وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای مسجد سلیمان

کمینه دما

24 °

بیشینه دما

38 °

سرعت باد

6.44 کیلومتر در ساعت

مسجد سلیمان

صاف
رطوبت: ۱۵%
طلوع آفتاب: ۶:۱۷ صبح
غروب آفتاب: ۸:۱۶ عصر
25 تیر 1397
۳۱°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۱:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
3 m/s
چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
4 m/s
۱۸:۳۰ ۴۵°
آسمان بدون ابر
4 m/s
پنج شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
0 m/s
۰۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
3 m/s
۱۰:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
3 m/s
شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
3 m/s
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
3 m/s
یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
3 m/s
دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
3 m/s
سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
2 m/s
چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
2 m/s
statcounter