وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای خرم آباد

کمینه دما

22 °

بیشینه دما

38 °

سرعت باد

22.53 کیلومتر در ساعت

خرم آباد

آفتابی
رطوبت: ۵%
طلوع آفتاب: ۶:۴۲ صبح
غروب آفتاب: ۷:۵۸ عصر
28 مرداد 1397
۳۷°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
4 m/s
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
3 m/s
دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
0 m/s
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
4 m/s
سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
1 m/s
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
3 m/s
چهارشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
1 m/s
۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
0 m/s
پنج شنبه, ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
1 m/s
جمعه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
1 m/s
شنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
0 m/s
یکشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
0 m/s
دوشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
1 m/s
statcounter