پیش بینی وضعیت آب و هوای مسجد سلیمان

کمینه دما

۱۷ °

بیشینه دما

۳۵ °

سرعت باد

۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت

مسجد سلیمان

آفتابی
رطوبت: ۱۰%
طلوع آفتاب: ۶:۱ صبح
غروب آفتاب: ۶:۳ عصر
03 مهر 1397
۳۲°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
سه شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
2 m/s
چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
1 m/s
پنج شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
3 m/s
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
4 m/s
۱۵:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
3 m/s
شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۳۶°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
3 m/s
یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
1 m/s
دوشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
2 m/s
سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
2 m/s
چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
2 m/s