثبت در سامانه وظیفه عمومی (عدم ارائه مدارک مورد نظر در زمان مقرر به منزله انصراف از درخواست می باشد ).

گام ششم : ثبت مدارک تکمیل شده متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام نموده در سامانه وظیفه عمومی و ارسال این سوابق از طریق همان دفتر پلیس +۱۰ به وظیفه عمومی محل سکونت .

گام هفتم : بررسی و تایید مدارک ارسال شده توسط حوزه وظیفه عمومی محل سکونت و ارجاع پرونده به معاونت وظیفه عمومی استان جهت تایید نهایی

گام هشتم : معرفی به صدور کارت معافیت در مورد پرونده های متقاضیانی که دارای تاییدیه واریز در سامانه می باشند .

معافیت از خدمت

گام نهم : صدور کارت هوشمند معافیت از خدمت وظیفه عمومی و ارسال آن به نشانی متقاضیان .

مدارک لازم جهت پیش ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) عبارتنداز :

  • اصل و کپی شناسنامه مشمول
  • اصل و کپی کارت ملی مشمول
  • اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمول

(ویژه مشمولان متاهل )

  • اصل و کپی شناسنامه همسر
  • اصل و کپی کارت ملی همسر
  • اصل و کپی شناسنامه فرزندان
  • اصل و کپی کارت ملی فرزندان

حتماً بخوانید:
همه چیز در مورد غیبت سربازی و نحوه استعلام غیبت

همه چیز در مورد غیبت سربازی و نحوه استعلام غیبت

تمامی مشمولین خدمت سربازی برای جلوگیری از ثبت غیبت، باید نسبت به دریافت استعلام وضعیت خود اقدامات لازم را انجام دهند.

میزان جریمه:

میزان جریمه بستگی به مدرک تحصیلی فرد دارد. به عنوان مثال، مبلغ جریمه برای فردی با مدرک دیپلم با فردی با مدرک دکتری متفاوت است. این مبلغ‌ها هر سال توسط دولت اعلام می‌شود.
همچنین ممکن است شرایط و تخفیف‌های خاصی برای برخی افراد در نظر گرفته شود، مثل کسانی که دارای چند فرزند هستند یا در مناطق محروم زندگی می‌کنند.

مراحل پرداخت جریمه:

افراد باید به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنند و درخواست خود را ثبت نمایند.
پس از بررسی درخواست و تایید مشمول بودن، میزان جریمه محاسبه و اعلام می‌شود.
فرد باید مبلغ جریمه را پرداخت کند و پس از آن کارت معافیت صادر می‌شود.

منابع : اختبار - خبر آنلایناین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits