پیش بینی وضعیت آب و هوای رشت

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۲۱ °

سرعت باد

۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت

رشت

تا حدودی ابری در شب
رطوبت: ۹۱%
طلوع آفتاب: ۶:۲۳ صبح
غروب آفتاب: ۵:۳۰ عصر
26 مهر 1397
۱۶°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
1 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۰۶:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۸:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
1 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۰۶:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۸:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
1 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۵°
ابری
2 m/s
۰۳:۳۰ ۱۴°
ابری
2 m/s
۰۹:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۴°
ابری
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۷°
ابری
2 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
0 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
2 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
0 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
ابری
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
2 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
3 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
2 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
5 m/s
۰۹:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
8 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
5 m/s
۲۱:۳۰ ۲۸°
ابری
6 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۶°
ابری
5 m/s
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
7 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
نیمه ابری
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
5 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم