پیش بینی وضعیت آب و هوای آبادان

کمینه دما

۲۳ °

بیشینه دما

۳۷ °

سرعت باد

۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت

آبادان

صاف
رطوبت: ۲۵%
طلوع آفتاب: ۶:۲۱ صبح
غروب آفتاب: ۵:۴۲ عصر
26 مهر 1397
۳۲°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۶:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
3 m/s
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
8 m/s
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
5 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
1 m/s
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۲:۳۰ ۳۴°
نیمه ابری
1 m/s
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
2 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
2 m/s
۰۳:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۱۵:۳۰ ۳۱°
بارانی
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۵°
نیم ابری و بارانی
4 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۳°
باران رگبار
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۵°
6 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
2 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
3 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
3 m/s
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
4 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم