وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای شیراز

کمینه دما

15 °

بیشینه دما

28 °

سرعت باد

6.44 کیلومتر در ساعت

شیراز

صاف
رطوبت: ۳۶%
طلوع آفتاب: ۶:۴ صبح
غروب آفتاب: ۷:۵۰ عصر
31 ارديبهشت 1397
۱۵°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
4 m/s
سه شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
2 m/s
۱۸:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
4 m/s
چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
پنج شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
شنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
2 m/s
یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
1 m/s
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
2 m/s
دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۰°
نیمه ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
سه شنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
1 m/s
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
2 m/s
Scroll to Top