پیش بینی وضعیت آب و هوای یزد

کمینه دما

۱۱ °

بیشینه دما

۲۰ °

سرعت باد

۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت

یزد

صاف
رطوبت: ۴۰%
طلوع آفتاب: ۵:۵۸ صبح
غروب آفتاب: ۵:۱۶ عصر
26 مهر 1397
۱۷°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
1 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۸:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
1 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۲:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
1 m/s
۱۸:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
4 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
3 m/s
۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
1 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
3 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
3 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
5 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
2 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
5 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
3 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
0 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
3 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم