پیش بینی وضعیت آب و هوای طوس

کمینه دما

۲ °

بیشینه دما

۱۶ °

سرعت باد

۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت

طوس

صاف
رطوبت: ۳۷%
طلوع آفتاب: ۵:۴۳ صبح
غروب آفتاب: ۴:۵۲ عصر
26 مهر 1397
۱۰°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۹°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۷°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۴°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
1 m/s
۱۸:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
3 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۸°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۵°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
۱۸:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
3 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
1 m/s
۰۳:۳۰ ۶°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
2 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
3 m/s
۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
1 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
1 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان بدون ابر
2 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۲۱:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
2 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
2 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم