وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای مرودشت

کمینه دما

21 °

بیشینه دما

38 °

سرعت باد

11.27 کیلومتر در ساعت

مرودشت

صاف
رطوبت: ۱۵%
طلوع آفتاب: ۶:۱۳ صبح
غروب آفتاب: ۷:۵۷ عصر
31 تیر 1397
۲۶°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ۰۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۳۶°
نیمه ابری
2 m/s
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
4 m/s
سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
3 m/s
چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
0 m/s
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۲:۳۰ ۳۸°
ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۸°
ابری
3 m/s
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
پنج شنبه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
2 m/s
شنبه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۴°
نیمه ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
2 m/s
یکشنبه, ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۴°
ابری
1 m/s
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
2 m/s
دوشنبه, ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۴°
ابری
1 m/s
۱۶:۳۰ ۳۷°
ابری
2 m/s
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
1 m/s
سه شنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
نیمه ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
2 m/s
statcounter