وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای تبریز

کمینه دما

16 °

بیشینه دما

29 °

سرعت باد

28.97 کیلومتر در ساعت

تبریز

آفتابی
رطوبت: ۲۵%
طلوع آفتاب: ۶:۴۴ صبح
غروب آفتاب: ۸:۱۲ عصر
28 مرداد 1397
۲۸°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
6 m/s
دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
8 m/s
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
8 m/s
۱۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
8 m/s
۱۸:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
7 m/s
سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
8 m/s
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
7 m/s
۱۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
4 m/s
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
3 m/s
چهارشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
7 m/s
۰۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
7 m/s
۱۰:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
7 m/s
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
1 m/s
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
7 m/s
پنج شنبه, ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
7 m/s
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
8 m/s
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
6 m/s
جمعه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
8 m/s
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
8 m/s
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
2 m/s
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
6 m/s
شنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
7 m/s
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
6 m/s
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
6 m/s
یکشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
7 m/s
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
7 m/s
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
2 m/s
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
6 m/s
دوشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
7 m/s
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
7 m/s
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
6 m/s
statcounter