وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای بوشهر

کمینه دما

33 °

بیشینه دما

36 °

سرعت باد

40.23 کیلومتر در ساعت

بوشهر

باد شدید
رطوبت: ۵۲%
طلوع آفتاب: ۶:۱۹ صبح
غروب آفتاب: ۸:۶ عصر
25 تیر 1397
۳۵°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۱:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
4 m/s
۰۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
5 m/s
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
8 m/s
۱۸:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
7 m/s
چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
3 m/s
۰۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
4 m/s
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
7 m/s
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
6 m/s
پنج شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
5 m/s
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
5 m/s
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
3 m/s
شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
7 m/s
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
3 m/s
یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
6 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
9 m/s
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
8 m/s
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
9 m/s
دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
8 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
9 m/s
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
9 m/s
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
9 m/s
سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
6 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
5 m/s
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
8 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
3 m/s
چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
4 m/s
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
7 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
3 m/s
statcounter