پیش بینی وضعیت آب و هوای نجف آباد

کمینه دما

۱۴ °

بیشینه دما

۲۷ °

سرعت باد

۶.۴۴ کیلومتر در ساعت

نجف آباد

آفتابی
رطوبت: ۲۱%
طلوع آفتاب: ۵:۵۶ صبح
غروب آفتاب: ۵:۵۵ عصر
04 مهر 1397
۲۳°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۸:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
2 m/s
پنج شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۱۸:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
4 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
2 m/s
شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
1 m/s
یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
0 m/s
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
1 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
دوشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
3 m/s
سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
0 m/s
چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
0 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
پنج شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
0 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
1 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s