پیش بینی وضعیت آب و هوای زاهدان

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۲۲ °

سرعت باد

۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت

زاهدان

تا حدودی ابری در شب
رطوبت: ۵۲%
طلوع آفتاب: ۵:۵۹ صبح
غروب آفتاب: ۵:۲۲ عصر
26 مهر 1397
۱۸°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
3 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
0 m/s
۱۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
۱۸:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
2 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
1 m/s
۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
6 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
0 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
1 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۵°
ابری
5 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
2 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم