پیش بینی وضعیت آب و هوای سرخس

کمینه دما

۵ °

بیشینه دما

۱۸ °

سرعت باد

۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت

سرخس

صاف
رطوبت: ۳۵%
طلوع آفتاب: ۵:۳۶ صبح
غروب آفتاب: ۴:۴۵ عصر
26 مهر 1397
۱۳°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
1 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
2 m/s
۱۸:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
3 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
3 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
2 m/s
۰۳:۳۰ ۹°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
6 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
2 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
4 m/s
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
5 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
6 m/s
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
7 m/s
۱۵:۳۰ ۳۴°
نیمه ابری
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم